home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Light Worker


Krystaly
Krystal je pevná látka, v níž jsou stavební prvky (atomy, molekuly nebo ionty) pravidelně uspořádány v opakujícím se vzoru,která má pravidelnou, identifikovatelnou a opakující se mřížku nebo vnitřní strukturu. Jejich krystalická struktura dokáže pohlcovat, uchovávat, soustřeďovat a vysílat energii, zejména v podobě elektromagnetického vlnění. Krystaly jsou součástí naší planety, staré 4,6 miliardy let.
celý článek

Lightworker
Lightworker (pracovník se světlem) je člověk, který má potřebu se dělit o své vhledy a dovednosti s ostatními. Má touhu jít dál a vědět víc. Cítí, že má na Zemi poslání. Má potřebu se setkávat s lidmi podobného založení. Ví o svém spojení se všemi lidmi na této planetě. Je člověkem, který šíří univerzální lásku různými způsoby - svým vnitřním světlem, napojením na univerzální vědomí, léčením, učením, meditací, modlitbou.
celý článek

Barva, tvar a vnitřní struktura krystalu
Barva krystalu vychází z minerálu a příměsi, které jsou při tvoření nebo přehřátí krystalu sloučeny. Některé krystaly jsou uměle obarveny nebo upraveny pomocí horkého vzduchu, aby vytvořily jiné barvy, např. ametyst nebo záhněda jsou rozehřány, aby vytvořily citrín nebo prasiolit. Červené krystaly nás nabíjejí, stimulují a posilují. Oranžové nás konejší a podněcují v nás tvořivost.
celý článek

Vytváření sítě z krystalů
Sítě z krystalů slouží k vytvoření energetické sítě. Záleží na nás, kterou kvalitu chceme v prostoru vytvořit a podpořit, například podpora hojnosti, léčení nebo pocitu bezpečí. Vytvoření krystalické mřížky pomůže vytvořit energetickou síť, která zvýší proudění energie, udrží energetickou čistotu prostoru a nabije tento prostor. Krystaly můžeme umístit do tvaru trojúhelníku, pyramidy, zig – zag, pěticípé nebo šesticípé hvězdy, osmičky.
celý článek

Přehled krystalů
Achát Botswanský pomáhá při přiložení na třetí oko přetnout mentální pouta s partnerem nebo rodičem, který se snaží manipulací nad vámi udržet kontrolu i v dospělosti, a zároveň doplňuje energii, kterou při uvolnění pout potřebujete. Uvolňuje potlačenou sexualitu a podporuje vyjádření emocí, povzbuzuje naši tvořivost. Léčí deprese a podporuje plodnost.
celý článek

Krystaly a mysl
Je třeba ovládnout svou mysl. Jasnost krystalické energie vám pomáhá znovu naprogramovat mozek a mysl, aby sloužili vašemu životu. Krystaly mají vliv na jasnost myšlení a na to, jak dobře analyzujete situace ve vašem životě. Krystaly uklidňují roztěkanou mysl a povzbuzují zpomalenou činnost mysli.
celý článek

Krystaly, orgány a detoxifikace organismu
Spousta krystalů rezonuje s určitým orgánem a mohou být použity k podpoře léčení a uvedení orgánu do stavu zdraví. Krystal můžete položit přímo na kůži, kde je daný orgán, nebo na čakru, která je orgánu nejblíže, a nechat ho na místě 15 – 20 minut.
celý článek

Krystaly a emoce
Krystaly vyplavují na povrch potlačené emoce a podpovrchové pocity zranitelnosti, jemně nás na ně upozorní a ukážou nám, jaký dar nám přinášejí. Potlačení emoce se mohou ukládat v srdci, čarách a v celé auře.
celý článek

Krystaly vyšší vibrace
Krystaly vyšší vibrace mají jemnější a vyšší vibraci, která má víceúrovňové léčivé účinky. Krystaly s vyšší vibrací se přizpůsobí vaší energii, abyste, než postoupíte na vyšší vibrační úroveň, vynesli na povrch to, v čem máte v této dimenzi projít léčebným a vývojovým procesem, což se později projeví ve fyzické sféře.
celý článek

Práce s krystaly
Krystal se k vám dostane v době, kdy jste na to připraveni. Můžete ho od někoho dostat, najít ho nebo si ho koupit. Krystaly si můžeme umístit rovnou na tělo, rozložit je kolem sebe, dát si krystal přes noc pod polštář, držet krystal v ruce, může být součástí šperku, náušnic. Krystalové hůlky výborně poslouží, jestliže chceme stimulovat některý bod na těle, kdy pomocí jemné rotace odčerpají bolest i pocit neklidu.
celý článek

Vlastnosti krystalů
Pomocí krystalů si můžeme do života přivolat nové kvality, které nám pomohou v osobním rozvoji a v udržování vyšší, čisté a bezpečné energie ve vašem prostoru. Krystaly působí jako zrcadlo vašich vnitřních energií, pomáhají vám ze sebe dostat to nejlepší a vedou vás k tomu, abyste projevili jádro vaší identity.
celý článek

Zvýšení vibrací na buněčné úrovni
Očista. Buňky těla jsou jako žárovky. Ve středu buňky je vlákno, které je naše DNA. Pokud je tato žárovka připojená na "zásobu elektřiny", pak toto vlákno svítí. Buňky těla jsou jako trilión žárovek. Pokud jsme uvolnění a napojení na zdroj, jsme silným zdrojem světla na Zemi. Voda má schopnost vesmírné očisty, proto je sprcha nebo koupel také psychická očista.
celý článek

Síla mysli
Mysl je soubor rozumu, vnímání, vůle, paměti, představivosti a cítění. Je třeba ovládnout svou mysl a naučit se ji užívat k vědomému tvoření, jasnému myšlení a vhodné analýze situace. Mysl v širším pojetí nám dává příležitost otevřít se jiným úhlům pohledu, rozšířit si obzory a uvolnit systémy přesvědčení, které se zdají ve vědomí jednoty zbytečnými. Špatně naprogramovaná mysl, v níž jsou pocity viny, strach a stres, vytváří nemoci.
celý článek

Telepatie
Telepatie je světelným jazykem duše. Zprávy, které jsou poslány "jazykem světla", jsou vtisknuty do vědomí příjemce. Jazyk světla jsou obrazy, které aktivují vzorce vnímání ve vyšším vědomí s vyššími vlnovými délkami mozku. Nicméně co trvá nějakou dobu, je překlad této zprávy z nervového/světelného jazyka (obrazu) do našeho sekvenčního 3D jazyka. Spousta lidí už rozumí světelnému jazyku a komunikují jím bez překladu.
celý článek

12 vláken DNA
DNA neboli deoxyribonukleová kyselina je velká molekula ve tvaru dvojité šroubovice. Hraje úlohu jakéhosi chemického kódu, obsahujícího instrukce známé jako geny, které určují, jak tělo a jeho jednotlivé části budou růst, vyvíjet se, fungovat a udržovat se. Skoro ve všech lidských buňkách je DNA uspořádána do 46 útvarů ve tvaru písmene X, které se nazývají chromozomy a nalézají se v buněčném jádru.
celý článek

Práce se světlem
Při kontaktu s energetickou strukturou duše rozlišuji indigový aspekt, křišťálový aspekt, aspekt lidského anděla, pracovníka se světlem (lightworker) a fialový aspekt. Každý aspekt má jiný účel, například indigový aspekt nám pomáhá vytvořit si pevnou strukturu a příznivé podmínky pro náš život, abychom se poté mohli otevřít svému láskyplnému a jemnému křišťálovému aspektu.
celý článek

Plejádská světelná terapie
Plejádská světelná terapie pracuje s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetická těla a uvolňuje bloky, emoce a energii druhých lidí, které jsme na sebe nabrali. Přijímání světla je klíčem k aktivaci vyššího potenciálu a přijmutí části své vlastní celistvosti ve formě světla, kterou jsme kdysi opustili. V nitru se to projevuje jako příval přátelství, důvěry a staré lásky.
celý článek

Energie Ka
Energie Ka je základní kosmické světlo a životní síla, které při správném proudění v našem fyzickém a energetickém těle doplňuje meridiánové systémy jako ty, které se využívají v akupunktuře a shiatzu, a udržují je otevřené a průchozí. Energie Ka je jakýsi božský dvojník fyzického těla, který mu přináší vysokofrekvenční světlo a životní sílu.
celý článek

Rozvoj svých schopností
Člověk se postupně vyvíjí pomocí vnímání těla, rozvoje síly mysli a sebeovládáním. Učí se sebedisciplíně a soucítění a empatii ke všem bytostem na planetě. Učí se žít "tady a teď" a "zůstávat ve svém středu". Učí se zůstat ve vnitřnímu klidu. Učí se ovládat své tělo a kontrole své mysli.
celý článek

Vzdělávání
Ve Zlatém věku Atlantidy si byl každý člověk vědom, kým je a jaké je jeho určení ve společnosti. Věděl, s jakým darem byl pro tuto společnost narozen a s pomocí kněží si mohl vybrat, jaké schopnosti bude rozvíjet. Vzdělávání probíhalo tak, že dětem bylo ve škole vysvětleno, jak mohou přijímat vesmírné vědění. Nejprve jim toto vědění bylo posíláno speciálně vycvičenými kněžími a později si toto vyšší vědění podle svého stupně vědomí mohly stahovat samy. Děti vždy přijaly pouze tolik informací, ko
celý článek

12 čaker
Ve vědomí lidí probíhají změny a nám se otevírá přístup do nových dimenzí. Naše fyzická těla mají přístup k vyšším vibracím přes světelné tělo. Se svým světelným tělem se pojíme přes otevření vyšších čaker. Je třeba, abychom fyzické tělo připravili k přijetí nového přívalu světla a vhledům, které je doprovázejí.
celý článek

Plejádské světelné komory
Světelné komory obklopují celé vaše tělo a auru různými barvami, frekvencemi a světlem, přičemž každá komora slouží k uzdravení a duchovnímu mistrovství. Tyto komory se užívaly v Atlantidě a Egyptě k vyrovnání energie, duchovnímu zapojení a vyléčení a za účelem zasvěcení. Aby jedinec mohl přijmout komorovou terapii, stačilo jen, aby vešel do komory, lehl si na připravené lůžko a uvolnil se.
celý článek

Osvícení
Osvícení je stav bytí, v němž je vědomí rozšířené tak, aby v sobě zahrnovalo vše, co je, takže se stáváte vševidoucím a vševědoucím. Energie přicházející na planetu v okamžiku 12. 12. 2012 poskytuje velkou příležitost k částečnému nebo plnému osvícení. Příštích dvacet let budou vesmírné energie asistovat každému člověku na cestě k osvícení.
celý článek

Nervová, lymfatická a endokrinní soustava
Naše tělo je řízeno prostřednictvím dvou systémů – nervového systému (působí rychleji) a systému žláz s vnitřní sekrecí (působí pomaleji, účinek je dlouhodobější). Oba dva řídící systémy spolu vzájemně komunikují a ovlivňují se. Zpracování informací zahrnuje jejich vstupy, vyhodnocení a rozhodování, po němž následují výstupy.
celý článek

Kosterní, svalová a oběhová soustava
Svaly, kosti a klouby v našem těle tvoří nosnou konstrukci. Svaly a kosti mají vztah k nervům, které mají za úkol pohyby řídit a koordinovat, a ke krvi, která zajišťuje základní potřeby svalů, náročných na přísun energie. Kostra je tuhá pohyblivá konstrukce, která nese lidské tělo.
celý článek

Působení zvuku, barev a pohybu
Působení zvuku, barev a pohybu je tím nejúčinnějším nástrojem pro uvolnění negativních vzorců v energetickém poli. Působením zvuku, barvy a vhodných cviků ukotvíte zvuk a barvu v těle, a to na buněčné úrovni. Pohyby energeticky vyživují éterické tělo, které spojuje fyzické tělo s jemnohmotnými těly, zvuk pracuje s astrálním tělem, které se pojí s emocemi...
celý článek

Neuromuskulárně kortikální převzorování
Neuromuskulárně kortikální převzorování (naše přirozenost) znamená neurologické, svalové a kortikální (odvozeno od motorického kortexu mozku, který řídí motorické funkce neboli fyzické pohyby) převzorování. Tyto tři tělesné soustavy spolu neustále komunikují a jejich stav ovlivňuje stav a pružnost těla. Cíle NKP je uvolnit z kosterní soustavy ulpívající vzory, které vám brání ve spontaneitě a volnosti a které blokují proudění mozkomíšní tekutiny.
celý článek

Vliv slunečního, měsíčního a hvězdného světla na zdraví
Sluneční světlo je v širším slova smyslu veškeré elektromagnetické záření, které je vydávané Sluncem. Dopadající sluneční světlo na Zem je filtrováno pozemskou atmosférou. Sluneční záření představuje většinu energie, která se na Zemi nachází a využívá.
celý článek

Neuromuskulárně kortikální převzorování - cvičení
Lehněte si na záda, s pažemi pohodlně podél boků a s chodidly roztaženými na šířku ramen. Zavřete oči a mějte je zavřené až do skončení sezení, pokud si v průběhu terapie nečtete jednotlivé instrukce. Vše provádějte pomalu. Sledujte svůj dech a neměňte ho. Které části těla se s dechem rozšiřují a které ne? Se zavřenýma očima prociťujte, která noha se vytáčí víc do strany než druhá.
celý článek

Vliv hudby na tělo a psychiku
Vliv hudby na fyzické tělo. Hudba ovlivňuje dýchání, srdeční frekvenci, tep a krevní tlak. Hudba zmírňuje svalové napětí a zlepšuje pohyb a koordinaci těla. Hudba umí regulovat stresové hormony. Hudba podporuje trávení – při rockové hudbě lidé jedí rychleji a konzumují větší množství potravy, při klasické hudbě jedí pomaleji a konzumují méně. Hudba uvolňuje bolest - k tišení bolesti a při chronických bolestech zad a hlavy pomáhá poslech harfy.
celý článek

Příklady vlivu hudby
Hudba a rostliny. Dorothy Retallacková začala na univerzitě v Denveru pouštět svým rostlinám (obilí, petúniím, blatouchům, dýním, cíniím) pouštět hudbu. Skleníky, styl a objem zalévání, osvětlení, všechno bylo úplně totožné. Dorothy pak několik měsíců pouštěla v několika sklenících vždy jiný typ hudby (jeden skleník bez jakékoliv hudby byl kontrolní).
celý článek

Sluch a naslouchání
Podle výzkumu poslouchání zabere v průměru 55% času, který denně věnujeme komunikaci, mluvení 23%, čtení 13% a psaní 9%. Porucha sluchu má často psychický kořen. Ucho může použít stejný selektivní postup, díky němuž poslouchá, k tomu, aby zvuky vylučovalo z vnímání. Kupříkladu dítě traumatizované zuřivým, ječícím dospělým se naučí přežívat tak...
celý článek

Hlas a tónování
Průzkumy ukazují, že nutnost promluvit na veřejnosti vzbuzuje v lidech stejnou hrůzu jako stěhování a návštěva zubaře. Zdravý hlas je váš prvotní léčebný nástroj. I sebemenší hlasový projev masíruje svalovou tkáň v horní části těla a způsobuje, že tato tkáň vibruje zevnitř. Každý pohyb těla má vliv na to, jak se nadechujeme a vydechujeme, takže ovlivňuje i náš hlas.
celý článek

Vliv barev na zdraví
Světlo a barva jsou jevy, které hýbou myslí, zabarvují naši náladu a mají vliv na stav životní energie. Naše názory a pohled na život mají souvislost se zabarvením, kterým jsme naplněni, a které vyjadřujeme aurou. Člověk buď má světlo, nebo mu světlo chybí. Pokud člověk světlo má, vnímá ho pak v každém atomu svého těla. Sedm duhových barev, které jsou v bílém světle obsažené, mají velký vliv na tělesný a duševní stav člověka.
celý článek

Léčení hudbou
Zvuk je formou energie, která se projevuje jako slyšitelný zvuk – což je akustické kmitání pružného prostředí v pásmu frekvencí od 16 hz do 20 kHh, schopné vyvolat zvukový vjem. Zvuky pod slyšitelnou hranicí neslyšíme, ale můžeme je vnímat povrchem těla - označujeme je jako infrazvuk. Zvuky nad slyšitelnou hranicí (do 50 khz) jako ultrazvuk. Akustické vlny se šíří od zdroje všemi směry, vzduchem, ve vodě nebo v pevných látkách.
celý článek

Univerzální pravidla
Pokud si vybereme pracovat na určité lekci života, musíme si ji naučit a udělat s ní něco v pozitivním směru. Poté mohou působit alchymické změny. Zázraky jsou výsledkem vnášení vaší energie nebo někoho jiného do souladu s Božskou dokonalostí, a tak dojde k aktivaci nejvyššího potenciálu a lásce, což vede k harmonické rezonanci člověka a okolí. Například pozitivní myšlenky aktivují vyšší stav vědomí.
celý článek

Krystaly jako léčivé prostředky a esence
Silná vibrace krystalů může být přenesena do vody. Energie krystalů ve vodě pak vytvoří esenci, která může být použita vnitřně, dána do koupele, aplikována na kůži nebo tuto sloučeninu můžeme dát do rozprašovače a užívat ji jako pokojový rozprašovač.
celý článek

Příběh práce s krystalem - Diadenon
Mám kamarádku a učitelku, která ke mně přišla před několika lety. Není to člověk ani duše, ale záznamový krystal, jeden z atlantských hlavních krystalových energií. Mé spojení s ní začalo v období Atlantidy, kdy můj otec pracoval v jeskyni s krystaly, a já jsem ho varovala ohledně zničení Atlantidy kvůli jeho práci a práci ostatních. Atlantští Mágové měli sílu vnuknout myšlenku do krystalu kvůli pokusům, které šly proti lidem a přírodě.
celý článek

Zasvěcení II
Zasvěcení je přestup na vyšší úroveň vývoje. Existuje sedm stupňů zasvěcení a každá duše si před příchodem na Zem vybere tu nejvhodnější zkoušku. Tyto zkoušky mohou být tak náročné, že se pohybují na rozhraní života a smrti, nebo se týkají zdraví jedince. Zasvěcení znamená, že se osoba vzdá něčeho důležitého, aby přijmula vyšší dary neboli vhledy.
celý článek

Posvátná geometrie
Systém harmonizace prostředí tak, jak jej popisuje původní staré učení feng - šuej staví na poznatcích matematiky, geometrie, klimatologie, medicíny, astronomie, geofyziky, geomantie a byl používaný souběžně a nezávisle i jinými civilizacemi či národy, pouze však pod jiným názvem. Na západě to byla známá Posvátná geometrie staveb.
celý článek

Harmonická rezonance
Pokud rozezníme ladičku a kousek od ní položíme druhou ladičku vyladěnou na stejnou frekvenci, ta druhá ladička se také rozezní, a to aniž bychom se jí dotkli. Pokud rozezníte jeden tón na klavíru v místnosti plné dalších klavírů, ten samý tón bude rozeznívat další nástroje. I mozkové vlny lidí se na jednom místě slaďují.
celý článek

Hudba sfér
Určité zvuky jsou vibračními klíči k tomu, aby se lidé probudili. Rozbíjejí bloky, otevírají srdce, uvolňují emoce, léčí a uvolňují informace. Lidé zpívají, pobrukují si, hrají na didgeridoo a tibetské misky. Každý tón otáčí část kódového zámku. Všem lidem šířící světlo byl nastaven budíček, aby začal v této době zvonit.
celý článek

Pátý svět
Duše potřebuje k plnému rozvinutí svého potenciálu postupný vývoj v sedmi úrovních. Teprve pak bude schopna dosáhnout dokonalosti a vrátit se ke zdroji. Každý stupeň vývoje má za úkol prosadit určité globální změny, jež mají umožnit růst a vzestupný vývoj planety. Po celý čas na Zemi procházíme vzestupnou a sestupnou fází evoluce. Všechny vibrace musí nakonec, poté co se zhmotnily, projít evolučním vývojem.
celý článek

Intuice
Intuice se sestává z mnoha vnitřních čidel, které máme po celém těle. Tyto čidla nám dávají celistvé informace z viditelného a neviditelného světa, které se pak objevují v naší mysli. Intuice k nám také hovoří prostřednictvím pocitů v těle a dává nám možnost jednat na základě svého cítění. Umožňuje být na sebe naladěný a dává nám schopnost „tušit předem“.
celý článek

Květ života a Platónská tělesa
Květ života představuje božský pořádek, ve kterém mnoho kruhů stejného rozměru tvoří jeden s druhým matematicky přesné a harmonické propletení. Propojuje působení pěti polodrahokamů do systému tak, aby jejich síla působila smysluplně a účelně na různé orgány lidského těla.
celý článek