home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


 30. 7. - 2. 8. 2015Změna je život. BOROVICE U MNICHOVA HRADIŠTĚ. Ráda bych vás pozvala na letní kurz Změna je život, kde se otevřeme svému světlu a budeme se věnovat tématům čakry Země, základní a sakrální čakry a solárního plexu. Budeme se uzemňovat a propojovat se svým instinktem, budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich budeme nacházet způsob, jak nasměrovat energii těla ve prospěch  zdraví, hojnosti a duševní pohody sebe a planety. Budeme se zabývat přechodem vědomí z 3D do 5D, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se v prostředí Českého ráje otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) Cena: 4500,- (i s ubytováním v chatkách a jednoduchou stravou 3x denně). Začátek ve čtvrtek 14h a konec v neděli cca ve 14h. Přihlášky na www.atlantskaskola.cz 

5. - 6. 9. 2015Alchymie hlasu a tón duše. PRAHA. Kurz, který je zaměřený na práci se zvukem a hlasem, kde se po dva dny můžeme věnovat sobě, spojení svého hlasu a své duše, kdy nemusíme na nic myslet a jen se nechat unášet tóny a léčit světlem. Zvuková terapie zahrnuje poslech, zpěv, tónování, hraní hudby a tanec, proto, jestli umíte hrát na nějaký nástroj, přineste ho s sebou. Budeme se věnovat tématu alchymie hlasu, vztahu mezi tóny a svalovým napětím, dýcháním, architekturou těla a páteří, ušima a nasloucháním, vaší osobní písní a tónem duše, veřejným projevem a strachem z mluvení na veřejnosti, léčením pomocí zvuku, barvy a pohybu, schopností materializace pomocí zvuku, harmonické rezonanci a vnímání hudby sfér. Přijďte se rozeznít a naplnit se všemi barvami zvuku! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

9. 9. - 4. 11. 2015.  Krystaloterapie. PRAHA. Večerní kurz. Kurz slouží k hlubšímu seznámení s účinkem krystalů, k posílením energetického pole, k jemné aktivaci krystalického těla, k pročištění pomocí krystalů a uzemněním, k propojením s kristovským vědomím a užití krystalů k nasměrování energie proudící ze Slunce, středu galaxie a středu Země – energie zero. Budeme se zabývat léčením s krystaly a krystalům vyšších vibrací. Témata: Barva, tvar a vnitřní struktura krystalů, vytvoření sítě z krystalů, stalilizace a uzemnění, detoxifikace organismu, podpora imunity, léčení těla, krystaly a orgány, vyrovnání mysli, jak se vypořádat se změnou, krystaly a spirituální tělo, výživa duše, život v harmonii, krystaly a Atlantida, krystaly Země, Chrám léčení, vzdělávání a komunikace. Těším se, až se otevřeme svému křišťálovému aspektu :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 18 - 20:30. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

12. - 13. 9. 2015Klíče k ráji. PRAHA. Tento kurz je zaměřen na rozvoj práce se světlem a rozvoj spirituální zralosti. Budeme se zabývat 12 základními tématy: Osvobození - osvícení. Posvátný průvodce - tělo jako materiální vyjádření duše. Božský posel - tón duše, harmonická rezonance, hudba sfér. Božské mystérium - stín, osifikace, prosvícení temnoty. Posvátný bojovník - životní síla, spirituální mužství, odvaha, destruktivní síla, zranění. Vesmírný vůdce - jsme lidští andělé, inteligence duše. Božský utěšitel - hojnost, soucit, milosrdenství, magnetické pole srdce, Země, vize osvícení. Posvátný léčitel - Já jsem, starodávné civilizace, láska mimo prostor a čas. Božský průvodce - krystalická podoba, strážný anděl, láska a světlo, nedostatek lásky. Věčný společník - naši předci, pozvání, jsme hvězdy, vědomí, šišinka. Nejvyšší učitel - interdimenzionální cestování, bezpodmínečná láska, božská alchymie. Posvátná láska - jsme milováni, portály starodávných civilizací, spirituální vznešenost. Prozvučíme celé své tělo! 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 9. - 11. 11. 2015Životní cíl. PRAHA. Večerní kurz. Každý člověk má osobní a celosvětový cíl. Na tomto kurzu se budeme zabývat vaším celosvětovým cílem, tedy odhalením, rozvíjením a využíváním vašeho vrozeného nadání a zájmů. Uděláme vše proto, abyste objevili svůj největší talent a své životní poslání, uvolnili strach z užívání svých schopností a zjistili, jak můžete uplatnit své schopnosti ve společnosti. Na kurzu otevřeme třetí oko; budeme se věnovat schopnostem indigových jedinců, kteří druhým pomáhají se dostat ke své vnitřní pravdě; zjistíte, co vám chtějí říct příznaky zvýšeného vědomí a jak druhým asistovat při psychospirituální krizi; jak pečovat o své duševní zdraví; jak cíleně užít schopnosti intuice, jasnozřivosti a telepatie k naplnění svého životního plánu. Je to tady, už se můžeme scházet, už nemusíme skrývat své schopnosti, už jsou na Zemi vítány ;) 18 - 20:30. Cena: 2500,- Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz 

19. - 20. 9. 2015Zasvěcení. BRNO. ZASVĚCENÍ znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Je to převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, je to spojení s jádrem duše a s jednotou. Zasvěcení je cesta za světlem, proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz. Vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je připravovat, probouzet a ovládat nervové centra; aktivovat nejvyšší mozkové centra; rozvinout své pokročilé schopnosti práce s životní a vesmírnou energií a použít ji ve prospěch celku; poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení. Propojení středu Země, energetických linií, Slunce, cílené užití energie, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. Tento kurz je spojen s oslavou podzimní rovnodennosti. V sobotu 19.9. od 17:45 nabízím individuální sezení v Brně. 9:30 - 17:30. Cena: 2500,- Místo: Centrum Mandala, Opletalova 6, Brno. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

26. - 27. 9. 2015Spirituální psychologie. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz Spirituální psychologie, která nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše a otevření se celostní inteligenci. Na kurzu si projdete celý svůj život a objevíte vyšší záměr situací, které vám (zatím) nedávají smysl - jednotlivé emoční stavy, onemocnění a nehody pro nás totiž představují příležitost ke zvládnutí svých životních lekcí. Na kurzu budete mít příležitost se vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abyste poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme dělat praktické cvičení, abychom se otevřeli své duši a poznali, jaké to je vidět druhé spíše přes jejich duši, než přes jejich charakter. Budeme se věnovat vnímání lidské povahy, pozitivním a negativním emocím, jak porozumět duálnímu světu, ve kterém žijeme, porovnání protichůdných extrémů a uvědomění, co je pravda, jak přeměnit své slabosti na své silné stránky, soustředění se sami na sebe a rozlišení mezi vyšším Já a egem. Přijďte se naplnit světlem své duše! 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz 

29. 9. - 24. 11. 2015Plejádská světelná terapie I. PRAHA. Večerní kurz. Plejádská světelná terapie pracuje s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetická těla a uvolňuje bloky, emoce a energii druhých lidí, které jsme na sebe nabrali, regeneruje orgány a žlázy, uvolňuje bloky v páteři, podporuje sebeúctu a sebevyjádření. Na kurzu budeme otevírat a aktivovat kanály KA, které přitahují vysokofrekvenční energii a světlo z našeho multidimenzionálního Já do fyzického těla, což otevírá multidimenzionální komunikaci s vyšším Já a ostatními světelnými bytostmi a umožňuje nám přijímat přímé poselství z hvězdných soustav mající styčné body s naší sluneční soustavou a galaxií. Dále v sobě posílíme aspekt vnitřní pečovatelky, vnitřního dítěte, vnitřního bojovníka a vnitřního ducha a propojíme se se svým hvězdným Já :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 18 - 20:30. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

3. - 4. 10. 2015Léčení - Emoce. ZLÍN. Na kurzu LÉČENÍ - EMOCE se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla, uctívá život na Zemi, uznává důležitost emocí a učí se je zvládat. Propojíme se s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) V pátek 2.10. nabízím osobní konzultaci ve Zlíně. Místo: Raková 31, okres Zlín. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

17. - 18. 10. 2015Léčení III - Mysl. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ - MYSL se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla a uctívá život na Zemi. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

31. 10. - 1. 11. 2015Mistrovství služby. PRAHA. Tento kurz je pro vás, kteří víte, že jste pracovníkem světla, léčitelem, učitelem, terapeutem, pracovníkem s energií a multidimenzionálním poradcem, a chcete si v prostředí podobně založených lidí rozvinout své schopnosti práce se světlem, abyste dělali tu správnou věc na správném místě, a tím vytvořili změnu na této planetě. Zaměříme se na nástroje, které nám pomohou vypnout svého autopilota a spustit spiritpilota. Budeme pracovat s posvátnou energetickou formou torusu, který nám pomáhá dobře se cítit ve svém energetickém poli a lépe se orientovat ve více dimenzích a vede nás k uctívání životní síly a Slunce, proudu tepla a světla, který aktivuje hypofýzu, šišinku a čakry, a vede k uvolnění spojovacích energetických kanálků v těle, jimiž je čerpána, transformována a rozváděna životní energie, která se doplňuje čerpáním z jádra Země, Slunce a středu galaxie. Je to volání pro ty, kteří potřebují energeticky popostrčit. Tento kurz práce se světlem bude hodně praktický a bude probíhat v období dušiček! Těším se na vás! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. - 15. 11. 2015Láska a komunikace. BRNO. Činnost srdce se skládá ze tří hlavních složek - první nám dává odvahu a chuť do života, druhá nás plní touhou po kontaktu s ostatními a třetí nás udržuje ve spojení se zdrojem. Na kurzu Láska a komunikace (4.-5. čakra) se otevřeme všem těmto složkám, abychom prožívali všechny odstíny lásky. Budeme se věnovat 21 bodům komunikaci, která vyjadřuje *vidím tě, *uznávám tě, *podporuji tě a budeme pracovat s posvátnou formou torusu. Budeme procvičovat soucítění, empatii, vděčnost a respekt ke všemu živému, spojení přes srdce mezi mužem a ženou a budeme cíleně tónovat. Budeme si také všímat nižších center a pocitů, které z nich vychází, abychom je integrovali a prostřednictvím lásky a pochopení došli ke klidu a harmonii. Pojďme se otevřít tomu, co si doopravdy přejeme :) 9:30 - 17:30. Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

18. 11. - 16. 12. 2015Změna je život. PRAHA. Večerní kurz. Na podzimním kurzu Změna je život se otevřeme svému světlu, abychom se zaměřili na vyrovnání základní, sakrální a solární čakry. Uzemníme se a propojíme se svým instinktem, abychom se podívali na svůj život a našli způsob, jak si tu na Zemi zajistit stabilitu a pocit bezpečí. Budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich najdeme způsob, jak využít svou životní energii k naplnění svého životního plánu; abychom udělali rozhodnutí, ze kterého budeme mít dobrý pocit. Budeme se zabývat přechodem vědomí z 3D do 5D, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se v prostředí Českého ráje otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

5. 1. - 1. 3. 2016. PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE II. PRAHA. Večerní kurz. Plejádská světelná terapie II zahrnuje napojení na Plejády, Sírius, multidimenzionální Já, Zemskou hvězku a galaktický střed; uzdravení vztahu mezi mužem a ženou; aktivaci vzorce posvátné geometrie žláz a orgánů těla a kanálů delfíní/sluneční tantry; vzpomínku na svůj příběh stvoření; uzdravení a probuzení Ba neboli nebeské duše; čištění a aktivaci diamantového světelného těla; ukotvení kristovského já v těle. Pomáhá nám vnímat a prociťovat svou vlastní krásu a pročistit bloky, které nám brání v přijímání a dávání lásky a najít vnitřní a vnější rovnováhu mezi mužskými a ženskými energiemi ve všech oblastech života. Cílem kurzu je plné probuzení multidimenzionality a svého galaktického Já. Dovolme lásce, aby proudila naším životem. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

6. 1. - 2. 3. 2016. Léčení - Tělo. PRAHA. Večerní kurz. Na kurzu LÉČENÍ - TĚLO se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla a uctívá život na Zemi. Propojíme se s kosterní, močovou, lymfatickou a pohlavní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

9. - 10. 1. 2016Alchymie hlasu a tón duše. PRAHA.Kurz, který je zaměřený na práci se zvukem a hlasem, kde se po dva dny můžeme věnovat sobě, spojení svého hlasu a své duše, kdy nemusíme na nic myslet a jen se nechat unášet tóny a léčit světlem. Zvuková terapie zahrnuje poslech, zpěv, tónování, hraní hudby a tanec, proto, jestli umíte hrát na nějaký nástroj, přineste ho s sebou. Budeme se věnovat tématu alchymie hlasu, vztahu mezi tóny a svalovým napětím, dýcháním, architekturou těla a páteří, ušima a nasloucháním, vaší osobní písní a tónem duše, veřejným projevem a strachem z mluvení na veřejnosti, léčením pomocí zvuku, barvy a pohybu, schopností materializace pomocí zvuku, harmonické rezonanci a vnímání hudby sfér. Přijďte se rozeznít a naplnit se všemi barvami zvuku! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

13. 1. - 9. 3. 2016. Spirituální psychologie. PRAHA. Večerní kurz. Ráda bych vás pozvala na kurz Spirituální psychologie, která nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše a otevření se celostní inteligenci. Na kurzu si projdete celý svůj život a objevíte vyšší záměr situací, které vám (zatím) nedávají smysl - jednotlivé emoční stavy, onemocnění a nehody pro nás totiž představují příležitost ke zvládnutí svých životních lekcí. Na kurzu budete mít příležitost se vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abyste poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme dělat praktické cvičení, abychom se otevřeli své duši a poznali, jaké to je vidět druhé spíše přes jejich duši, než přes jejich charakter. Budeme se věnovat vnímání lidské povahy, pozitivním a negativním emocím, jak porozumět duálnímu světu, ve kterém žijeme, porovnání protichůdných extrémů a uvědomění, co je pravda, jak přeměnit své slabosti na své silné stránky, soustředění se sami na sebe a rozlišení mezi vyšším Já a egem. Přijďte se naplnit světlem své duše! 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. - 17. 1. 2016. Léčení - Mysl. ZLÍN. Na kurzu LÉČENÍ - MYSL se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla a uctívá život na Zemi. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) V pátek 15.1. nabízím individuální sezení ve Zlíně. 9 - 17h. Místo: Zlín. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

30. - 31. 1. 2016Léčení - Tělo. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ - TĚLO se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla a uctívá život na Zemi. Propojíme se s kosterní, močovou, lymfatickou a pohlavní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

6. - 7. 2. 2016Mistrovství služby. BRNO. Tento kurz je pro vás, kteří víte, že jste pracovníkem světla, léčitelem, učitelem, terapeutem, pracovníkem s energií a multidimenzionálním poradcem, a chcete si v prostředí podobně založených lidí rozvinout své schopnosti práce se světlem, abyste dělali tu správnou věc na správném místě, a tím vytvořili změnu na této planetě. Zaměříme se na nástroje, které nám pomohou vypnout svého autopilota a spustit spiritpilota. Budeme pracovat s posvátnou energetickou formou torusu, který nám pomáhá dobře se cítit ve svém energetickém poli a lépe se orientovat ve více dimenzích a vede nás k uctívání životní síly a Slunce, proudu tepla a světla, který aktivuje hypofýzu, šišinku a čakry, a vede k uvolnění spojovacích energetických kanálků v těle, jimiž je čerpána, transformována a rozváděna životní energie, která se doplňuje čerpáním z jádra Země, Slunce a středu galaxie. Je to volání pro ty, kteří potřebují energeticky popostrčit. Tento kurz práce se světlem bude hodně praktický. Těším se na vás! Místo: Brno. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

20. - 21. 2. 2016. Životní cíl. PRAHA. Každý člověk má osobní a celosvětový cíl. Na tomto kurzu se budeme zabývat vaším celosvětovým cílem, tedy odhalením, rozvíjením a využíváním vašeho vrozeného nadání a zájmů. Uděláme vše proto, abyste objevili svůj největší talent a své životní poslání, uvolnili strach z užívání svých schopností a zjistili, jak můžete uplatnit své schopnosti ve společnosti. Na kurzu otevřeme třetí oko; budeme se věnovat schopnostem indigových jedinců, kteří druhým pomáhají se dostat ke své vnitřní pravdě; zjistíte, co vám chtějí říct příznaky zvýšeného vědomí a jak druhým asistovat při psychospirituální krizi; jak pečovat o své duševní zdraví; jak cíleně užít schopnosti intuice, jasnozřivosti a telepatie k naplnění svého životního plánu. Je to tady, už se můžeme scházet, už nemusíme skrývat své schopnosti, už jsou na Zemi vítány ;) 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

12. - 13. 3. 2016.  Krystaloterapie. BRNO. Kurz slouží k hlubšímu seznámení s účinkem krystalů, k posílením energetického pole, k jemné aktivaci krystalického těla, k pročištění pomocí krystalů a uzemněním, k propojením s kristovským vědomím a užití krystalů k nasměrování energie proudící ze Slunce, středu galaxie a středu Země – energie zero. Budeme se zabývat léčením s krystaly a krystalům vyšších vibrací. Témata: Barva, tvar a vnitřní struktura krystalů, vytvoření sítě z krystalů, stalilizace a uzemnění, detoxifikace organismu, podpora imunity, léčení těla, krystaly a orgány, vyrovnání mysli, jak se vypořádat se změnou, krystaly a spirituální tělo, výživa duše, život v harmonii, krystaly a Atlantida, krystaly Země, Chrám léčení, vzdělávání a komunikace. Těším se, až se otevřeme svému křišťálovému aspektu :) Místo: Brno. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

15. 3. - 10. 5. 2016Mistrovství služby. PRAHA. Večerní kurz. Tento kurz je pro vás, kteří víte, že jste pracovníkem světla, léčitelem, učitelem, terapeutem, pracovníkem s energií a multidimenzionálním poradcem, a chcete si v prostředí podobně založených lidí rozvinout své schopnosti práce se světlem, abyste dělali tu správnou věc na správném místě, a tím vytvořili změnu na této planetě. Zaměříme se na nástroje, které nám pomohou vypnout svého autopilota a spustit spiritpilota. Budeme pracovat s posvátnou energetickou formou torusu, který nám pomáhá dobře se cítit ve svém energetickém poli a lépe se orientovat ve více dimenzích a vede nás k uctívání životní síly a Slunce, proudu tepla a světla, který aktivuje hypofýzu, šišinku a čakry, a vede k uvolnění spojovacích energetických kanálků v těle, jimiž je čerpána, transformována a rozváděna životní energie, která se doplňuje čerpáním z jádra Země, Slunce a středu galaxie. Je to volání pro ty, kteří potřebují energeticky popostrčit. Tento kurz práce se světlem bude hodně praktický a bude probíhat v období dušiček! Těším se na vás! 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 3. - 11. 5. 2016Léčení - Emoce. PRAHA. Večerní kurz. Na kurzu LÉČENÍ - EMOCE se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla, uctívá život na Zemi, uznává důležitost emocí a učí se je zvládat. Propojíme se s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

19. - 20. 3. 2016. Zasvěcení. ZLÍN. ZASVĚCENÍ znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Je to převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, je to spojení s jádrem duše a s jednotou. Zasvěcení je cesta za světlem, proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz. Vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je připravovat, probouzet a ovládat nervové centra; aktivovat nejvyšší mozkové centra; rozvinout své pokročilé schopnosti práce s životní a vesmírnou energií a použít ji ve prospěch celku; poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení. Propojení středu Země, energetických linií, Slunce, cílené užití energie, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. Kurz je spojen s oslavou jarní rovnodennosti. 9 - 17h. Místo: Zlín. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. 3. - 18. 5. 2016. Láska a komunikace. PRAHA. Večerní kurz. Činnost srdce se skládá ze tří hlavních složek - první nám dává odvahu a chuť do života, druhá nás plní touhou po kontaktu s ostatními a třetí nás udržuje ve spojení se zdrojem. Na kurzu Láska a komunikace (4.-5. čakra) se otevřeme všem těmto složkám, abychom prožívali všechny odstíny lásky. Budeme se věnovat 21 bodům komunikaci, která vyjadřuje *vidím tě, *uznávám tě, *podporuji tě a budeme pracovat s posvátnou formou torusu. Budeme procvičovat soucítění, empatii, vděčnost a respekt ke všemu živému, spojení přes srdce mezi mužem a ženou a budeme cíleně tónovat. Budeme si také všímat nižších center a pocitů, které z nich vychází, abychom je integrovali a prostřednictvím lásky a pochopení došli ke klidu a harmonii. Pojďme se otevřít tomu, co si doopravdy přejeme :)  18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

9. - 10. 4. 2016Léčení - EMOCE. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ - EMOCE se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla, uctívá život na Zemi, uznává důležitost emocí a učí se je zvládat. Propojíme se s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. - 24. 4. 2016. Plejádská světelná terapie I. PRAHA. Plejádská světelná terapie pracuje s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetická těla a uvolňuje bloky, emoce a energii druhých lidí, které jsme na sebe nabrali, regeneruje orgány a žlázy, uvolňuje bloky v páteři, podporuje sebeúctu a sebevyjádření. Na kurzu budeme otevírat a aktivovat kanály KA, které přitahují vysokofrekvenční energii a světlo z našeho multidimenzionálního Já do fyzického těla, což otevírá multidimenzionální komunikaci s vyšším Já a ostatními světelnými bytostmi a umožňuje nám přijímat přímé poselství z hvězdných soustav mající styčné body s naší sluneční soustavou a galaxií. Dále v sobě posílíme aspekt vnitřní pečovatelky, vnitřního dítěte, vnitřního bojovníka a vnitřního ducha a propojíme se se svým hvězdným Já :) 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

24. 5. - 21. 6. 2016Alchymie hlasu a tón duše. PRAHA. Večerní kurz. Kurz, který je zaměřený na práci se zvukem a hlasem, kde se po dva dny můžeme věnovat sobě, spojení svého hlasu a své duše, kdy nemusíme na nic myslet a jen se nechat unášet tóny a léčit světlem. Zvuková terapie zahrnuje poslech, zpěv, tónování, hraní hudby a tanec, proto, jestli umíte hrát na nějaký nástroj, přineste ho s sebou. Budeme se věnovat tématu alchymie hlasu, vztahu mezi tóny a svalovým napětím, dýcháním, architekturou těla a páteří, ušima a nasloucháním, vaší osobní písní a tónem duše, veřejným projevem a strachem z mluvení na veřejnosti, léčením pomocí zvuku, barvy a pohybu, schopností materializace pomocí zvuku, harmonické rezonanci a vnímání hudby sfér. Přijďte se rozeznít a naplnit se všemi barvami zvuku! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 18 - 20:30. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

25. 5. - 22. 6. 2016. Léčení - Mysl. PRAHA. Večerní kurz. Na kurzu LÉČENÍ - MYSL se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla a uctívá život na Zemi. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

4. - 5. 6. 2016. PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE II. PRAHA. Plejádská světelná terapie II zahrnuje napojení na Plejády, Sírius, multidimenzionální Já, Zemskou hvězku a galaktický střed; uzdravení vztahu mezi mužem a ženou; aktivaci vzorce posvátné geometrie žláz a orgánů těla a kanálů delfíní/sluneční tantry; vzpomínku na svůj příběh stvoření; uzdravení a probuzení Ba neboli nebeské duše; čištění a aktivaci diamantového světelného těla; ukotvení kristovského já v těle. Pomáhá nám vnímat a prociťovat svou vlastní krásu a pročistit bloky, které nám brání v přijímání a dávání lásky a najít vnitřní a vnější rovnováhu mezi mužskými a ženskými energiemi ve všech oblastech života. Cílem kurzu je plné probuzení multidimenzionality a svého galaktického Já. Dovolme lásce, aby proudila naším životem. 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

18. - 19. 6. 2016Klíče k ráji. BRNO. Tento kurz je zaměřen na rozvoj práce se světlem a rozvoj spirituální zralosti. Budeme se zabývat 12 základními tématy: Osvobození - osvícení. Posvátný průvodce - tělo jako materiální vyjádření duše. Božský posel - tón duše, harmonická rezonance, hudba sfér. Božské mystérium - stín, osifikace, prosvícení temnoty. Posvátný bojovník - životní síla, spirituální mužství, odvaha, destruktivní síla, zranění. Vesmírný vůdce - jsme lidští andělé, inteligence duše. Božský utěšitel - hojnost, soucit, milosrdenství, magnetické pole srdce, Země, vize osvícení. Posvátný léčitel - Já jsem, starodávné civilizace, láska mimo prostor a čas. Božský průvodce - krystalická podoba, strážný anděl, láska a světlo, nedostatek lásky. Věčný společník - naši předci, pozvání, jsme hvězdy, vědomí, šišinka. Nejvyšší učitel - interdimenzionální cestování, bezpodmínečná láska, božská alchymie. Posvátná láska - jsme milováni, portály starodávných civilizací, spirituální vznešenost. Prozvučíme celé své tělo! 9 - 17h. Místo: Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. 9. - 9. 11. 2016. Zasvěcení. PRAHA. Večerní kurz. ZASVĚCENÍ znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Je to převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, je to spojení s jádrem duše a s jednotou. Zasvěcení je cesta za světlem, proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz. Vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je připravovat, probouzet a ovládat nervové centra; aktivovat nejvyšší mozkové centra; rozvinout své pokročilé schopnosti práce s životní a vesmírnou energií a použít ji ve prospěch celku; poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení. Propojení středu Země, energetických linií, Slunce, cílené užití energie, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

21. 9. - 16. 11. 2016Klíče k ráji. PRAHA. Večerní kurz. Tento kurz je zaměřen na rozvoj práce se světlem a rozvoj spirituální zralosti. Budeme se zabývat 12 základními tématy: Osvobození - osvícení. Posvátný průvodce - tělo jako materiální vyjádření duše. Božský posel - tón duše, harmonická rezonance, hudba sfér. Božské mystérium - stín, osifikace, prosvícení temnoty. Posvátný bojovník - životní síla, spirituální mužství, odvaha, destruktivní síla, zranění. Vesmírný vůdce - jsme lidští andělé, inteligence duše. Božský utěšitel - hojnost, soucit, milosrdenství, magnetické pole srdce, Země, vize osvícení. Posvátný léčitel - Já jsem, starodávné civilizace, láska mimo prostor a čas. Božský průvodce - krystalická podoba, strážný anděl, láska a světlo, nedostatek lásky. Věčný společník - naši předci, pozvání, jsme hvězdy, vědomí, šišinka. Nejvyšší učitel - interdimenzionální cestování, bezpodmínečná láska, božská alchymie. Posvátná láska - jsme milováni, portály starodávných civilizací, spirituální vznešenost. Prozvučíme celé své tělo! 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

 24. - 25. 9. 2016. Spirituální psychologie. BRNO. Večerní kurz. Ráda bych vás pozvala na kurz Spirituální psychologie, která nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše a otevření se celostní inteligenci. Na kurzu si projdete celý svůj život a objevíte vyšší záměr situací, které vám (zatím) nedávají smysl - jednotlivé emoční stavy, onemocnění a nehody pro nás totiž představují příležitost ke zvládnutí svých životních lekcí. Na kurzu budete mít příležitost se vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abyste poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme dělat praktické cvičení, abychom se otevřeli své duši a poznali, jaké to je vidět druhé spíše přes jejich duši, než přes jejich charakter. Budeme se věnovat vnímání lidské povahy, pozitivním a negativním emocím, jak porozumět duálnímu světu, ve kterém žijeme, porovnání protichůdných extrémů a uvědomění, co je pravda, jak přeměnit své slabosti na své silné stránky, soustředění se sami na sebe a rozlišení mezi vyšším Já a egem. Přijďte se naplnit světlem své duše! 9 - 17h. Místo: Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz