home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


10. 5. 2017. Integrace mateřského zranění. PRAHA. INTEGRACE MATEŘSKÉHO ZRANĚNÍ. Na kurzu se budeme věnovat osobní úrovni mateřského zranění (vztah k naší matce, pocit bezpečí, tendence brát na sebe emoce druhých, vyžadování poslušnosti výměnou za lásku), kulturní úrovni (nevědomé přenášení systémů patriarchátu z matky na dceru, udržet si moc za každou cenu, to, že něco cítíš, je slabost, a proto emoce potlač), a spirituální úrovni (ženské zasvěcení, posvátné ženství, zodpovědnost k planetě, nová ženská linie). Uděláme cvičení na vyjádření skutečných emocí k matce (emoční detoxifikace). V meditaci se spojíme s vnitřní matkou a bohyní Isis. Nakonec vyživíme své tělo láskou a pozorností a spojíme s ženskou linií ze strany otce i matky :) Téma integrace mateřského zranění se také týká vztahu k sobě jako ženě, ke své dceři a vnučce, k ostatním ženám. Máme možnost převzít zodpovědnost za svou bolest, vstřebat ji, a tak ji vymazat ze svých buněk pro budoucí generace, aby naše dcery už nemusely toto zranění nést. Procítit celé spektrum svým emocí, uvolnit se do své ženské síly a otevřít se ženským hodnotám. Vytvoříme prostředí, kde můžeme vyjadřovat svou pravdu. Kde matky a dcery mohou spolu komunikovat beze strachu, že pravda o vyjádření svých emocí ukončí jejich vztah. Kde jsme schopné nastavit zdravé hranice, vyvinout hluboký soucit se sebou a ostatními, cítit se dobře ve své kůži a pocítit plné vlastnictví své energie. Kde spojíme hloubky ženství a bdělost mužství. Setkáme se v den úplňku a projdeme společnou meditací na požehnání ženského lůna. Pokud je vaše dcera, matka a babička otevřená, přijďte spolu :)  Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 – 16. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

20. 5. 2017. Krční centrum. PRAHA. KRČNÍ CENTRUM zastupuje komunikaci, sebevyjádření člověka, jeho řeč, mimiku a tělesné držení. Zaručuje dobrou komunikační schopnost s okolním světem, člověku je rozuměno, a tak se i cítí. Ukazuje, jak pravdivě vyjadřujeme své pocity a čemu věříme, jak posloucháme vnitřní vedení, komunikujeme s duší a vnímáme její potřeby. Na kurzu vyrovnáme krční centrum pomocí tónování, abychom se dostali ke svému autentickému hlasu. Témata: Krk a šíje; hlas; štítná žláza; modrá barva; otevřená a empatická komunikace, která zahrnuje osobní zájem, přímé jednání a schopnost naslouchat; veřejný projev; strach z mluvení na veřejnosti. Těším se na naši otevřenost :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 10 – 17. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

17. 6. 2017. Hypersenzitivní lidé. PRAHA. HYPERSENZITIVNÍ LIDÉ mají jemné, obsáhlé a intenzivní vnímání. Rozpoznávají hodně souvislostí a vnímají velké množství podnětů. Mají silný niterný citový život, jsou naplněni hlubokým přáním utvářet svět lidštěji a jsou ochotni pro to vykonat svůj díl. Jsou velmi inteligentní a nadaní jedním směrem. Mají nezvyklé schopnosti, které v současnosti mohou aktivovat. Pokud je nás na jednom místě více, vše se zesiluje. Tito jedinci ale také mohou přehlížet vlastní potřeby, mít obtíže vnímat své hranice a vyhýbat se konfrontaci. Témata: Hypersenzitivita a vyvinuté třetí oko. Rodič a hypersenzitivní dítě. Muž - žena - partnerství. Hypersenzitivita a vaše povolání. Schopnost být médiem. Vnímání osobních hranic. Budeme mít možnost posílit svůj indigový aspekt, který ochraňuje energetické pole a pomáhá být na příjmu, přijat svou citlivost jako nadání a rozvinout schopností třetího oka. Tento kurz je také vhodný pro rodinné příslušníky hypersenzitivních dětí, kteří jim chtějí alespoň trochu porozumět. Těším se na naše setkání :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha.. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

15. 7. 2017. Fyzické tělo. PRAHA. Na kurzu se budeme věnovat fyzickému tělu. Zaměříme se na kosterní, močovou, lymfatickou, pohlavní, trávicí, oběhovou, dýchací, svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavu. Budeme vnímat orgány a části těla, naslouchat svému tělu a vést svou energii směrem ke zdraví a duševní rovnováze. Do kurzu zahrneme prvky smyslové integrace, práce s krystaly, tónování a vzorců posvátné geometrie. Záměr kurzu je ukotvení vědomí do těla; poznat, co tělo potřebuje a dodat mu to; směřovat vitální energii směrem nahoru. Těším se na naše setkání :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 7. 2017. Láska a emoce. PRAHA. LÁSKA A EMOCE. Na kurzu se zaměříme na vědomou práci s emocemi, abychom respektovali své emoce a postoj člověka, se kterým jsme v kontaktu. Žijeme v emoční době temna - uvěřili jsme v komplikovanost vztahů a citů. Naučili jsme se být sobeckými - buď se příliš emočně vyjadřujeme, protože jsme zranění - nebo se uzavíráme před emocemi druhých a myslíme si, že se nás to netýká. Bojíme se vztahů, protože nám ublížily. Jsme cyničtí, sarkastičtí, bezcitní nebo naivní. Vytvořme si vztahy, kde je láska základní stavební kámen. Kde máme odvahu vyjádřit emoce a ukázat sebe. Kde poodstoupíme od svého postoje a nasloucháme druhému, co nám chce říct. Kde se umíme s druhým spojit a být upřímný. Kde umíme vyřešit konflikt ještě ten den. Témata: schopnost se vztahovat; sebeuvědomění; taktiky, kterými se vyhýbáme se setkat se svými emocemi; cvičení k vyjádření emocí a práci s emocemi v těle. Těším se na naše setkání :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 9. 2017. TŘETÍ OKO, MYSL. PRAHA. Třetí oko zastupuje schopnost intuice, přístup k vizi, jasnou mysl a spojení s vnitřní moudrostí a klidem. Indigoví jedinci jsou vizionáři, mají silnou vůli a obrovskou energetickou citlivost. Mají přístup k vnitří moudrosti, touhu dívat se na život z vyšší perspektivy a žít podle vyšších zákonitostí. Mají vrozenou schopnost vnímat vše na několika úrovních. Probouzí v druhých naději a motivaci a mají za úkol povznést lidstvo do vyššího vědomí. Témata: vaše schopnosti; cvičení na rozvoj třetího oka, jasnozřivosti a telepatie; pískání v uších; povznesení druhých, energetické posilování a spolupráce ve skupině; vědomé spojení pravé a levé mozkové polokoule, mužského a ženského pojetí světa - muž je zaměřen na zlepšení, říká, co je správné udělat - žena přijímá to, co je, přijímá i to, že na něco člověk není připraven - kombinací těchto principů, směru a přijetí, vnímání a zaměření na cíl, a nestraněním ani jednomu z našich rodičů, můžeme se na Zemi plně realizovat. Cílem kurzu je spolupráce se všemi aspekty na Zemi. Až nás díky předávání energie bude v proudu vývoje dostatek, naše těla vkročí na vyšší stupeň energie a vjemů... :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

30. 9. - 1. 10. 2017. Spirituální psychologie. PRAHA. SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE nám nabízí pohled na život z úrovně duše. Dává nám příležitost se nejprve vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abychom poté mohli dělat změny ve fyzické realitě. Na kurzuu se podíváme na negativní vzorce chování (slabiny), které v průběhu života opakujeme, které způsobují nepohodlí nám i našemu okolí, ale které mají v našem životě vyšší záměr, protože obsahují důležité informace o nás. Pokud se hlouběji podíváme na tento vzorec chování, a hlavně si problém připustíme, můžeme najít způsob, jak se s ním naučit pracovat. Propojíme se se svou duší a budeme naslouchat jejím zprávám. Témata: Základní životní lekce - přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace (upřímnost), tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda (zodpovědnost), laskavost. Dohody na úrovni duší, plán duše, co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce, 7 etap života, spirituální komunikace. Přijďte se naplnit světlem své duše! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 3000,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

27. 10. 2017. Avalon. BRNO. Ráda bych vás pozvala na návštěvu AVALONU. Proplujeme mlhou a spojíme se s posvátnými stromy a kamenným kruhem, komunikací s nebeskými bytostmi, léčení bylinkami a krystaly a komunikací s živly. Avalon vychází z hlubin, ve formě touhy a radosti. Spojuje s krásou, divokostí a čistotou, která vychází z temnoty. Přináší moudrost země, srdce a duše. Zároveň v nás může vzbuzovat strach a nejistotu, že se necháme špatně vést, a že je naivní důvěřovat vizím, pocitům a snům. Spojíme se s krásou a silou druida a avalonské kněžky. Vstoupíme do prostoru, kde ženy léčí a vyživují a muži s rozvahou užívají své spirituální dary. Kde máme přístup k hlubším částem sebe, intuici a posvátnosti těla. Kde je rovnováha Boha a Bohyně, mužské a ženské síly. Spojíme se s Anglií, Skotskem, Walesem, Irskem, oblastí Milesia (dnešní severní Španělsko (místy, kudy prochází svatojakubská cesta) a oblastí Brittany (dnešní Francie). Spojíme se s částí duše, ve které sídlí moudrost Merlina, síla a vedení Jezerní paní a transformace Kerridwin. Spojíme se s nejcennější, nejsilnější, nejvíce milující a nejtalentovanější částí sebe. Uděláme vše pro to, abyste uvolnili strach z užívání svých schopností a v hloubce duše objevili sebe. Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 1500,-. 9 – 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

28. 10. 2017. Lemurie. BRNO. Spojit se s částí duše, které je LEMURIE blízká, nám může pomoci přijmout svůj dar, ale i to nepříjemné, co z něj plyne. Můžeme rozvinout to, s čím jsme se už narodili a něco z toho předat ostatním. Zvědomnit principy, ve kterých tyto bytosti žily. Být spojený se zemí, sluncem, krystaly a hvězdami. Vše vnímat přes rozvinuté třetí oko. Milovat pevninu, oceán a mořské bytosti a žít v souladu s živly. Vnímat své předky a řídit se jejich radami. Žít podle principu všichni jsme jedno a všichni jsme děti země. Vzpomínky na Lemurii nám pomáhá vnést na Zem vědomí bezpodmínečné lásky a popojenosti se vším. Z období Lemurie může pocházet váš smutek z oddělení se od své druhé poloviny, kdy jste si museli vybrat se fyzicky inkarnovat do mužského nebo ženského těla a nedokázali si udržet spojení se svým druhým protipólem. Od té doby můžeme stále hledat někoho, kdo nám fyzicky tuto část zastoupí... Na kurzu se spojíme s částí duše, které je Lemurie blízká. Spojíme se s lemurskými krystaly, které nám pomáhají se naladit na vibrace lásky, jednoty, rovnosti a rovnováze spojení se zdrojem a planetou. Spojíme se s oblastí Nového Zélandu, Austrálie a Havaje a budeme se věnovat havajskému učení. Potkáme se s lidmi, kteří jsou na stejné úrovni, abychom se vzájemně podpořili a něco vytvořili. Těším se :) Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

29. 10. 2017. Atlantida. BRNO. Zvu vás na atlantské setkání, na kterém se ponoříme do atlantského vědomí a atlantského léčení. Poznat, jaké to je být mezi sebou ve spojení na všech úrovních a mít k sobě blízko. Znát své určení ve společnosti. Všechnu činnost vidět jako posvátnou. Zažívat plnost atlantské zkušenosti. Vzájemně si dodávat to, co každý potřebuje. Pokud vidíme na druhém energetickou nečistotu, odstranit ji. Vidět, slyšet a cítit píseň druhého. Nechat se vést svým duchem. Být schopen vidět své budoucí životy a vyslat do budoucnosti poselství. Pracovat s intergalaktickými bytostmi. Vzpomenout si na rituály, které jsme prováděli jako odkaz pro budoucí generace a dokončit svůj úkol. Spojíme se s oblastí Azorských ostrovů, řeckého ostrova Santorini a jinými oblastmi. Propojíme se s částí duše, která si pamatuje Atlantidu, a spojíme se se svými dary. Budete mít možnost vyrovnat se s náhlým koncem Atlantidy a lekce, které s tímto obdobím souvisí. Teplo a světlo znovu proudí na uklidněný svět. Naladěním se na celek teprve naše společná tvorba začíná. Těším se :) Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz