home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


17. 6. 2017. Hypersenzitivní lidé. PRAHA. HYPERSENZITIVNÍ LIDÉ mají jemné, obsáhlé a intenzivní vnímání. Rozpoznávají hodně souvislostí a vnímají velké množství podnětů. Mají silný niterný citový život, jsou naplněni hlubokým přáním utvářet svět lidštěji a jsou ochotni pro to vykonat svůj díl. Jsou velmi inteligentní a nadaní jedním směrem. Mají nezvyklé schopnosti, které v současnosti mohou aktivovat. Pokud je nás na jednom místě více, vše se zesiluje. Tito jedinci ale také mohou přehlížet vlastní potřeby, mít obtíže vnímat své hranice a vyhýbat se konfrontaci. Témata: Hypersenzitivita a vyvinuté třetí oko. Rodič a hypersenzitivní dítě. Muž - žena - partnerství. Hypersenzitivita a vaše povolání. Schopnost být médiem. Vnímání osobních hranic. Budeme mít možnost posílit svůj indigový aspekt, který ochraňuje energetické pole a pomáhá být na příjmu, přijat svou citlivost jako nadání a rozvinout schopností třetího oka. Tento kurz je také vhodný pro rodinné příslušníky hypersenzitivních dětí, kteří jim chtějí alespoň trochu porozumět. Těším se na naše setkání :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha.. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

15. 7. 2017. Fyzické tělo. PRAHA. Tělo je projekcí našeho vědomí. Každá buňka vnímá naše myšlenky. Nemůžeme reagovat na svět, aniž ovlivňujeme své tkáně a orgány. Pomocí těla se můžeme vyladit. Tělo je projekcí všeho, čím jsme. Metabolizuje každý prožitek. To proto, že každý prožitek využívá energii poskytnutou potravou, vodou a kyslíkem. Chemické reakce transformují syrová data na náš prožitek. Zvnitřňujeme každý zrakový a zvukový vjem. Co bylo dříve vně, je nyní uvnitř. Vnímáme-li své tělo jako ztělesněné vědomí, může nám nabídnout mnohem více prostřednictvím svého uvědomění. Fyzický dar vědomí je přítomný tehdy, jestli je tělo lehké, jasné, flexibilní, energické, vyvážené a rychle reagující. Na kurzu se zaměříme se na kosterní, močovou, lymfatickou, pohlavní, trávicí a kožní soustavu. Budeme vnímat orgány a části těla, naslouchat svému tělu a vést svou energii směrem ke zdraví a duševní rovnováze. Do kurzu zahrneme prvky smyslové integrace, práce s krystaly, tónování a vzorců posvátné geometrie. Záměr kurzu je ukotvení vědomí do těla; poznat, co tělo potřebuje a dodat mu to; směřovat vitální energii směrem nahoru, do plného uvolnění. Těším se na naše setkání :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 7. 2017. Láska a emoce. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na vědomou práci s emocemi, abychom respektovali své emoce a postoj člověka, se kterým jsme v kontaktu. Žijeme v emoční době temna - uvěřili jsme v komplikovanost vztahů a citů. Naučili jsme se být sobeckými - buď se příliš emočně vyjadřujeme, protože jsme zranění - nebo se uzavíráme před emocemi druhých a myslíme si, že se nás to netýká. Bojíme se vztahů, protože nám ublížily. Jsme cyničtí, sarkastičtí, bezcitní nebo naivní. Vytvořme si vztahy, kde je láska základní stavební kámen. Kde máme odvahu vyjádřit emoce a ukázat sebe. Kde poodstoupíme od svého postoje a nasloucháme druhému, co nám chce říct. Kde se umíme s druhým spojit a být upřímný. Kde umíme vyřešit konflikt ještě ten den. Témata: oběhová soustava a brzlík, dýchací soustava a hrudník, schopnost se vztahovat; sebeuvědomění; taktiky, kterými se vyhýbáme se setkat se svými emocemi; cvičení k vyjádření emocí a práci s emocemi v těle, partnerské vztahy - nezaměňovat své vnitřní spojení za vzájemné odčerpávání - energie (mužská, ženská), které máme nedostatek, je snadnější získávat od partnera než z vesmírného zdroje. Potřebujeme si uvědomit spojení mezi sebou, jednotu ve vtělené podobě, jednotu se sebou a s ostatními. Těším se na naše setkání :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

22. 7. 2017. Integrace otcovského zranění. PRAHA. INTEGRACE OTCOVSKÉHO ZRANĚNÍ je kurz pro ženy, které si prošly spojením s ženskou energií a ženskou linií v rodině a touží si stejně vyrovnat svůj vztah s otcem, mužskou energií v sobě, cítit za sebou stabilitu a podporu mužské linie a integrovat v sobě obě polarity. Výsledkem je spolupráce muže a ženy ve vztahu a jejich oddanost něčemu, co přesahuje individuální rozměr naší existence a zvýšená kreativita. Projdeme cvičením a meditací na procítění a uvolnění emocí ve vztahu k otci a k mužům a najdeme hlubší pravdu, která je ukotvena ve vidění světa očima dospělé ženy. Pokud má žena vedle sebe muže, ctí ho jako sama sebe, neboť zná svůj vnitřní mužský princip. Tento kurz se bude konat v době novoluní :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,- 9 – 16. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. 7. 2017. Posvátné mužství a ženství. PRAHA.Vzpomínka na svůj spirituální původ a minulé životy jako kněží, kněžka, bylinkářka, druid, léčitel, vědma, spirituální učitel, energetická léčitelka, rytíř, velekněží, velekněžka, šaman. Uvolnění zážitků perzekuce, mučení, zostuzení, vyhoštění, nepravdivých obvinění v kolektivním vědomí. Uctění lidí a vzpomínek, které nás držely po tisíce let v potlačení. Pochopení těchto zážitků na úrovni vědomí duše. Být v srdci a být pravdivý. Posvátné mužství a ženství na Zemi. Vyvinutá mužská a ženská energie, žití toho, co je podstatné. Vzájemné pochopení mužů a žen a jejich spolupráce. Spojení s prasílou. Těším se na naše setkání :)  Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,- 9 – 16. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 9. 2017. TŘETÍ OKO, MYSL. PRAHA. Třetí oko zastupuje schopnost intuice, přístup k vizi, jasnou mysl a spojení s vnitřní moudrostí a klidem. Indigoví jedinci jsou vizionáři, mají silnou vůli a obrovskou energetickou citlivost. Mají přístup k vnitří moudrosti, touhu dívat se na život z vyšší perspektivy a žít podle vyšších zákonitostí. Mají vrozenou schopnost vnímat vše na několika úrovních. Probouzí v druhých naději a motivaci a mají za úkol povznést lidstvo do vyššího vědomí. Témata: nervová soustava a hypofýza, vaše schopnosti; cvičení na rozvoj třetího oka, jasnozřivosti a telepatie; pískání v uších; povznesení druhých, energetické posilování a spolupráce ve skupině; vědomé spojení pravé a levé mozkové polokoule, mužského a ženského pojetí světa - muž je zaměřen na zlepšení, říká, co je správné udělat - žena přijímá to, co je, přijímá i to, že na něco člověk není připraven - kombinací těchto principů, směru a přijetí, vnímání a zaměření na cíl, a nestraněním ani jednomu z našich rodičů, můžeme se na Zemi plně realizovat. Cílem kurzu je spolupráce se všemi aspekty na Zemi. Až nás díky předávání energie bude v proudu vývoje dostatek, naše těla vkročí na vyšší stupeň energie a vjemů... :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. 9. 2017. KRČNÍ CENTRUM A KOMUNIKACE. BRNO. Krční centrum ukazuje, jak pravdivě vyjadřujeme své pocity a čemu věříme, jak posloucháme vnitřní vedení, komunikujeme s duší a vnímáme její potřeby. Ukazuje, jak jsme v osobní integritě a v jakém stavu vědomí. Krční centrum zaručuje dobrou komunikační schopnost s okolním světem, člověku je rozuměno, a tak se i cítí. Na kurzu budeme pracovat se svým hlasem, který je kořenem naší osobní síly. Budeme tónovat, abychom vyrovnali krční centrum a dostali se ke svému autentickému hlasu. Půjdeme do meditace, kde uvolníme to, co blokuje naše sebevyjádření, popř. strach z autorit. Témata: Krk a šíje, svaly a tóny, architektura těla, naladění páteře. Otevřená a empatická komunikace, která zahrnuje osobní zájem a přímé jednání, sebevyjádření a naslouchání. Práce s hlasem při veřejném projevu, abychom se mohli plně otevřít publiku, pociťovat energii lidí v místnosti a být plně přítomní. Spolutvoření, propojení mužského a ženského principu, manifestace pomocí zvuku. Čím jasněji se vyjádříme, tím jasněji bude vypadat naše tvorba. Realizujeme svým srdcem a hlas nám k tomu dodává potřebnou energii. Těším se na naše setkání v den podzimní rovnodennosti :) Místo: Brno. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

13. - 15. 10. 2017. AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ. PRAHA. AKTIVACE SVĚTELNÝCH KÓDŮ - vzpomeňme si a znovu se propojme se svou skupinou duší. Tento kurz je pro ty, kteří jsou připraveni převzít svou sílu a posunout ji na další úroveň. Během tří dnů projdeme 16 okruhy našeho života a v každém z nich aktivujeme světelné kódy. Jsou to: Vztah k duši a vyššímu já. Vztah k sobě. Vztah k lásce. Vztah k životnímu partnerovi. Vztah k rodině, otci a matce. Vztah k sourozencům. Vztah k přátelům. Vztah k vášni. Vztah k práci. Vztah ke zvířatům. Vztah k přírodě a Zemi. Vztah k hudbě a zábavě. Vztah k penězům. Vztah k egu. Vztah k tělu. Vztah k energii. Budeme mít příležitost si vzpomenout na své přirozené schopnosti a dary, se kterými jste se narodili, což vede k posílení sebe-vědomí, vnitřního vedení, inspirace, vnitřního vedení, intuice, tvořivého myšlení, napojení, komunikace s duší a rozvoj dalších, dosud nerozvinutých schopností. Půjdeme zpátky do doby, kdy naše duše plánovala současnou inkarnaci na Zemi, například setkání s důležitými lidmi na Zemi, a také do doby, kdy jsme si nastavili světelné kódy, které v tomto životě neseme ve svém těle a působíme na okolí. Tyto kódy se liší u každého člověka, a to podle oblasti, na kterou je zaměřen. Bude to místo k setkání spirituální rodiny, pracovníků světla z České Republiky a Slovenska, abychom se propojili, sjednotili a naplnili světlem a bezpodmínečnou láskou. Jste do tohoto prostoru zváni :) Pro mimopražské - v blízkosti je Hotel Otakar (www.hotelotakar.cz), kde se můžete za výhodnější cenu ubytovat na pokoji po 2 lidech (cena 667,- za 1 noc se snídaní) nebo po 3 lidech (cena 490,- za 1 noc se snídaní). Pokud napíšete, pošlu vám kontakt na osobu, která má také zájem o sdílení pokoje. Hotel si pak můžete rezervovat společně. Doporučuji být v přítomnosti účastníků i po kurzu, světlo se tak navyšuje a zůstáváte v něm déle :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 4000,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

27. 10. 2017. Avalon. BRNO. Ráda bych vás pozvala na návštěvu AVALONU. Proplujeme mlhou a spojíme se s posvátnými stromy a kamenným kruhem, komunikací s nebeskými bytostmi, léčení bylinkami a krystaly a komunikací s živly. Avalon vychází z hlubin, ve formě touhy a radosti. Spojuje s krásou, divokostí a čistotou, která vychází z temnoty. Přináší moudrost země, srdce a duše. Zároveň v nás může vzbuzovat strach a nejistotu, že se necháme špatně vést, a že je naivní důvěřovat vizím, pocitům a snům. Spojíme se s krásou a silou druida a avalonské kněžky. Vstoupíme do prostoru, kde ženy léčí a vyživují a muži s rozvahou užívají své spirituální dary. Kde máme přístup k hlubším částem sebe, intuici a posvátnosti těla. Kde je rovnováha Boha a Bohyně, mužské a ženské síly. Spojíme se s Anglií, Skotskem, Walesem, Irskem, oblastí Milesia (dnešní severní Španělsko (místy, kudy prochází svatojakubská cesta) a oblastí Brittany (dnešní Francie). Spojíme se s částí duše, ve které sídlí moudrost Merlina, síla a vedení Jezerní paní a transformace Kerridwin. Spojíme se s nejcennější, nejsilnější, nejvíce milující a nejtalentovanější částí sebe. Uděláme vše pro to, abyste uvolnili strach z užívání svých schopností a v hloubce duše objevili sebe. Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 1500,-. 9 – 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

28. 10. 2017. Lemurie. BRNO. Spojit se s částí duše, které je LEMURIE blízká, nám může pomoci přijmout svůj dar, ale i to nepříjemné, co z něj plyne. Můžeme rozvinout to, s čím jsme se už narodili a něco z toho předat ostatním. Zvědomnit principy, ve kterých tyto bytosti žily. Být spojený se zemí, sluncem, krystaly a hvězdami. Vše vnímat přes rozvinuté třetí oko. Milovat pevninu, oceán a mořské bytosti a žít v souladu s živly. Vnímat své předky a řídit se jejich radami. Žít podle principu všichni jsme jedno a všichni jsme děti země. Vzpomínky na Lemurii nám pomáhá vnést na Zem vědomí bezpodmínečné lásky a popojenosti se vším. Z období Lemurie může pocházet váš smutek z oddělení se od své druhé poloviny, kdy jste si museli vybrat se fyzicky inkarnovat do mužského nebo ženského těla a nedokázali si udržet spojení se svým druhým protipólem. Od té doby můžeme stále hledat někoho, kdo nám fyzicky tuto část zastoupí... Na kurzu se spojíme s částí duše, které je Lemurie blízká. Spojíme se s lemurskými krystaly, které nám pomáhají se naladit na vibrace lásky, jednoty, rovnosti a rovnováze spojení se zdrojem a planetou. Spojíme se s oblastí Nového Zélandu, Austrálie a Havaje a budeme se věnovat havajskému učení. Potkáme se s lidmi, kteří jsou na stejné úrovni, abychom se vzájemně podpořili a něco vytvořili. Těším se :) Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

29. 10. 2017. Atlantida. BRNO. Zvu vás na atlantské setkání, na kterém se ponoříme do atlantského vědomí a atlantského léčení. Poznat, jaké to je být mezi sebou ve spojení na všech úrovních a mít k sobě blízko. Znát své určení ve společnosti. Všechnu činnost vidět jako posvátnou. Zažívat plnost atlantské zkušenosti. Vzájemně si dodávat to, co každý potřebuje. Pokud vidíme na druhém energetickou nečistotu, odstranit ji. Vidět, slyšet a cítit píseň druhého. Nechat se vést svým duchem. Být schopen vidět své budoucí životy a vyslat do budoucnosti poselství. Pracovat s intergalaktickými bytostmi. Vzpomenout si na rituály, které jsme prováděli jako odkaz pro budoucí generace a dokončit svůj úkol. Spojíme se s oblastí Azorských ostrovů, řeckého ostrova Santorini a jinými oblastmi. Propojíme se s částí duše, která si pamatuje Atlantidu, a spojíme se se svými dary. Budete mít možnost vyrovnat se s náhlým koncem Atlantidy a lekce, které s tímto obdobím souvisí. Teplo a světlo znovu proudí na uklidněný svět. Naladěním se na celek teprve naše společná tvorba začíná. Těším se :) Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

25. 11. 2017. HVĚZDNÉ NAPOJENÍ. PRAHA. Jsme svým vědomím spojeni s Plejádami, Síriem, Orionem, Lyrou, Venuší, Arkturiány, Arkádiány, galaktickou a intergalaktickou radou atd. Každá skupina bytostí ze souhvězdí nebo planety má vlastní energetickou strukturu a záměr, kterým působí na rozvoj vědomí. Tyto nesmírně milující a moudré bytosti předávají léčivou energii, pracují s posvátnou geometrií, pročišťují naši energii, uzemňují nás, zvyšují vnímání galaktických záležitostí a nabízejí rozvoj různých schopností a darů pro lidstvo. Na kurzu se budeme věnovat žlázám s vnitřní sekrecí, vědomému spojení s hvězdami, planetami, galaktickým vědomím a se středem Země, proudu hvězdné energie přes korunní čakru do čakry země, integraci Ka a Ba, stvoření duše, posvátné geometrii orgánů, žláz a částí těla, proudu mužské a ženské energie v těle a integraci poškozené části hvězdného Já ve světelné komoře multidimenzionálního léčení a integrace. Těším se na naše hvězdné propojení a setkání star seeds :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

2. - 3. 12. 2017. Spirituální psychologie. PRAHA. SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE nám nabízí pohled na život z úrovně duše. Dává nám příležitost se nejprve vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abychom poté mohli dělat změny ve fyzické realitě. Na kurzuu se podíváme na negativní vzorce chování (slabiny), které v průběhu života opakujeme, které způsobují nepohodlí nám i našemu okolí, ale které mají v našem životě vyšší záměr, protože obsahují důležité informace o nás. Pokud se hlouběji podíváme na tento vzorec chování, a hlavně si problém připustíme, můžeme najít způsob, jak se s ním naučit pracovat. Propojíme se se svou duší a budeme naslouchat jejím zprávám. Témata: Základní životní lekce - přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace (upřímnost), tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda (zodpovědnost), laskavost. Dohody na úrovni duší, plán duše, co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce, 7 etap života, spirituální komunikace. Přijďte se naplnit světlem své duše! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 3000,- 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz