home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


 25. - 26. 4. 2015Zasvěcení. PRAHA. Zasvěcení znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, a to pomocí rozvoje síly mysli, sebeovládání a vědomým spojením s vlastní doplňující polovinou, která byla dosud jako nevědomá část duše. Zasvěcení znamená ztotožnění se s pravým Já. Ať už jste stavbyvedoucím nebo účetní, možná jste v dávných civilizacích prošli v chrámech a pyramidách několika zasvěceními. Kurz je veden tak, abychom se pomocí procvičování mysli, tělesného cvičení a cviků na sebeovládání propojili se svým pravým Já a rozvinuli své specifické schopnosti. Připomeneme si své velké zasvěcení, práci v chrámech, otevřeme se přechodu od osobního vědomí do vědomí jednoty, božské milosti, odevzdání a pokoře, vědomí jednoty. 9 - 17. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

7.5.2015. Přednáška. 8:30 - 12:30 - Atlantida. 15 - 16:30 - Životní cíl. Místo: Bylinkové dny, Zámecká 24, Uherský Ostroh.

12.5.2015. Přednáška. Krystaloterapie. Na této přednášce si povíme, jak pracovat s krystaly. Témata: Barva, tvar a vnitřní struktura krystalů, vlastnosti krystalů, léčení s krystaly, vytvoření sítě z krystalů, detoxifikace organismu, podpora imunity a vyrovnání mysli pomocí krystalů. Přijďte se naplnit světlem!18 - 20h. Místo: U Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2. 

23. - 24. 5. 2015Plejádská světelná terapie II. PRAHA. PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE II se skládá ze dvou hlavních proudů – pomáhá nám ukotvit kristovské vědomí v těle, a postupně uzdravit vztah k sobě a k jedincům opačného pohlaví. Pomocí energie hvězd z Plejád a Síria si můžeme vzpomenout na svůj příběh stvoření a tak uzdravit tu část, která zapříčiňuje, že nechceme nést zodpovědnost za svůj život, nebo díky které se občas (bez vnější příčiny) cítíme neklidní, bezmocní nebo smutní. Na kurzu se propojíme se svou původní mužskou a ženskou podstatou, čímž získáváme přístup k energii stvoření, která proudí mezi buňkami těla, páteřním kanálem a čakrami; která se v buňkách otáčí po směru hodinových ručiček, v souladu s oběžnými dráhami planet a slunce; která nám pomáhá přijímat lásku, která je na Zemi k dispozici; cítit lásku bez zjevného důvodu; vnímat, procítit a poznat svou vlastní krásu a hodnotu, lásku a zářivost; která podporuje zdravé sexuální fungování, rovnost mezi muži a ženami a jejich vzájemnou lásku, důvěru a úctu. Jestliže muž a žena nejsou v harmonii, nemůže na Zemi existovat mír. Další témata: Početí. Posvátné partnerství. Učení o posvátné geometrii a její působení na žlázy a orgány těla. Vzájemná závislost mezi 1D-6D. 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

27. 5. - 24. 6. 2015Zasvěcení. PRAHA. Večerní kurz. Zasvěcení znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, a to pomocí rozvoje síly mysli, sebeovládání a vědomým spojením s vlastní doplňující polovinou, která byla dosud jako nevědomá část duše. Zasvěcení znamená ztotožnění se s pravým Já. Ať už jste stavbyvedoucím nebo účetní, možná jste v dávných civilizacích prošli v chrámech a pyramidách několika zasvěceními. Kurz je veden tak, abychom se pomocí procvičování mysli, tělesného cvičení a cviků na sebeovládání propojili se svým pravým Já a rozvinuli své specifické schopnosti. Připomeneme si své velké zasvěcení, práci v chrámech, otevřeme se přechodu od osobního vědomí do vědomí jednoty, božské milosti, odevzdání a pokoře, vědomí jednoty. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

6. - 7. 6. 2015Láska a komunikace. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz Láska a komunikace (4.-5. čakra), na kterém se budeme věnovat vztahu k sobě a k partnerovi, vztahům v rodině a ve společnosti a vztahu k jednotě, a také komunikaci, která vyjadřuje *vidím tě, *uznávám tě, *podporuji tě. Na kurzu budeme pracovat s posvátnou formou torusu. Témata: Spojení s vyšším Já, láska a sex, rodinná, kmenová, individuální, velká duše, obnova lásky v rodině, vnitřní dítě, závislostní láska, smluvní vztah, hluboká a důvěrná láska, funkční vztahy ve skupině, spolupráce, čistá láska, jednota, vnitřní klid, váš hlas, mluvení na veřejnosti, léčení s jednorožci. Otevřeme se propojení se sebou a s ostatními a otevřeme se tomu, co si doopravdy přejeme :) 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

13. - 14. 6. 2015. Životní cíl. PRAHA. Každý člověk má osobní a celosvětlový cíl. Na kurzu Životní cíl se budeme zabývat vaším celosvětovým cílem, tedy odhalením, rozvíjením a využíváním vašeho vrozeného nadání a zájmů. Uděláme vše proto, abyste objevili svůj největší talent a své životní poslání, uvolnili strach z užívání svých schopností a zjistili, jaká je vaše úloha v otevírání schopností třetího oka ve společnosti. Budeme se věnovat schopnostem indigových jedinců, kteří druhým pomáhají se dostat ke své vnitřní pravdě, jak se vypořádat s příznaky zvýšeného vědomí a psychospirituální krizí, péči o své energetické pole a manifestaci hojnosti na Zemi. Procvičíme intuici, jasnozřivost a telepatii a uděláme meditaci na otevření třetího oka pomocí krystalů. Těším se, jak se otevřeme svému indigovému aspektu :) 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

15.6.2015. Přednáška. Zvuková terapie. Na této přednášce se budeme zabývat zvukovou terapií, která zahrnuje zpěv, poslech hudby, tónování, hraní na hudební nástroj a tanec. Témata: Vliv hudby na tělo a psychiku, léčení zvukem, naslouchání, hlasová výživa, hudba sfér. Přijďte se naplnit světlem! 18 - 20h. Místo: U Džoudyho, Jugoslávská 7, Praha 2.

20. - 21. 6. 2015. Léčení - Tělo. ZLÍN. Na kurzu LÉČENÍ - TĚLO se budeme zabývat Atlantským léčením, tedy léčením svým světlem, multidimenzionálním léčením a aktivací vlastního světla. Na kurzu si v krátkosti projdeme anatomii a fyziologii kosterní, lymfatické, močové a rozmnožovací soustavy, abychom se poté mohli naladit na tyto orgány, žlázy a části těla, a tak dokázali vnímat své tělo a reagovat na jeho potřeby. Budeme se zabývat léčením nemocí, orgánů a žláz, které s těmito soustavami souvisí, a to pomocí krystaloterapie, zvukové, barevné, sluchové a hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Na konci kurzu se v meditaci podíváme do minulého života v Atlantidě, kde budete mít možnosti vidět, jaké jste měli tenkrát schopnosti a jak tyto schopnosti souvisí s vaším současným životem :) Tento kurz bude spojen s oslavou letního slunovratu. Na místě můžete i přespat (po domluvě). Pro ty, kteří nepojedou autem, odjíždí v sobotu i neděli vlak ze Zlína v 8:58, po domluvě vás mohu počkat u vlakové zastávky v Zádveřicích v 9:17. 9:30 - 17:30. Místo: Raková 31, okres Zlín. Cena: 2500,- V pátek 19.6. nabízím ve Zlíně individuální sezení. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz.

1. 7. - 26. 8. 2015Láska a hranice. PRAHA. Večerní kurz. Na tomto letním kurzu si dopřejeme čas, abychom si udělali pořádek ve svých hranicích a našli rovnováhu mezi dáváním pozornosti sobě a ostatním. Prozkoumáme: Kde je ta má hranice mezi zodpovědností k sobě a zodpovědností ke druhému člověku? Kdy je pro mě v pořádku "dávat vše" a kdy se zbytečně obětuji? Kdy chci říct: "Mám tě rád, ale tohle neudělám," a kdy mám ustoupit od vlastních tužeb kvůli přání svého partnera? Problémy s hranicemi má ten, pro koho je těžké vytyčit hranice (kdo neumí říct "ne") a také ten, kdo nerespektuje hranice druhých (kdo "ne" nerespektuje). Výsledkem těchto dvou případů je buď trvalá bolest, nebo nezodpovědnost. Základními tématy budou - hranice obecně - hranice a rodina - hranice a partner - hranice a neovladatelná část já - hranice a práce. Poznání svých hranic spěje k cenění si spojení s druhými lidmi a ke vzájemné úctě, kdy cítíme, že můžeme svobodně být tím, kým jsme, kdy můžeme být upřímní, aniž bychom přišli o pocit bezpečí a spojení s tím druhým - a to samé nabídnout druhým. Odměnou za nastavení hranic je to, že známe svůj životní směr, krok za krokem za ním postupujeme a jsme méně zmítáni okolnostmi, máme radost z naplnění svých přání a ze skutečného propojení s lidmi. Nejprve je třeba se oddělit, abychom se pak mohli spojit, ne jako tříleté závislé děti, ale jako dospělý, který zná cenu života :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

11. - 12. 7. 2015Léčení II - Emoce. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ II - EMOCE se budeme zabývat Atlantským léčením, tedy léčením svým světlem, multidimenzionálním léčením, aktivací vlastního světla a léčením pomocí posvátné geomentrie. Na kurzu si v krátkosti projdeme anatomii a fyziologii trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavy, abychom se poté mohli naladit na tyto orgány, žlázy a části těla, a tak dokázali vnímat své tělo a reagovat na jeho potřeby. Budeme se zabývat léčením nemocí, které s těmito soustavami souvisí, a to pomocí krystaloterapie, zvukové, barevné, sluchové a hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Na konci kurzu se v meditaci podíváme do Atlantidy a jejich chrámů. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

30. 7. - 2. 8. 2015Změna je život. BOROVICE U MNICHOVA HRADIŠTĚ. Na letním kurzu Změna je život se otevřeme svému světlu, abychom se zaměřili na vyrovnání základní, sakrální a solární čakry. Uzemníme se a propojíme se svým instinktem, abychom se podívali na svůj život a našli způsob, jak si tu na Zemi zajistit stabilitu a pocit bezpečí. Budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich najdeme způsob, jak využít svou životní energii k naplnění svého životního plánu; abychom udělali rozhodnutí, ze kterého budeme mít dobrý pocit. Budeme se zabývat přechodem z nižšího do vyššího vědomí, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) Cena: 4500,- (i s ubytováním v chatkách a jednoduchou stravou 3x denně). Začátek ve čtvrtek 14h a konec v neděli cca ve 14h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz 

9. 9. - 4. 11. 2015.  Krystaloterapie. PRAHA. Večerní kurz. Kurz slouží k hlubšímu seznámení se s účinkem krystalů, k posílením svého energetického pole, k jemné aktivaci krystalického těla, k pročištění pomocí krystalů a propojením se s kristovským vědomím. Budeme se zabývat léčením s krystaly a krystalům vyšších vibrací. Témata: Základy o krystalech, krystaloterapie. Výběr krystalu, čištění, aktivace, uchování krystalu. Barva, tvar a vnitřní struktura krystalů. Vlastnosti krystalů. Léčení s krystaly, krystaly a energetické pole. Vytvoření sítě z krystalů. Krystaly a Atlantida, krystaly Země. Chrám léčení, vzdělávání a komunikace. Stalilizace a uzemnění, detoxifikace organismu, podpora imunity. Léčení těla, krystaly a orgány. Vyrovnání mysli. Jak se vypořádat se změnou. Krystaly a spirituální tělo, výživa duše. Život v harmonii. Těším se, až se otevřeme svému křišťálovému aspektu :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 18 - 20:30. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

12. - 13. 9. 2015Klíče k ráji. PRAHA. Na tomto novém kurzu se budeme zabývat 12 základními tématy: Osvobození - osvícení. Posvátný průvodce - tělo jako materiální vyjádření duše. Božský posel - tón duše, harmonická rezonance, hudba sfér. Božské mystérium - stín, osifikace, prosvícení temnoty. Posvátný bojovník - životní síla, spirituální mužství, odvaha, destruktivní síla, zranění. Vesmírný vůdce - jsme lidští andělé, inteligence duše. Božský utěšitel - hojnost, soucit, milosrdenství, magnetické pole srdce, Země, vize osvícení. Posvátný léčitel - Já jsem, starodávné civilizace, láska mimo prostor a čas. Božský průvodce - krystalická podoba, strážný anděl, láska a světlo, nedostatek lásky. Věčný společník - naši předci, pozvání, jsme hvězdy, vědomí, šišinka. Nejvyšší učitel - interdimenzionální cestování, bezpodmínečná láska, božská alchymie. Posvátná láska - jsme milováni, portály starodávných civilizací, spirituální vznešenost. 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 9. - 11. 11. 2015Životní cíl. PRAHA. Večerní kurz. Každý člověk má osobní a celosvětlový cíl. Na kurzu Životní cíl (5. - 6. čakra) se budeme zabývat celosvětovým cílem, tedy odhalením, rozvíjením a využíváním vašeho vrozeného nadání a zájmů. Uděláme vše proto, abyste objevili svůj největší talent a své životní poslání. Budete moci vyléčit svá traumata z minulosti, která se k tomu váží. Zjistíte, co udělat pro to, abyste se užíváním těchto schopností mohli živit, abyste měli dostatek financí a zároveň dělali to, co vás baví a naplňuje. Zjistíte, jak můžete užívat svůj talent v současném povolání a jak získat sebevědomí ve své schopnosti. Budeme procvičovat intuici a schopnosti třetího oka, posílíme svou vůli a schopnost učit se. Uděláme meditaci na otevření třetího oka pomocí krystalů. Těším se, jak se všichni ve skupině otevřeme svému indigovému aspektu :) 18 - 20:30. Cena: 2500,- Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz 

19. - 20. 9. 2015Zasvěcení. BRNO. Zasvěcení znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, a to pomocí rozvoje síly mysli, sebeovládání a vědomým spojením s vlastní doplňující polovinou, která byla dosud jako nevědomá část duše. Zasvěcení znamená ztotožnění se s pravým Já. Ať už jste stavbyvedoucím nebo účetní, možná jste v dávných civilizacích prošli v chrámech a pyramidách několika zasvěceními. Kurz je veden tak, abychom se pomocí procvičování mysli, tělesného cvičení a cviků na sebeovládání propojili se svým pravým Já a rozvinuli své specifické schopnosti. Připomeneme si své velké zasvěcení, práci v chrámech, otevřeme se přechodu od osobního vědomí do vědomí jednoty, božské milosti, odevzdání a pokoře, vědomí jednoty.  Tento kurz je spojen s oslavou podzimní rovnodennosti. V sobotu 19.9. od 17:45 nabízím individuální sezení v Brně. 9:30 - 17:30. Cena: 2500,- Místo: Brno. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz V sobotu 19.9. od 17:45 nabízím individuální sezení v Brně.

26. - 27. 9. 2015Spirituální psychologie. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz Spirituální psychologie, která nám nabízí náhled na svůj dosavadní život z pohledu duše. Na kurzu si projdete celý svůj život a objevíte vyšší záměr situací, které vám (zatím) nedávají smysl. Jednotlivé emoční stavy, onemocnění a nehody pro nás totiž představují příležitost ke zvládnutí svých životních lekcí. Na kurzu budete mít příležitost se vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abyste poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme dělat praktické cvičení, abychom otevřeli své srdce a poznali, jaké to je vidět druhé spíše přes jejich duši, než přes jejich character. Témata: Základy spirituální psychologie, IQ, emoční, spirituální inteligence. Základní životní lekce - přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace - upřímnost, tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda - zodpovědnost, laskavost. Deja vu, spřízněné duše, spirituální rodina. Dohody na úrovni duší, plán duše. Co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce. Práce s emocemi, bezpodmínečná láska. 7 etap života, vyjádření své síly. Vaše rodová linie, spirituální komunikace. Přijďte se naplnit světlem své duše a posunout se o kousek dál k tomu, abyste ovládli svou základní životní lekci! Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz 

29. 9. - 24. 11. 2015Plejádská světelná terapie I. PRAHA. Večerní kurz. Plejádská světelná terapie pracuje s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetická těla a uvolňuje bloky, emoce a energii druhých lidí, které jsme na sebe nabrali. Témata: Energie Ka a její dráhy, neuromuskulárně kortikální převzorování, léčení pomocí mřížky kvantové konfigurace, buněčné léčení. Zdravé hranice, uzemnění, léčení aury, páteřní dráha, sebeúcta, očista pomocí růže, odstraňování přesvědčení a soudů, bytí v přítomnosti. Světelná komora multidimenzionálního léčení a integrace, světelná komora delfího hvězdného napojení. Posílení podosobnosti vnitřní pečovatelky, vnitřního dítěte, vnitřního bojovníka a vnitřního ducha. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 18 - 20:30. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

3. - 4. 10. 2015Léčení - Emoce. ZLÍN. Na kurzu LÉČENÍ II - EMOCE se budeme zabývat Atlantským léčením, tedy léčením svým světlem, multidimenzionálním léčením, aktivací vlastního světla a léčením pomocí posvátné geomentrie. Na kurzu si v krátkosti projdeme anatomii a fyziologii trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavy, abychom se poté mohli naladit na tyto orgány, žlázy a části těla, a tak dokázali vnímat své tělo a reagovat na jeho potřeby. Budeme se zabývat léčením nemocí, které s těmito soustavami souvisí, a to pomocí krystaloterapie, zvukové, barevné, sluchové a hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Na konci kurzu se v meditaci podíváme do Atlantidy a jejich chrámů. V pátek 2.10. nabízím osobní konzultaci ve Zlíně. Místo: Zlín. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

17. - 18. 10. 2015Léčení III - Mysl. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ III - MYSL se budeme zabývat Atlantským léčením, tedy léčením svým světlem, multidimenzionálním léčením, aktivací vlastního světla a léčením pomocí posvátné geometrie. Na kurzu si v krátkosti projdeme anatomii a fyziologii svalové, nervové, endokrinní a kožní soustavy, abychom se poté mohli naladit na tyto orgány, žlázy a části těla, a tak dokázali vnímat své tělo a reagovat na jeho potřeby. Budeme se zabývat léčením nemocí, které s těmito soustavamy souvisí, a to pomocí krystaloterapie, zvukové, barevné, sluchové a hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Na konci kurzu se v meditaci podíváme do Atlantidy a Lemurie, abychom si uvědomili, jaký odkaz mají tyto dávné civilizace pro současnost. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

31. 10. - 1. 11. 2015Mistrovství služby - práce se světlem. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz, který bude hodně praktický a asi nejlépe vyjadřuje mé poslání na Zemi A navíc bude probíhat v období dušiček! Je pro vás - kteří cítíte, že jste už od narození pracovníky světla, léčitelé, učitelé, terapeuti a pracovníky s energií, a chcete si vzpomenout na svůj přístup práce se světlem. Zaměříme se na nástroje, které nám pomohou vypnout svého autopilota a spíše spustit svého spiritpilota, abychom se mohli znovu navrátit ke své síle. Budeme se zabývat tématy: Hranice, spirituální rodina, životní cíl, návrat k čistotě, peníze a životní poslání, uzemnění, komunikace a tvorba v 5D, multidimenzionální léčení. Budeme pracovat s posvátnou energetickou formou torusu, který nám pomáhá dobře se cítit ve svém energetickém poli a lépe se orientovat ve více dimenzích. Bude to setkání podobně založených lidí, kde se otevřeme svým samoúzdravným schopnostem, procvičíme své tělo a celkově se uvolníme. Čím více se poznáme, tím lépe pochopíme, jak udělat tu správnou věc na správném místě, abychom tím vytvořili změnu na této planetě. Je to volání pro ty, kteří potřebují energeticky popostrčit. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. - 15. 11. 2015Láska a komunikace. BRNO. Ráda bych vás pozvala na kurz Láska a komunikace (4.-5. čakra), na kterém se budeme věnovat vztahu k sobě a k partnerovi, vztahům v rodině a ve společnosti a vztahu k jednotě, a také komunikaci, která vyjadřuje *vidím tě, *uznávám tě, *podporuji tě. Na kurzu budeme pracovat s posvátnou formou torusu. Témata: Spojení s vyšším Já, láska a sex, rodinná, kmenová, individuální, velká duše, obnova lásky v rodině, vnitřní dítě, závislostní láska, smluvní vztah, hluboká a důvěrná láska, funkční vztahy ve skupině, spolupráce, čistá láska, jednota, vnitřní klid, váš hlas, mluvení na veřejnosti, léčení s jednorožci. Otevřeme se propojení se sebou a s ostatními a otevřeme se tomu, co si doopravdy přejeme :) 9:30 - 17:30. Místo: Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

18. 11. - 16. 12. 2015Změna je život. PRAHA. Večerní kurz. Na podzimním kurzu Změna je život se otevřeme svému světlu, abychom se zaměřili na vyrovnání základní, sakrální a solární čakry. Uzemníme se a propojíme se svým instinktem, abychom se podívali na svůj život a našli způsob, jak si tu na Zemi zajistit stabilitu a pocit bezpečí. Budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich najdeme způsob, jak využít svou životní energii k naplnění svého životního plánu; abychom udělali rozhodnutí, ze kterého budeme mít dobrý pocit. Budeme se zabývat přechodem z nižšího do vyššího vědomí, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

20. 12. 2015Klíče k ráji. PRAHA. Na tomto jednodenním kurzu se budeme zabývat některým z těchto základních 12 témat: Osvobození - osvícení. Posvátný průvodce - tělo jako materiální vyjádření duše. Božský posel - tón duše, harmonická rezonance, hudba sfér. Božské mystérium - stín, osifikace, prosvícení temnoty. Posvátný bojovník - životní síla, spirituální mužství, odvaha, destruktivní síla, zranění. Vesmírný vůdce - jsme lidští andělé, inteligence duše. Božský utěšitel - hojnost, soucit, milosrdenství, magnetické pole srdce, Země, vize osvícení. Posvátný léčitel - Já jsem, starodávné civilizace, láska mimo prostor a čas. Božský průvodce - krystalická podoba, strážný anděl, láska a světlo, nedostatek lásky. Věčný společník - naši předci, pozvání, jsme hvězdy, vědomí, šišinka. Nejvyšší učitel - interdimenzionální cestování, bezpodmínečná láska, božská alchymie. Posvátná láska - jsme milováni, portály starodávných civilizací, spirituální vznešenost. Tento kurz je spojen s oslavou zimního slunovratu. 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. - 17. 1. 2016. Léčení - Mysl. ZLÍN. Na kurzu LÉČENÍ III - MYSL se budeme zabývat Atlantským léčením, tedy léčením svým světlem, multidimenzionálním léčením, aktivací vlastního světla a léčením pomocí posvátné geometrie. Na kurzu si v krátkosti projdeme anatomii a fyziologii svalové, nervové, endokrinní a kožní soustavy, abychom se poté mohli naladit na tyto orgány, žlázy a části těla, a tak dokázali vnímat své tělo a reagovat na jeho potřeby. Budeme se zabývat léčením nemocí, které s těmito soustavamy souvisí, a to pomocí krystaloterapie, zvukové, barevné, sluchové a hlasové terapie, léčení pohybem a dotekem. Na konci kurzu se v meditaci podíváme do Atlantidy a Lemurie, abychom si uvědomili, jaký odkaz mají tyto dávné civilizace pro současnost. V pátek 15.1. nabízím individuální sezení ve Zlíně. 9 - 17h. Místo: Zlín. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. - 17. 4. 2016. Zasvěcení. ZLÍN. Zasvěcení znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, a to pomocí rozvoje síly mysli, sebeovládání a vědomým spojením s vlastní doplňující polovinou, která byla dosud jako nevědomá část duše. Zasvěcení znamená ztotožnění se s pravým Já. Ať už jste stavbyvedoucím nebo účetní, možná jste v dávných civilizacích prošli v chrámech a pyramidách několika zasvěceními. Kurz je veden tak, abychom se pomocí procvičování mysli, tělesného cvičení a cviků na sebeovládání propojili se svým pravým Já a rozvinuli své specifické schopnosti. Připomeneme si své velké zasvěcení, práci v chrámech, otevřeme se přechodu od osobního vědomí do vědomí jednoty, božské milosti, odevzdání a pokoře, vědomí jednoty.  V pátek 15.4. nabízím individuální sezení ve Zlíně. 9 - 17h. Místo: Zlín. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz