home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


13. - 14. 2. 2016. Klíče k ráji II. BRNO. KLÍČE K RÁJI II. Na kurzu prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Tento kurz můžete absolvovat, i když jste neabsolvovali předchozí kurz. Důležité je, abyste cítili, že tu máte být. 1. AB (srdce), magnetické pole srdce, hojnost, na duši zaměřené myšlení, vizionářství. 2. BA (božské já), JÁ JSEM, portál starodávných civilizací, duše světa, přání duše, spirituální vír. 3. SAHU (dech boha), zvuk tvoření, Anubis, dech jako pojítko mezi hmotou a duchem, vesmírná nota klidu duše, nebeský průvodce. 4. AKHU (spojení s hvězdami, nekonečnem), naši předci, spirituální očista, emoční upřímnost, tělocvična duše, celistvost, bohyně Nut, šišinka a oko Hóra. 5. ZLATÉ MĚSTO, být ve svém středu, spirituální výživa, duha světla, interdimenzionální cestování pomocí merkaby, vize Venuše, ti zářící, ti čistí. 6. BRÁNA K RÁJI (ztělesnění ducha), posvátná láska, hudba a duše, já konám, co si přejete vytvořit jako vyjádření duše. "Jsi už tak daleko. Běž dál, tvoř, miluj, neohlížej se zpátky. Přišel jsi, abys rozpoznal svou duši. Pozoruj, usmívej se, miluj, a neohlížej se zpět." "Jsme hvězdami a je naší přirozeností zářit." Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. V pátek 12.2. od 17h nabízím individuální sezení v Brně. Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 2500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz V pátek 12.2. od 17h nabízím individuální sezení v Brně.

20. - 21. 2. 2016. Životní cíl. PRAHA. Každý člověk má osobní a celosvětový cíl. Na tomto kurzu se budeme zabývat vaším celosvětovým cílem, tedy odhalením, rozvíjením a využíváním vašeho vrozeného nadání a zájmů. Uděláme vše proto, abyste objevili svůj největší talent a své životní poslání, uvolnili strach z užívání svých schopností a zjistili, jak můžete uplatnit své schopnosti ve společnosti. Na kurzu otevřeme třetí oko; budeme se věnovat schopnostem indigových jedinců, kteří druhým pomáhají se dostat ke své vnitřní pravdě; zjistíte, jak druhým asistovat při psychospirituální krizi a jaká je vaše role při otevírání schopností třetího oka ve společnosti; jak pečovat o své duševní zdraví; jak cíleně užít schopnosti intuice, jasnozřivosti a telepatie k naplnění svého životního plánu. Je to tady, už se můžeme scházet, už nemusíme skrývat své schopnosti, už jsou na Zemi vítány ;) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

15. 3. - 10. 5. 2016Mistrovství služby. PRAHA. Večerní kurz. Tento kurz je zaměřen na životní cíl pracovníků světla. Je pro léčitele, učitele, terapeuty, pracovníky s energií, kteří by si rádi rozvinuli své specifické schopnosti, více poznali svou strukturu duše, aby se dobře cítili ve svém energetickém poli a mohli tyto poznatky užívat v praxi. Témata: Sloup světla, torus, energetická trubice, otisk zdravého orgánu, skupinová dynamika, práce ve skupině, sebevědomí duše, empowerment, kruh světla, kolektivní vědomí pracovníků světla a jejich problémy, struktura duše indigo, křišťál, hvězdný člověk, kontakt s dušemi, zodpovědnost a hojnost, 5D komunikace a tvorba. Přijďte načerpat sílu a podporu pro svou další činnost :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 3. - 11. 5. 2016Emoce. PRAHA. Večerní kurz. Na kurzu se zaměříme na EMOCE a emoční tělo. Budeme pracovat s krystaly, barvami, budeme tónovat a léčit se pohybem a dotekem. Propojíme se s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus, spojitost s ostatními orgány a uměli směřovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Budeme poznávat potřeby těla, jeho funkci a propojení s jemnohmotným tělem. Kurz je určen ke vzpomenutí si na atlantské léčení, atlantské vědomí, vyrovnání lásky a síly, uznáním důležitosti emocí a jejich zvládání. Těším se na naše setkání! :)18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. 3. - 18. 5. 2016. Láska a komunikace. PRAHA. Večerní kurz. Činnost srdce se skládá ze tří hlavních složek - první nám dává odvahu a chuť do života, druhá nás plní touhou po kontaktu s ostatními a třetí nás udržuje ve spojení se zdrojem. Na kurzu Láska a komunikace (4.-5. čakra) se otevřeme všem těmto složkám, abychom prožívali všechny odstíny lásky. Budeme se věnovat vztahu k sobě, k rodině, k partnerovi, ke společnosti a k jednotě. Budeme se věnovat 21 bodům komunikace, která vyjadřuje *vidím tě, *uznávám tě, *podporuji tě a budeme tónovat. Budeme si také všímat nižších center a pocitů, které z nich vychází, abychom je integrovali a prostřednictvím lásky a pochopení došli ke klidu a harmonii. Pojďme se otevřít tomu, co si doopravdy přejeme :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

9. - 10. 4. 2016EMOCE. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na EMOCE a emoční tělo. Budeme pracovat s krystaly, barvami, budeme tónovat a léčit se pohybem a dotekem. Propojíme se s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus, spojitost s ostatními orgány a uměli směřovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Budeme poznávat potřeby těla, jeho funkci a propojení s jemnohmotným tělem. Kurz je určen ke vzpomenutí si na atlantské léčení, atlantské vědomí, vyrovnání lásky a síly, uznáním důležitosti emocí a jejich zvládání. Těším se na naše setkání! :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. - 17. 4. 2016. KLÍČE K RÁJI I. ZLÍNRáda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Budeme se zabývat 6 základními tématy: 1. PROROCTVÍ (přítomnost), osirifikace, lidský anděl, Chrám zvuku a barev - "Zpívej píseň své duše, aby tě všichni slyšeli". 2. KHAT (tělo), tělo jako materiální vyjádření duše, léčení jako rekalibrace frekvence duše, skenování těla, ticho - "Mluv hlasem ticha a přes ticho užívej jazyk lásky a světla". 3. REN (píseň duše, jméno), tvoření přes vibraci, tón duše - "Všichni duševně dozráváme přes fyzické, emoční, mentální a spirituální cvičení v každodenním životě, čímž postupně probouzíme a procvičujeme své spirituální svaly". 4. SHEW (stín), posvátná rekalibrace, Atlantští andělé, prosvícení temnoty - "Pokud nepoznáme stín druhého člověka, jako bychom ho neznali. Do té doby, než přijmeme člověka, který nám svůj stín ukázal, se vším všudy, nevíme, co je láska". 5. SEKHEM (odvaha, vůle), přiměřené užití síly, užití ohně, smíření, spirituální kompas, spirituální spokojenost - "Žít v souladu s božskou vůlí znamená, že ve svém těle nastavíme soulad, který přináší hluboké léčení jak naší osobnosti, tak planety. Pokud nám přináší radost soulad osobní a božské vůle, rezonujeme původní, kořenovou vibrací." 6. KA (životní energie, spirituální dvojník), očista světlem, bohyně Maat, laskavost vesmírné existence, srdeční koherence - "To nejdůležitější vidíme srdce. Každou situaci, ve které chybí láska, přeměňuji na situaci, která je plná lásky." Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. 9 - 16h. Místo: Zlín. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz V pátek 15.4. nabízím individuální sezení ve Zlíně. 

23. - 24. 4. 2016. Plejádská světelná terapie. PRAHA. Plejádská světelná terapie nám pomáhá vnímat a prociťovat svou vlastní krásu a pročistit bloky, které nám brání v přijímání a dávání lásky. Pomáhá nám najít vnitřní a vnější rovnováhu mezi mužskými a ženskými energiemi ve všech oblastech života a uzdravit vztah mezi mužem a ženou na Zemi. Aktivuje vzorce posvátné geometrie žláz a orgánů těla a kanálů sluneční tantry. Nechává nás si vzpomenout na svůj příběh stvoření. Uzdravuje a probouzí Ba (nebeskou duši), umožňuje nám přijímat přímé poselství z hvězdných soustav a pomáhá nám ukotvit kristovské Já v těle. Zaměříme se na spojení a integraci více aspektů, které se nám otevírají při kontaktu s vyššími dimenzemi. Propojíme se s Plejádami, Síriem, Orionem, Andromedou a galaktickým středem. Dovolme lásce, aby proudila naším životem. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. - 15. 5. 2016Změna je život. PRAHA. Na jarním kurzu Změna je život se otevřeme svému světlu, abychom se zaměřili na vyrovnání základní, sakrální a solární čakry. Uzemníme se a propojíme se svým instinktem, abychom se podívali na svůj život a našli způsob, jak si tu na Zemi zajistit stabilitu a pocit bezpečí. Budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich najdeme způsob, jak využít svou životní energii k naplnění svého životního plánu; abychom udělali rozhodnutí, ze kterého budeme mít dobrý pocit. Budeme se zabývat přechodem vědomí z 3D do 5D, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

21. - 22. 5. 2016. KLÍČE K RÁJI I. PRAHARáda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Budeme se zabývat 6 základními tématy: 1. PROROCTVÍ (přítomnost), osirifikace, lidský anděl, Chrám zvuku a barev - "Zpívej píseň své duše, aby tě všichni slyšeli". 2. KHAT (tělo), tělo jako materiální vyjádření duše, léčení jako rekalibrace frekvence duše, skenování těla, ticho - "Mluv hlasem ticha a přes ticho užívej jazyk lásky a světla". 3. REN (píseň duše, jméno), tvoření přes vibraci, tón duše - "Všichni duševně dozráváme přes fyzické, emoční, mentální a spirituální cvičení v každodenním životě, čímž postupně probouzíme a procvičujeme své spirituální svaly". 4. SHEW (stín), posvátná rekalibrace, Atlantští andělé, prosvícení temnoty - "Pokud nepoznáme stín druhého člověka, jako bychom ho neznali. Do té doby, než přijmeme člověka, který nám svůj stín ukázal, se vším všudy, nevíme, co je láska". 5. SEKHEM (odvaha, vůle), přiměřené užití síly, užití ohně, smíření, spirituální kompas, spirituální spokojenost - "Žít v souladu s božskou vůlí znamená, že ve svém těle nastavíme soulad, který přináší hluboké léčení jak naší osobnosti, tak planety. Pokud nám přináší radost soulad osobní a božské vůle, rezonujeme původní, kořenovou vibrací." 6. KA (životní energie, spirituální dvojník), očista světlem, bohyně Maat, laskavost vesmírné existence, srdeční koherence - "To nejdůležitější vidíme srdce. Každou situaci, ve které chybí láska, přeměňuji na situaci, která je plná lásky." Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

24. 5. - 21. 6. 2016Alchymie hlasu a tón duše. PRAHA. Večerní kurz. Kurz, na kterém se věnujeme působení svého hlasu a zvuku na tělo. Přijďte se rozeznít a naplnit se všemi barvami zvuku! Těším se, jak se propojíme v kruhu v období letního slunovratu :) Témata: Hlas, čelisti, dýchání, tón a svalové napětí, rytmus už máte, zpěv, architektura těla, páteř, mozek, corpus callosum, tón duše, srdce, veřejný projev, prezentace, sluch, ucho, zvuková výživa, léčení zvukem, barvou a pohybem, rituály, vaše jméno, zvědomění, hudba sfér, příklady působení hudby na léčení nemocí. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 18 - 20:30. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

25. 5. - 22. 6. 2016. Mysl. PRAHA. Večerní kurz. Na kurzu se zaměříme na MYSL a mentální tělo. Budeme pracovat s krystaly, barvami, budeme tónovat a léčit se pohybem a dotekem. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus, spojitost s ostatními orgány a uměli směřovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Budeme poznávat potřeby těla, jeho funkci a propojení s jemnohmotným tělem. Kurz je zaměřen na atlantské léčení, atlantské vědomí, projasnění mysli a konstruktivnímu užití mysli. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

4. - 5. 6. 2016. Mysl. PRAHANa kurzu se zaměříme na MYSL a mentální tělo. Budeme pracovat s krystaly, barvami, budeme tónovat a léčit se pohybem a dotekem. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus, spojitost s ostatními orgány a uměli směřovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Budeme poznávat potřeby těla, jeho funkci a propojení s jemnohmotným tělem. Kurz je zaměřen na atlantské léčení, atlantské vědomí, projasnění mysli a konstruktivnímu užití mysli. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

11. - 12. 6. 2016. Klíče k ráji II. ZLÍN. KLÍČE K RÁJI II. Na kurzu prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Tento kurz můžete absolvovat, i když jste neabsolvovali předchozí kurz. Důležité je, abyste cítili, že tu máte být. 1. AB (srdce), magnetické pole srdce, hojnost, na duši zaměřené myšlení, vizionářství. 2. BA (božské já), JÁ JSEM, portál starodávných civilizací, duše světa, přání duše, spirituální vír. 3. SAHU (dech boha), zvuk tvoření, Anubis, dech jako pojítko mezi hmotou a duchem, vesmírná nota klidu duše, nebeský průvodce. 4. AKHU (spojení s hvězdami, nekonečnem), naši předci, spirituální očista, emoční upřímnost, tělocvična duše, celistvost, bohyně Nut, šišinka a oko Hóra. 5. ZLATÉ MĚSTO, být ve svém středu, spirituální výživa, duha světla, interdimenzionální cestování pomocí merkaby, vize Venuše, ti zářící, ti čistí. 6. BRÁNA K RÁJI (ztělesnění ducha), posvátná láska, hudba a duše, já konám, co si přejete vytvořit jako vyjádření duše. "Jsi už tak daleko. Běž dál, tvoř, miluj, neohlížej se zpátky. Přišel jsi, abys rozpoznal svou duši. Pozoruj, usmívej se, miluj, a neohlížej se zpět." "Jsme hvězdami a je naší přirozeností zářit." Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. Místo: Zlín. Cena: 2500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz V pátek 10. 6. od 17h nabízím individuální sezení ve Zlíně.

18. - 19. 6. 2016Mistrovství služby. BRNO. Tento kurz je zaměřen na životní cíl pracovníků světla. Je pro léčitele, učitele, terapeuty, pracovníky s energií, kteří by si rádi rozvinuli své specifické schopnosti, více poznali svou strukturu duše, aby se dobře cítili ve svém energetickém poli a mohli tyto poznatky užívat v praxi. Témata: Sloup světla, torus, energetická trubice, otisk zdravého orgánu, skupinová dynamika, práce ve skupině, sebevědomí duše, empowerment, kruh světla, kolektivní vědomí pracovníků světla a jejich problémy, struktura duše indigo, křišťál, hvězdný člověk, kontakt s dušemi, zodpovědnost a hojnost, 5D komunikace a tvorba. Přijďte načerpat sílu a podporu pro svou další činnost :) 9 - 16h. Cena: 2500,- Místo: Brno. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na  www.atlantskaskola.cz V pátek 17.6. od 17h nabízím individuální sezení v Brně.

16. - 17. 7. 2016. Láska a komunikace. PRAHA. Činnost srdce se skládá ze tří hlavních složek - první nám dává odvahu a chuť do života, druhá nás plní touhou po kontaktu s ostatními a třetí nás udržuje ve spojení se zdrojem. Na letním kurzu Láska a komunikace se otevřeme všem těmto složkám, abychom prožívali všechny odstíny lásky. Budeme se věnovat vztahu k sobě, k rodině, k partnerovi, ke společnosti a k jednotě. Budeme se věnovat 21 bodům komunikace, která vyjadřuje *vidím tě, *uznávám tě, *podporuji tě a budeme tónovat. Budeme si také všímat nižších center a pocitů, které z nich vychází, abychom je integrovali a prostřednictvím lásky a pochopení došli ke klidu a harmonii. Pojďme se otevřít tomu, co si doopravdy přejeme :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. 9. - 9. 11. 2016. Zasvěcení. PRAHA. Večerní kurz. ZASVĚCENÍ znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Je to převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, je to spojení s jádrem duše a s jednotou. Zasvěcení je cesta za světlem, proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz. Vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je připravovat, probouzet a ovládat nervové centra; aktivovat nejvyšší mozkové centra; rozvinout své pokročilé schopnosti práce s životní a vesmírnou energií a použít ji ve prospěch celku; poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení. Propojení středu Země, energetických linií, Slunce, cílené užití energie, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

20. 9. - 15. 11. 2016.  Krystaloterapie. PRAHA. Na kurzu se budeme zabývat základy práce s krystaly, výběru krystalu, čištění, aktivaci a uchování krystalu, barvou, tvarem a vnitřní strukturou krystalů, vlastnostem krystalů, léčení s krystaly a vytvoření sítě z krystalů. Základní témata pro práci s krystaly: Stalilizace a uzemnění. Detoxifikace organismu. Podpora imunity. Krystaly a orgány. Vyrovnání mysli. Jak se vypořádat se změnou. Výživa duše. Život v harmonii. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

21. 9. - 16. 11. 2016Klíče k ráji I. PRAHA. Večerní kurz. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Budeme se zabývat 6 základními tématy: 1. PROROCTVÍ (přítomnost), osirifikace, lidský anděl, Chrám zvuku a barev - "Zpívej píseň své duše, aby tě všichni slyšeli". 2. KHAT (tělo), tělo jako materiální vyjádření duše, léčení jako rekalibrace frekvence duše, skenování těla, ticho - "Mluv hlasem ticha a přes ticho užívej jazyk lásky a světla". 3. REN (píseň duše, jméno), tvoření přes vibraci, tón duše - "Všichni duševně dozráváme přes fyzické, emoční, mentální a spirituální cvičení v každodenním životě, čímž postupně probouzíme a procvičujeme své spirituální svaly". 4. SHEW (stín), posvátná rekalibrace, Atlantští andělé, prosvícení temnoty - "Pokud nepoznáme stín druhého člověka, jako bychom ho neznali. Do té doby, než přijmeme člověka, který nám svůj stín ukázal, se vším všudy, nevíme, co je láska". 5. SEKHEM (odvaha, vůle), přiměřené užití síly, užití ohně, smíření, spirituální kompas, spirituální spokojenost - "Žít v souladu s božskou vůlí znamená, že ve svém těle nastavíme soulad, který přináší hluboké léčení jak naší osobnosti, tak planety. Pokud nám přináší radost soulad osobní a božské vůle, rezonujeme původní, kořenovou vibrací." 6. KA (životní energie, spirituální dvojník), očista světlem, bohyně Maat, laskavost vesmírné existence, srdeční koherence - "To nejdůležitější vidíme srdce. Každou situaci, ve které chybí láska, přeměňuji na situaci, která je plná lásky." Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

 24. - 25. 9. 2016. Spirituální psychologie. BRNO. Spirituální psychologie nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše. Na kurzu si projdete celý svůj život a objevíte vyšší záměr situací, které vám (zatím) nedávají smysl. Budete mít příležitost se vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abyste poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Témata: Základy spirituální psychologie, přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace - upřímnost, tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda - zodpovědnost, laskavost, spřízněné duše, spirituální rodina, dohody na úrovni duší, plán duše, co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce, práce s emocemi, bezpodmínečná láska, 7 etap života, spirituální komunikace, deja vu. Budeme se věnovat kontaktu s dušemi, vnímání lidské povahy, pozitivním a negativním emocím a způsobu, jak zůstat ve svém středu. Přijďte se naplnit světlem své duše! 9 - 16h. Místo: Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz V pátek 23.9. od 17h nabízím individuální sezení v Brně.

1. - 2. 10. 2016. Klíče k ráji II. PRAHA. Na kurzu prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Tento kurz můžete absolvovat, i když jste neabsolvovali předchozí kurz. Důležité je, abyste cítili, že tu máte být. 1. AB (srdce), magnetické pole srdce, hojnost, na duši zaměřené myšlení, vizionářství. 2. BA (božské já), JÁ JSEM, portál starodávných civilizací, duše světa, přání duše, spirituální vír. 3. SAHU (dech boha), zvuk tvoření, Anubis, dech jako pojítko mezi hmotou a duchem, vesmírná nota klidu duše, nebeský průvodce. 4. AKHU (spojení s hvězdami, nekonečnem), naši předci, spirituální očista, emoční upřímnost, tělocvična duše, celistvost, bohyně Nut, šišinka a oko Hóra. 5. ZLATÉ MĚSTO, být ve svém středu, spirituální výživa, duha světla, interdimenzionální cestování pomocí merkaby, vize Venuše, ti zářící, ti čistí. 6. BRÁNA K RÁJI (ztělesnění ducha), posvátná láska, hudba a duše, já konám, co si přejete vytvořit jako vyjádření duše. "Jsi už tak daleko. Běž dál, tvoř, miluj, neohlížej se zpátky. Přišel jsi, abys rozpoznal svou duši. Pozoruj, usmívej se, miluj, a neohlížej se zpět." "Jsme hvězdami a je naší přirozeností zářit." Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

28. - 29. 10. 2016. MISTROVSTVÍ SLUŽBY. PRAHA. Tento kurz je zaměřen na životní cíl pracovníků světla. Je pro léčitele, učitele, terapeuty, pracovníky s energií, kteří by si rádi rozvinuli své specifické schopnosti, více poznali svou strukturu duše, aby se dobře cítili ve svém energetickém poli a mohli tyto poznatky užívat v praxi. Témata: Sloup světla, torus, energetická trubice, otisk zdravého orgánu, skupinová dynamika, práce ve skupině, sebevědomí duše, empowerment, kruh světla, kolektivní vědomí pracovníků světla a jejich problémy, struktura duše indigo, křišťál, hvězdný člověk, kontakt s dušemi, zodpovědnost a hojnost, 5D komunikace a tvorba. Přijďte načerpat sílu a podporu pro svou další činnost :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. 11. - 21. 12. 2016Změna je život. PRAHA. Na kurzu Změna je život se otevřeme svému světlu, abychom se zaměřili na vyrovnání základní, sakrální a solární čakry. Uzemníme se a propojíme se svým instinktem, abychom se podívali na svůj život a našli způsob, jak si tu na Zemi zajistit stabilitu a pocit bezpečí. Budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich najdeme způsob, jak využít svou životní energii k naplnění svého životního plánu; abychom udělali rozhodnutí, ze kterého budeme mít dobrý pocit. Budeme se zabývat přechodem vědomí z 3D do 5D, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz