home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


 6. - 7. 6. 2015Láska a komunikace. PRAHA. Činnost srdce se skládá ze tří hlavních složek - první nám dává odvahu a chuť do života, druhá nás plní touhou po kontaktu s ostatními a třetí nás udržuje ve spojení se zdrojem. Na kurzu Láska a komunikace (4.-5. čakra) se otevřeme všem těmto složkám, abychom prožívali všechny odstíny lásky. Budeme se věnovat 21 bodům komunikaci, která vyjadřuje *vidím tě, *uznávám tě, *podporuji tě a budeme pracovat s posvátnou formou torusu. Budeme procvičovat soucítění, empatii, vděčnost a respekt ke všemu živému, spojení přes srdce mezi mužem a ženou a budeme cíleně tónovat. Budeme si také všímat nižších center a pocitů, které z nich vychází, abychom je integrovali a prostřednictvím lásky a pochopení došli ke klidu a harmonii. Pojďme se otevřít tomu, co si doopravdy přejeme :) 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

13. - 14. 6. 2015. Životní cíl. PRAHA. Každý člověk má osobní a celosvětový cíl. Na tomto kurzu se budeme zabývat vaším celosvětovým cílem, tedy odhalením, rozvíjením a využíváním vašeho vrozeného nadání a zájmů. Uděláme vše proto, abyste objevili svůj největší talent a své životní poslání, uvolnili strach z užívání svých schopností a zjistili, jak můžete uplatnit své schopnosti ve společnosti. Na kurzu otevřeme třetí oko; budeme se věnovat schopnostem indigových jedinců, kteří druhým pomáhají se dostat ke své vnitřní pravdě; zjistíte, co vám chtějí říct příznaky zvýšeného vědomí a jak druhým asistovat při psychospirituální krizi; jak pečovat o své duševní zdraví; jak cíleně užít schopnosti intuice, jasnozřivosti a telepatie k naplnění svého životního plánu. Je to tady, už se můžeme scházet, už nemusíme skrývat své schopnosti, už jsou na Zemi vítány ;) 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

15.6.2015. Přednáška. Zvuková terapie. Na této přednášce se budeme zabývat zvukovou terapií, která zahrnuje zpěv, poslech hudby, tónování, hraní na hudební nástroj a tanec. Témata: Vliv hudby na tělo a psychiku, léčení zvukem, naslouchání, hlasová výživa, hudba sfér. Přijďte se naplnit světlem! 18 - 20h. Místo: U Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2.

20. - 21. 6. 2015. Léčení - Tělo. ZLÍN. Na kurzu LÉČENÍ - TĚLO se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a léčením duše, a to pomocí krystaloterapie, barevné, zvukové/sluchové/hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Propojíme se s kosterní, močovou, lymfatickou a rozmnožovací soustavou, abychom vnímali své tělo, reagovali na jeho potřeby, dokázali se soustředit na každý orgán a maximálně využili svých pět smyslů. Cílem kurzu je zesílit své fyzické a mentální schopnosti, vizualizovat si plné zdraví a umět nasměrovat svou vitální energii ve prospěch celku. Pokud bude třeba, podíváme  se do minulého života v Atlantidě, kde budete mít možnosti vidět, jaké jste měli tenkrát schopnosti a jak tyto schopnosti souvisí s vaším současným životem. Tento kurz bude spojen s oslavou letního slunovratu. Na místě můžete i přespat (po domluvě). Pro ty, kteří nepojedou autem, odjíždí v sobotu i neděli vlak ze Zlína v 8:58, po domluvě vás mohu počkat u vlakové zastávky v Zádveřicích v 9:17. V pátek 19. 6. nabízím ve Zlíně individuální sezení. 9:30 - 17:30. Místo: Raková 31, okres Zlín. Cena: 2500,- V pátek 19.6. nabízím ve Zlíně individuální sezení. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz.

1. 7. - 26. 8. 2015Láska a hranice. PRAHA. Večerní kurz. LÁSKA A HRANICE. Na tomto letním kurzu si uděláme pořádek ve svých hranicích a najdeme rovnováhu mezi ohleduplností k ostatním a respektu k sobě. Budeme se věnovat tématům: hranice a rodina, partner, přátelé, práce, nezvladatelná část Já, vzájemná úcta a zralé vztahy. Prozkoumáme, kde je naše hranice mezi zodpovědností za druhé a zodpovědností vůči druhým; kdy je v pořádku "dávat vše" a kdy se už obětujeme; kdy včas říct: "Mám tě rád, ale tohle neudělám." Budeme se také věnovat svým potřebám a podle možností si je naplňovat :) Nejprve je třeba se oddělit, abychom se pak mohli s druhými spojit - ne jako tříleté závislé děti, ale jako dospělí, kteří znají cenu života, učí se spolu komunikovat a spolupracovat a mají k sobě úctu. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

11. - 12. 7. 2015Léčení II - Emoce. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ II - EMOCE se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a léčením duše, a to pomocí krystaloterapie, barevné, zvukové/sluchové/hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Propojíme se s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou, abychom vnímali své tělo, reagovali na jeho potřeby, dokázali se soustředit na každý orgán a maximálně využili svých pět smyslů. Cílem kurzu je zesílit své fyzické a mentální schopnosti, vizualizovat si plné zdraví a umět nasměrovat svou vitální energii ve prospěch celku. Pokud bude třeba, v meditaci se podíváme do Atlantidy a jejich chrámů.
Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na 
www.atlantskaskola.cz

30. 7. - 2. 8. 2015Změna je život. BOROVICE U MNICHOVA HRADIŠTĚ. Na letním kurzu Změna je život se otevřeme svému světlu, abychom se zaměřili na vyrovnání základní, sakrální a solární čakry. Uzemníme se a propojíme se svým instinktem, abychom se podívali na svůj život a našli způsob, jak si tu na Zemi zajistit stabilitu a pocit bezpečí. Budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich najdeme způsob, jak využít svou životní energii k naplnění svého životního plánu; abychom udělali rozhodnutí, ze kterého budeme mít dobrý pocit. Budeme se zabývat přechodem vědomí z 3D do 5D, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se v prostředí Českého ráje otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) Cena: 4500,- (i s ubytováním v chatkách a jednoduchou stravou 3x denně). Začátek ve čtvrtek 14h a konec v neděli cca ve 14h. Přihlášky nejpozději do 23.7. na www.atlantskaskola.cz 

9. 9. - 4. 11. 2015.  Krystaloterapie. PRAHA. Večerní kurz. Kurz slouží k hlubšímu seznámení se s účinkem krystalů, k posílením svého energetického pole, k jemné aktivaci krystalického těla, k pročištění pomocí krystalů a propojením se s kristovským vědomím. Budeme se zabývat léčením s krystaly a krystalům vyšších vibrací. Další témata: Výběr krystalu, čištění, aktivace, uchování krystalu. Barva, tvar a vnitřní struktura krystalů. Vytvoření sítě z krystalů. Krystaly a Atlantida, krystaly Země. Chrám léčení, vzdělávání a komunikace. Stalilizace a uzemnění, detoxifikace organismu, podpora imunity. Léčení těla, krystaly a orgány. Vyrovnání mysli. Jak se vypořádat se změnou. Krystaly a spirituální tělo, výživa duše. Život v harmonii. Těším se, až se otevřeme svému křišťálovému aspektu :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 18 - 20:30. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

12. - 13. 9. 2015Klíče k ráji. PRAHA. Na tomto novém kurzu se budeme zabývat 12 základními tématy: Osvobození - osvícení. Posvátný průvodce - tělo jako materiální vyjádření duše. Božský posel - tón duše, harmonická rezonance, hudba sfér. Božské mystérium - stín, osifikace, prosvícení temnoty. Posvátný bojovník - životní síla, spirituální mužství, odvaha, destruktivní síla, zranění. Vesmírný vůdce - jsme lidští andělé, inteligence duše. Božský utěšitel - hojnost, soucit, milosrdenství, magnetické pole srdce, Země, vize osvícení. Posvátný léčitel - Já jsem, starodávné civilizace, láska mimo prostor a čas. Božský průvodce - krystalická podoba, strážný anděl, láska a světlo, nedostatek lásky. Věčný společník - naši předci, pozvání, jsme hvězdy, vědomí, šišinka. Nejvyšší učitel - interdimenzionální cestování, bezpodmínečná láska, božská alchymie. Posvátná láska - jsme milováni, portály starodávných civilizací, spirituální vznešenost. 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 9. - 11. 11. 2015Životní cíl. PRAHA. Večerní kurz. Každý člověk má osobní a celosvětový cíl. Na tomto kurzu se budeme zabývat vaším celosvětovým cílem, tedy odhalením, rozvíjením a využíváním vašeho vrozeného nadání a zájmů. Uděláme vše proto, abyste objevili svůj největší talent a své životní poslání, uvolnili strach z užívání svých schopností a zjistili, jak můžete uplatnit své schopnosti ve společnosti. Na kurzu otevřeme třetí oko; budeme se věnovat schopnostem indigových jedinců, kteří druhým pomáhají se dostat ke své vnitřní pravdě; zjistíte, co vám chtějí říct příznaky zvýšeného vědomí a jak druhým asistovat při psychospirituální krizi; jak pečovat o své duševní zdraví; jak cíleně užít schopnosti intuice, jasnozřivosti a telepatie k naplnění svého životního plánu. Je to tady, už se můžeme scházet, už nemusíme skrývat své schopnosti, už jsou na Zemi vítány ;) 18 - 20:30. Cena: 2500,- Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz 

19. - 20. 9. 2015Zasvěcení. BRNO. ZASVĚCENÍ znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Je to převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, je to spojení s jádrem duše a s jednotou. Zasvěcení je cesta za světlem, proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz. Vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je zesílit své fyzické a mentální schopnosti, abychom ovládli tvůrčí energii v těle a zjistit/rozvinout své pokročilé dovednosti práce s energií. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení. Propojení středu Země, energetických linií, Slunce, cílené užití energie, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. Tento kurz je spojen s oslavou podzimní rovnodennosti. V sobotu 19.9. od 17:45 nabízím individuální sezení v Brně. 9:30 - 17:30. Cena: 2500,- Místo: Centrum Mandala, Opletalova 6, Brno. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz V sobotu 19.9. od 17:45 nabízím individuální sezení v Brně.

26. - 27. 9. 2015Spirituální psychologie. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz Spirituální psychologie, která nám nabízí náhled na svůj dosavadní život z pohledu duše. Na kurzu si projdete celý svůj život a objevíte vyšší záměr situací, které vám (zatím) nedávají smysl. Jednotlivé emoční stavy, onemocnění a nehody pro nás totiž představují příležitost ke zvládnutí svých životních lekcí. Na kurzu budete mít příležitost se vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abyste poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme dělat praktické cvičení, abychom otevřeli své srdce a poznali, jaké to je vidět druhé spíše přes jejich duši, než přes jejich character. Témata: Základy spirituální psychologie, IQ, emoční, spirituální inteligence. Základní životní lekce - přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace - upřímnost, tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda - zodpovědnost, laskavost. Deja vu, spřízněné duše, spirituální rodina. Dohody na úrovni duší, plán duše. Co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce. Práce s emocemi, bezpodmínečná láska. 7 etap života, vyjádření své síly. Vaše rodová linie, spirituální komunikace. Přijďte se naplnit světlem své duše a posunout se o kousek dál k tomu, abyste ovládli svou základní životní lekci! Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz 

29. 9. - 24. 11. 2015Plejádská světelná terapie I. PRAHA. Večerní kurz. Plejádská světelná terapie pracuje s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetická těla a uvolňuje bloky, emoce a energii druhých lidí, které jsme na sebe nabrali. Témata: Energie Ka a její dráhy, neuromuskulárně kortikální převzorování, léčení pomocí mřížky kvantové konfigurace, buněčné léčení. Zdravé hranice, uzemnění, léčení aury, páteřní dráha, sebeúcta, očista pomocí růže, odstraňování přesvědčení a soudů, bytí v přítomnosti. Světelná komora multidimenzionálního léčení a integrace, světelná komora delfího hvězdného napojení. Posílení podosobnosti vnitřní pečovatelky, vnitřního dítěte, vnitřního bojovníka a vnitřního ducha. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 18 - 20:30. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

3. - 4. 10. 2015Léčení - Emoce. ZLÍN. Na kurzu LÉČENÍ II - EMOCE se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a léčením duše, a to pomocí krystaloterapie, barevné, zvukové/sluchové/hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Propojíme se s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou, abychom vnímali své tělo, reagovali na jeho potřeby, dokázali se soustředit na každý orgán a maximálně využili svých pět smyslů. Cílem kurzu je zesílit své fyzické a mentální schopnosti, vizualizovat si plné zdraví a umět nasměrovat svou vitální energii ve prospěch celku. Pokud bude třeba, v meditaci se podíváme do Atlantidy a jejich chrámů. V pátek 2.10. nabízím osobní konzultaci ve Zlíně. Místo: Zlín. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

17. - 18. 10. 2015Léčení III - Mysl. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ III - MYSL se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a léčením duše, a to pomocí krystaloterapie, barevné, zvukové/sluchové/hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom vnímali své tělo, reagovali na jeho potřeby, dokázali se soustředit na každý orgán a maximálně využili svých pět smyslů. Cílem kurzu je zesílit své fyzické a mentální schopnosti, vizualizovat si plné zdraví a umět nasměrovat svou vitální energii ve prospěch celku. Pokud bude třeba, v meditaci se podíváme do Atlantidy/Lemurie, abychom si uvědomili, jaký odkaz mají tyto dávné civilizace pro současnost. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

31. 10. - 1. 11. 2015Mistrovství služby - práce se světlem. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz, který bude hodně praktický a asi nejlépe vyjadřuje mé poslání na Zemi A navíc bude probíhat v období dušiček! Je pro vás - kteří cítíte, že jste už od narození pracovníky světla, léčitelé, učitelé, terapeuti a pracovníky s energií, a chcete si vzpomenout na svůj přístup práce se světlem. Zaměříme se na nástroje, které nám pomohou vypnout svého autopilota a spíše spustit svého spiritpilota, abychom se mohli znovu navrátit ke své síle. Budeme se zabývat tématy: Hranice, spirituální rodina, životní cíl, návrat k čistotě, peníze a životní poslání, uzemnění, komunikace a tvorba v 5D, multidimenzionální léčení. Budeme pracovat s posvátnou energetickou formou torusu, který nám pomáhá dobře se cítit ve svém energetickém poli a lépe se orientovat ve více dimenzích. Bude to setkání podobně založených lidí, kde se otevřeme svým samoúzdravným schopnostem, procvičíme své tělo a celkově se uvolníme. Čím více se poznáme, tím lépe pochopíme, jak udělat tu správnou věc na správném místě, abychom tím vytvořili změnu na této planetě. Je to volání pro ty, kteří potřebují energeticky popostrčit. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. - 15. 11. 2015Láska a komunikace. BRNO. Činnost srdce se skládá ze tří hlavních složek - první nám dává odvahu a chuť do života, druhá nás plní touhou po kontaktu s ostatními a třetí nás udržuje ve spojení se zdrojem. Na kurzu Láska a komunikace (4.-5. čakra) se otevřeme všem těmto složkám, abychom prožívali všechny odstíny lásky. Budeme se věnovat 21 bodům komunikaci, která vyjadřuje *vidím tě, *uznávám tě, *podporuji tě a budeme pracovat s posvátnou formou torusu. Budeme procvičovat soucítění, empatii, vděčnost a respekt ke všemu živému, spojení přes srdce mezi mužem a ženou a budeme cíleně tónovat. Budeme si také všímat nižších center a pocitů, které z nich vychází, abychom je integrovali a prostřednictvím lásky a pochopení došli ke klidu a harmonii. Pojďme se otevřít tomu, co si doopravdy přejeme :) 9:30 - 17:30. Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

18. 11. - 16. 12. 2015Změna je život. PRAHA. Večerní kurz. Na podzimním kurzu Změna je život se otevřeme svému světlu, abychom se zaměřili na vyrovnání základní, sakrální a solární čakry. Uzemníme se a propojíme se svým instinktem, abychom se podívali na svůj život a našli způsob, jak si tu na Zemi zajistit stabilitu a pocit bezpečí. Budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich najdeme způsob, jak využít svou životní energii k naplnění svého životního plánu; abychom udělali rozhodnutí, ze kterého budeme mít dobrý pocit. Budeme se zabývat přechodem vědomí z 3D do 5D, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

20. 12. 2015Klíče k ráji. PRAHA. Na tomto jednodenním kurzu se budeme zabývat některým z těchto základních 12 témat: Osvobození - osvícení. Posvátný průvodce - tělo jako materiální vyjádření duše. Božský posel - tón duše, harmonická rezonance, hudba sfér. Božské mystérium - stín, osifikace, prosvícení temnoty. Posvátný bojovník - životní síla, spirituální mužství, odvaha, destruktivní síla, zranění. Vesmírný vůdce - jsme lidští andělé, inteligence duše. Božský utěšitel - hojnost, soucit, milosrdenství, magnetické pole srdce, Země, vize osvícení. Posvátný léčitel - Já jsem, starodávné civilizace, láska mimo prostor a čas. Božský průvodce - krystalická podoba, strážný anděl, láska a světlo, nedostatek lásky. Věčný společník - naši předci, pozvání, jsme hvězdy, vědomí, šišinka. Nejvyšší učitel - interdimenzionální cestování, bezpodmínečná láska, božská alchymie. Posvátná láska - jsme milováni, portály starodávných civilizací, spirituální vznešenost. Tento kurz je spojen s oslavou zimního slunovratu. 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. - 17. 1. 2016. Léčení - Mysl. ZLÍN. Na kurzu LÉČENÍ III - MYSL se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a léčením duše, a to pomocí krystaloterapie, barevné, zvukové/sluchové/hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom vnímali své tělo, reagovali na jeho potřeby, dokázali se soustředit na každý orgán a maximálně využili svých pět smyslů. Cílem kurzu je zesílit své fyzické a mentální schopnosti, vizualizovat si plné zdraví a umět nasměrovat svou vitální energii ve prospěch celku. Pokud bude třeba, v meditaci se podíváme do Atlantidy/Lemurie, abychom si uvědomili, jaký odkaz mají tyto dávné civilizace pro současnost. V pátek 15.1. nabízím individuální sezení ve Zlíně. 9 - 17h. Místo: Zlín. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. - 17. 4. 2016. Zasvěcení. ZLÍN. ZASVĚCENÍ znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Je to převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, je to spojení s jádrem duše a s jednotou. Zasvěcení je cesta za světlem, proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz. Vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je zesílit své fyzické a mentální schopnosti, abychom ovládli tvůrčí energii v těle a zjistit/rozvinout své pokročilé dovednosti práce s energií. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení. Propojení středu Země, energetických linií, Slunce, cílené užití energie, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. V pátek 15.4. nabízím individuální sezení ve Zlíně. 9 - 17h. Místo: Zlín. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz