home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


28. - 31. 7. 2016Láska duše a spirituální vedení. BOROVICE U MNICHOVA HRADIŠTĚ. Na letošním letním setkání v Borovici v Českém ráji se budeme zabývat spojením s duší a jednotě. Je pro ty, kteří pracují s lidmi a chtějí se inspirovat pro svou další práci, načerpat energii, odpočinout si a posunout se ve svém vývoji dál. Témata: Naslouchat a pozorovat, emoční závazek, uvědomění, jít do akce, empowerment, zodpovědnost, synchronicita. Spirituální rodina, vytváření kruhů lásky, objevování nových cest lásky. Duše, vaše místo ve skupině, vede nás vědomí. Být ochoten vnímat a být přístupný jakémukoliv výsledku své práce. Co vaši klienti/lidé kolem vás potřebují; jak propojit svou vizi s lidmi, které potkáváte. Zpracování problémů, které máte ve své praxi/ve svém životě. Otevření se potenciálu a zdroji své síly. Vizionář nemusí být oddělen od realisty! Poté, co si uvědomíme, že stačí jen být, můžeme svou pozornost směrovat tam, kde je radost a hlubší smysl. Je tu neviditelná podpora, jež člověka přenese na vyšší úroveň daleko za hranice očekávaných výsledků. Těším se na naše letní setkání. Cena je včetně ubytování v chatce po čtyřech a jednoduchému jídlu 3x denně. Místo: Areál Seba, Borovice u Mnichova Hradiště. Čtvrtek 14h - neděle 12 hodin. Cena: 4500,- Přihlášky nejpozději týden před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

18. 8. 2016. Integrace mateřského zranění. PRAHATento kurz je pro všechny matky, dcery a babičky, které by se rády spojily se svou vnitřní matkou a získaly ženskou podporu, kterou jako dcery potřebovaly a nedostaly. Na našem setkání identifikujeme zranění od své matky, uvědomíme si skutečné pocity k vlastní matce, uznáme je a vyjádříme je. Poté se spojíme se svou vnitřní matkou a vyživíme ji svou láskou a pozorností. Převezmeme zodpovědnost za svou bolest a vstřebáme ji, čímž ji vymažeme ze svých buněk pro budoucí generace, aby naše dcery už nemusely toto zranění nést. Nabízím nám vytvořit prostředí, kde budeme vyjadřovat svou pravdu. Kde matky a dcery mohou spolu komunikovat beze strachu, že pravda o vyjádření svých emocí ukončí jejich vztah. Kde bolest nemusí být potlačovaná, aby se z ní stal náš stín, který se manifestuje jako manipulace, soutěžení, porovnávání se s ostatními ženami, sebenenávistí nebo neschopností říct ne. Kde jsme schopné nastavit ostatním zdravé hranice, vyvinout hluboký soucit se sebou a ostatními, cítit se dobře ve své kůži a pocítit plné vlastnictví své energie. Poznejme, jaké to je být bezpodmínečně milující matkou vašeho vnitřního dítěte a jaké to je nalézt vlastní sílu v ženské linii. Těším se na naše ženské setkání a spojení s posvátným ženstvím v období úplňku. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1300,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

27. - 28. 8. 2016.  Krystaloterapie. PRAHA. Krystaloterapie je způsob harmonizace energie člověka pomocí kamenů. Přikládáním jednotlivých kamenů na kůži orgánů, žláz a částí těla i mimo něj probíhá spojení vibrací kamene a člověka. Tato forma velmi příznivě pomáhá navrátit k přirozeným procesům, jež jsme v průběhu svého života ztratili. Pomocí krystaloterapie lze obnovovat a napravovat proudění energie lidského těla, relaxovat a doplňovat energii. Jemnohmotná energie krystalů podporuje (podle možností) naše zdraví, zdraví naší rodiny i planety. Základní témata: stabilizace a uzemnění, detoxifikace organismu, podpora imunity, krystaly a orgány, vyrovnání mysli, jak se vypořádat se změnou, výživa duše, život v harmonii, krystaly a Atlantida a Lemurie, křišťálový věk, křišťáloví lidé, křišťál uvnitř hrudi, aktivace křišťálové energie, krystalická mřížka kolem planety, Kristovské vědomí. Těším se na koupání se v křišťálové energii :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

3. - 4. 9. 2016. Světelné napojení - Emoce. PRAHANa kurzu se zaměříme na EMOCE, emoční tělo, břicho, hrudník a přítomnost. Propojíme se s orgány a žlázami, které souvisí s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou. Budeme se věnovat atlantskému vědomí a atlantskému léčení. Necháme se léčit přítomným světlem a necháme si aktivovat samoúzdravné schopnosti těla. Budeme pracovat s krystaly, barvami, budeme tónovat a léčit se pohybem a dotekem. Přítomné léčení podpoří (podle možností) naše zdraví, zdraví naší rodiny i planety. Témata: Žlutá, zelená, růžová barva. Osobní síla, trávení, chuť. Krystaly a emoce. Přítomnost, jít do akce, 21 díků. Vyváženost, buňky, tkáň, DNA, geny. Síla přeměny, vliv zvuku na buňku, tón duše. Vnitřní jing a jang, čtyři komnaty srdce. Vzájemné propojení, stabilizace dechu. Síla vašeho jména. Těším se na naše setkání! 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

10. - 11. 9. 2016. Moudrost starověkého Egypta - KA. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme tělo a procvičíme své spirituální svaly. Témata: Proroctví - budeme se věnovat plánu, který tu byl od věky věků, souvislosti se současností a vaší role v něm. Khat, tělo – budeme se věnovat páteři, osirifikaci, skenování těla a léčení těla, zářivostí buněk. Ren, píseň duše, vaše jméno – budeme se věnovat tvoření přes tónování a sladění tónu duše s každou buňkou a tkání těla. Shew, stín – budeme se věnovat prosvícení neosvětlené části individuální a kolektivní duše. Sekmet, odvaha a vůle – budeme se zabývat přiměřenému užití své síly, odpuštění a smíření. Ka, životní energie, naše druhá, neviditelná část – budeme se věnovat spojením s KA a spojením se svým srdcem. Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

13. 9. - 8. 11. 2016. INDIGO A TŘETÍ OKO. PRAHA. Třetí oko je čakrou mysli a představivosti. Zastupuje rozum, intuici, schopnost vize a rozhledu, kreativitu, pružnost, jasnost, přístup k moudrosti a vnitřní klid. Souvisí se sebeoceněním a schopností učit se ze své zkušenosti. Při rozvinutí třetího oka mizí pocit oddělenosti od nedělitelného celku, získáváme hlubší vhled a vnímavost. Bude to setkání indigových jedinců, kteří jsou vizionáři, mají silnou vůlí a velikou emoční a energetickou citlivost, přístup k obrovské vnitřní energii a moudrosti, touhu dívat se na život z vyšší perspektivy a žít podle vyšších zákonitostí, vrozenou schopnost zesilovat energii druhých a vnímat vše na několika úrovních. Tito jedinci jsou duševní učitelé, praví a rození léčitelé, jsou médiem a šamanem, probouzí v druhých naději a motivaci a mají za úkol povznést lidstvo do vyššího vědomí. Na kurzu rozvineme schopnosti třetího oka a intuice, otevřeme se svému největšímu talentu a procvičíme telepatii. Dále se budeme zabývat příznaky zvýšeného vědomí a výskytem duševních nemocí ve společnosti. Důležité je přijetí vesmírné energie a napojení se na tento nevyčerpatelný zdroj. Až nás díky předávání energie bude v proudu vývoje dostatek, naše těla vkročí na vyšší stupeň energie a vjemů. Těším se na naše setkání! 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. 9. - 9. 11. 2016Světelné napojení - Duch. PRAHA. Večerní kurz. Na kurzu se zaměříme na DUCHA a spirituální tělo, stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Na převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, spojení s jádrem duše a s jednotou. Na proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit si celý obraz. Uvědomit si, že vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je připravovat, probouzet a ovládat nervové centra; aktivovat nejvyšší mozkové centra; rozvinout své pokročilé schopnosti práce se světlem; poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. Těším se na naše setkání! 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

17. - 18. 9. 2016. Spirituální psychologie. PRAHA. Spirituální psychologie nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše. Na kurzu si projdete celý svůj život. Budete mít možnost objevit vyšší záměr situací, které se vám v životě staly, a které vám nedávají smysl. Spirituální psychologie nám dává příležitost se nejprve vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abychom poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme se spojovat se svou duší, naslouchat zprávám své duše a věnovat se spirituální komunikaci. Přijďte se naplnit světlem své duše! Témata: Základy spirituální psychologie, pochopení základní životní lekce - přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace (upřímnost), tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda (zodpovědnost), laskavost, dohody na úrovni duší, plán duše, co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce, 7 etap života. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

20. 9. - 15. 11. 2016.  Krystaloterapie. PRAHA. Večerní kurz. Krystaloterapie je způsob harmonizace energie člověka pomocí kamenů. Přikládáním jednotlivých kamenů na kůži orgánů, žláz a částí těla i mimo něj probíhá spojení vibrací kamene a člověka. Tato forma velmi příznivě pomáhá navrátit k přirozeným procesům, jež jsme v průběhu svého života ztratili. Pomocí krystaloterapie lze obnovovat a napravovat proudění energie lidského těla, relaxovat a doplňovat energii. Budeme sa zabývat základními tématy: stalilizace a uzemnění, detoxifikace organismu, podpora imunity, krystaly a orgány, vyrovnání mysli, jak se vypořádat se změnou, výživa duše, žvot v harmonii, krystaly a Atlantida a Lemurie, křišťálový věk, křišťáloví lidé, křišťál uvnitř hrudi, aktivace křišťálové energie, krystalická mřížka kolem planety, Kristovské vědomí. Těším se na setkání křišťálových lidí :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

21. 9. - 16. 11. 2016Moudrost starověkého Egypta - KA. PRAHA. Večerní kurz. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Budeme se zabývat 6 základními tématy: 1. PROROCTVÍ (přítomnost), osirifikace, lidský anděl, Chrám zvuku a barev - "Zpívej píseň své duše, aby tě všichni slyšeli". 2. KHAT (tělo), tělo jako materiální vyjádření duše, léčení jako rekalibrace frekvence duše, skenování těla, ticho - "Mluv hlasem ticha a přes ticho užívej jazyk lásky a světla". 3. REN (píseň duše, jméno), tvoření přes vibraci, tón duše - "Všichni duševně dozráváme přes fyzické, emoční, mentální a spirituální cvičení v každodenním životě, čímž postupně probouzíme a procvičujeme své spirituální svaly". 4. SHEW (stín), posvátná rekalibrace, Atlantští andělé, prosvícení temnoty - "Pokud nepoznáme stín druhého člověka, jako bychom ho neznali. Do té doby, než přijmeme člověka, který nám svůj stín ukázal, se vším všudy, nevíme, co je láska". 5. SEKHEM (odvaha, vůle), přiměřené užití síly, užití ohně, smíření, spirituální kompas, spirituální spokojenost - "Žít v souladu s božskou vůlí znamená, že ve svém těle nastavíme soulad, který přináší hluboké léčení jak naší osobnosti, tak planety. Pokud nám přináší radost soulad osobní a božské vůle, rezonujeme původní, kořenovou vibrací." 6. KA (životní energie, spirituální dvojník), očista světlem, bohyně Maat, laskavost vesmírné existence, srdeční koherence - "To nejdůležitější vidíme srdce. Každou situaci, ve které chybí láska, přeměňuji na situaci, která je plná lásky." Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

24. - 25. 9. 2016. Plejádská světelná terapie. BRNO. Tento kurz je pro všechny star seeds neboli hvězdné lidi, kteří jsou velmi vnímaví k multidimenzionální realitě našeho světa a ví, že sem přišli přinášet světlo, vzpomínají si na život na jiných planetách, znají smysl určitých velmi starých staveb a mají schopnost léčit. Plejádská světelná terapie nám pomáhá vnímat a prociťovat svou vlastní krásu a pročistit bloky, které nám brání v přijímání a dávání lásky. Pomáhá nám najít vnitřní a vnější rovnováhu mezi mužskými a ženskými energiemi ve všech oblastech života a uzdravit vztah mezi mužem a ženou na Zemi. Aktivuje vzorce posvátné geometrie žláz a orgánů těla. Nechává nás si vzpomenout na svůj příběh stvoření, umožňuje nám přijímat přímé poselství z hvězdných soustav a pomáhá nám ukotvit kristovské Já v těle. Spojuje a integruje aspekty, které se nám otevírají při kontaktu s vyššími dimenzemi. Pomáhá nám uvědomit si spojitost mezi sexuální energií, energií duše a tantrických vln, které proudí ze středu galaxie. Dovolme lásce, aby proudila naším životem. Těším se na naše hvězdné setkání :) V pátek 23. 9. nabízím individuální sezení v Brně. 9 - 16h. Místo: Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

1. - 2. 10. 2016. Moudrost starověkého Egypta - BA. ZLÍN. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Témata: AB, srdce – budeme se věnovat očistění vibracemi svého srdce a posvátnému mužství a ženství. BA, nebeské já – budeme se věnovat očištění vibracemi Já jsem a Atlantských andělů a projdeme pyramidami. Sahu, dech boha – budeme se spojovat s Anubisem, se svým nebeským průvodcem a lehkostí života. Akhu, spojení s hvězdami, nekonečnem – budeme se věnovat spojením s předky a bohyní Nut, emoční upřímnosti, šišince a oku Hóra a sonické meditaci. Merkaba – budeme se věnovat interdimenzionálnímu cestování, zlatému městu, rituální sonické meditaci Venuše a alchymii. Posvátná láska, ztělesnění ducha – budeme se věnovat extázi, která plyne z posvátné lásky a žití ducha na Zemi. Jsme hvězdami a naší přirozeností je zářit. Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. V pátek 30.9. nabízím individuální sezení ve Zlíně. Místo: Raková 31, okres Zlín. Cena: 2500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

15. - 16. 10. 2016Změna je život. PRAHA. Na podzimním kurzu se zaměříme na spojení se zemí a posílení centra kostrče, pánve, břicha a nohou. Spojíme se s živlem země, ohně, vody a vzduchu. Budeme se zabývat propojením se svým instinktem a posílení stability a pocitu bezpečí, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, autenticitou a sebepřijetím. Další témata: Strom života, životní energie, duše a duch. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu uctili své tělo a život na Zemi. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

28. - 29. 10. 2016. MISTROVSTVÍ SVĚTLA. PRAHA. Tento kurz je pro učitele, terapeuty, léčitele a pracovníky s energií, kteří by si rádi rozvinuli své specifické schopnosti, více poznali svou strukturu duše, aby se dobře cítili ve svém energetickém poli a mohli tyto poznatky užívat v praxi. Budeme se věnovat aktuálním tématům a práci se světlem. Témata: Sloup světla, torus, energetická trubice, tok energie a otisk zdravého orgánu, skupinová dynamika, práce ve skupině, sebevědomí duše, empowerment, kruh světla, mřížka. Struktura duše indigo, křišťál, hvězdný člověk, lidský anděl, vůdčí osobnost. Kontakt s dušemi, hranice, přijetí jasnozřivosti, vědomá komunikace a tvorba. Přijďte načerpat sílu a podporu pro svou další činnost. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

12. - 13. 11. 2016. Moudrost starověkého Egypta - BA. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Témata: AB, srdce – budeme se věnovat očistění vibracemi svého srdce a posvátnému mužství a ženství. BA, nebeské já – budeme se věnovat očištění vibracemi Já jsem a Atlantských andělů a projdeme pyramidami. Sahu, dech boha – budeme se spojovat s Anubisem, se svým nebeským průvodcem a lehkostí života. Akhu, spojení s hvězdami, nekonečnem – budeme se věnovat spojením s předky a bohyní Nut, emoční upřímnosti, šišince a oku Hóra a sonické meditaci. Merkaba – budeme se věnovat interdimenzionálnímu cestování, zlatému městu, rituální sonické meditaci Venuše a alchymii. Posvátná láska, ztělesnění ducha – budeme se věnovat extázi, která plyne z posvátné lásky a žití ducha na Zemi. Jsme hvězdami a naší přirozeností je zářit. Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

22. 11. - 20. 12. 2016. Moudrost starověkého Egypta - BA. PRAHA. Večerní kurz. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Témata: AB, srdce – budeme se věnovat očistění vibracemi svého srdce a posvátnému mužství a ženství. BA, nebeské já – budeme se věnovat očištění vibracemi Já jsem a Atlantských andělů a projdeme pyramidami. Sahu, dech boha – budeme se spojovat s Anubisem, se svým nebeským průvodcem a lehkostí života. Akhu, spojení s hvězdami, nekonečnem – budeme se věnovat spojením s předky a bohyní Nut, emoční upřímnosti, šišince a oku Hóra a sonické meditaci. Merkaba – budeme se věnovat interdimenzionálnímu cestování, zlatému městu, rituální sonické meditaci Venuše a alchymii. Posvátná láska, ztělesnění ducha – budeme se věnovat extázi, která plyne z posvátné lásky a žití ducha na Zemi. Jsme hvězdami a naší přirozeností je zářit. Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. 11. - 21. 12. 2016Změna je život. PRAHA. Na podzimním kurzu se zaměříme na spojení se zemí a posílení centra kostrče, pánve, břicha a nohou. Spojíme se s živlem země, ohně, vody a vzduchu. Budeme se zabývat propojením se svým instinktem a posílení stability a pocitu bezpečí, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, autenticitou a sebepřijetím. Další témata: Strom života, životní energie, duše a duch. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu uctili své tělo a život na Zemi.  Tento kurz končí oslavou zimního slunovratu. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

26. - 27. 11. 2016. Světelné napojení - Duch. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na DUCHA a spirituální tělo, stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Na převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, spojení s jádrem duše a s jednotou. Na proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit si celý obraz. Uvědomit si, že vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je připravovat, probouzet a ovládat nervové centra; aktivovat nejvyšší mozkové centra; rozvinout své pokročilé schopnosti práce se světlem; poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. Těším se na naše setkání! 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

3. - 4. 12. 2016. Spirituální psychologie. BRNO. Spirituální psychologie nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše. Na kurzu si projdete celý svůj život. Budete mít možnost objevit vyšší záměr situací, které se vám v životě staly, a které vám nedávají smysl. Spirituální psychologie nám dává příležitost se nejprve vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abychom poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme se spojovat se svou duší, naslouchat zprávám své duše a věnovat se spirituální komunikaci. Přijďte se naplnit světlem své duše! Témata: Základy spirituální psychologie, pochopení základní životní lekce - přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace (upřímnost), tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda (zodpovědnost), laskavost, dohody na úrovni duší, plán duše, co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce, 7 etap života.  V pátek 2.12. od 17h nabízím individuální sezení v Brně. 9 - 16h. Místo: Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz V pátek 2. 12. od 17h nabízím individuální sezení v Brně.

10. - 11. 12. 2016. Světelné napojení - Mysl. PRAHANa kurzu se zaměříme na MYSL, mentální tělo, krk, šíji, hlavu a budoucnost. Propojíme se s orgány a žlázami, které souvisí se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou. Budeme se věnovat atlantskému vědomí a atlantskému léčení. Necháme se léčit přítomným světlem a necháme si aktivovat samoúzdravné schopnosti těla. Budeme pracovat s krystaly, barvami, budeme tónovat a léčit se pohybem a dotekem. Přítomné léčení podpoří (podle možností) naše zdraví, zdraví naší rodiny i planety. Témata: Světle modrá, indigo, fialová barva. Hlasová terapie, tóny a svaly. Krystaly a uvolnění vzorců chování. Energetické cvičení, vertikální osa. Zklidnění mysli pomocí krystalů, vize. Sluchová terapie, spánek. Zvuková alchymie, naplnění. Hormony a krystaly, zvědomění. Těším se na naše setkání! 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz