home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


17. 3. 2017Třetí oko, mysl. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na vědomé spojení pravé a levé mozkové polokoule, mužského a ženského pojetí světa, přijetí jasnozřivých schopností a telepatické vnímání. Muž je zaměřen na zlepšení, říká, co je správné udělat. Žena přijímá to, co je, přijímá i to, že na něco člověk není připraven. Kombinací těchto principů, směru a přijetí, vnímání a zaměření na cíl, a nestraněním ani jednomu z našich rodičů, můžeme využít svůj potenciál na Zemi. Další témata: Vaše schopnosti, hypersenzitivní jedinci, pískání v uších, spolupráce, využití svého potenciálu. Do kurzu zahrneme prvky vizualizace a tónování. Cílem kurzu je nalezení rovnováhy a spolupráce se všemi aspekty na Zemi. Tento kurz bude ukončen v den letního slunovratu :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

18. 3. 2017Spirituální integrita. PRAHA. SPIRITUÁLNÍ INTEGRITA je o integraci světla a stínu v sobě, o uvědomění, že už nemůžeme bojovat s temnotou, ale nacházet svůj způsob, jak se s ní vyrovnat. To ale zahrnuje i chvíle, kdy je třeba vystoupit z davu a vyjádřit to, co se nám nelíbí. Záměrem kurzu je svoboda a jednota ducha a hmoty. Budeme dělat cvičení duše a sebeovládání - kde se bráníme, kde příliš kontrolujeme události; budeme se věnovat ovládnutí strachu ze ztráty, z konfrontace, z opuštění, ze smrti, z porážky a neúspěchu; rozlišovat zprávy ega a vyššího já; vnímat přítomnost; naslouchat do té doby, než se v nitru ozve hlas; naučit se přes zážitek zpracovat síly, které se při něm objevily; porovnávat, a když je poznáno, už se nepřemýšlí a neporovnává. Těším se na naše setkání! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

9. 5. 2017. Krční centrum a komunikace. PRAHA. Krční centrum je bránou ven, mostem mezi myšlením a cítěním, mezi impulzy a reakcemi. Zastupuje naplnění potřeby sebeúcty a lásky a podporuje vytváření si vlastních hodnot, potřeby se o ně dělit s ostatními a také je vyzkoušet. Na kurzu otevřeme krční centrum pomocí tónování, abychom se dostali ke svému autentickému hlasu a uvolnili strach z mluvení na veřejnosti, který souvisí se strachem z autorit. Budeme se věnovat veřejné prezentaci a otevřené a empatické komunikaci, která zahrnuje osobní zájem a přímé jednání, a také sluchu a schopnosti naslouchat. Těším se na naši otevřenost :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 10 – 17. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

10. 5. 2017. Integrace mateřského zranění. PRAHA. Na kurzu se hlouběji podíváme na svůj vztah k matce a ke své dceři. Identifikujeme potřeby, které nebyly matkou naplněny. Vyjádříme své skutečné pocity k matce, čímž transformujeme svůj vztah k ní, k sobě a ženám obecně. Spojíme se s vnitřní matkou a vyživíme své tělo láskou a pozorností. Převezmeme zodpovědnost za svou bolest a vstřebáme ji, čímž ji vymažeme ze svých buněk pro budoucí generace, aby naše dcery už nemusely toto zranění nést. Pocítíme ženskou podporu a znovu nalezneme sílu v ženské linii. Vytvoříme prostředí, kde můžeme vyjadřovat svou pravdu. Kde matky a dcery mohou spolu komunikovat beze strachu, že pravda o vyjádření svých emocí ukončí jejich vztah. Kde bolest nemusí být potlačovaná, aby se z ní stal náš stín, který se manifestuje jako manipulace, soutěžení, porovnávání se s ostatními ženami, sebenenávistí nebo neschopností říct ne. Kde jsme schopné nastavit zdravé hranice, vyvinout hluboký soucit se sebou a ostatními, cítit se dobře ve své kůži a pocítit plné vlastnictví své energie. Těším se na naše setkání :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 – 16. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

17. 6. 2017. Tělní soustavy, léčení. PRAHA. Na kurzu se budeme věnovat fyzickému tělu a jeho léčení. Zaměříme se na kosterní, močovou, lymfatickou, pohlavní, trávicí, oběhovou, dýchací, svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavu. Budeme vnímat orgány těla, naslouchat svému tělu a vést svou energii směrem ke zdraví a duševní rovnováze. Do kurzu zahrneme prvky smyslové integrace, práce s krystaly, tónování a vzorců posvátné geometrie. Záměr kurzu je ukotvení vědomí do těla a jeho uvolnění. Těším se na naše setkání :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

18. 6. 2017. Láska a emoce. PRAHA. Zaměříme se na vědomou práci s emocemi, na porozumění emocím a postoji druhého. Žijeme v emoční době temna - uvěřili jsme v komplikovanost vztahů a citů. Naučili jsme se být sobeckými - buď se příliš emočně vyjadřujeme, protože jsme zranění, nebo se uzavíráme před emocemi druhých a myslíme si, že se nás to netýká. Bojíme se vztahů, protože nám ublížily. Namluvili jsme si, že mít rád bolí, jsme cyničtí, sarkastičtí, bezcitní nebo naivní. Vytvořme si vztahy, kde je láska základní stavební kámen. Kde máme odvahu vyjádřit emoce a ukázat sebe. Kde poodstoupíme od svého postoje a budeme naslouchat druhému, co nám chce říct. Kde umíme podržet druhého v momentě, kdy to potřebuje. Kde s druhými udržujeme emoční spojení. Kde umíme vyřešit konflikt ještě ten den. Do kurzu zahrneme cvičení k vyjádření emocí a práci s tělem. Těším se na naše setkání :) Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha.. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

27. 10. 2017. Avalon. BRNO. Ráda bych vás pozvala na návštěvu AVALONU. Proplujeme mlhou a spojíme se s posvátnými stromy a kamenným kruhem, komunikací s nebeskými bytostmi, léčení bylinkami a krystaly a komunikací s živly. Avalon vychází z hlubin, ve formě touhy a radosti. Spojuje s krásou, divokostí a čistotou, která vychází z temnoty. Přináší moudrost země, srdce a duše. Zároveň v nás může vzbuzovat strach a nejistotu, že se necháme špatně vést, a že je naivní důvěřovat vizím, pocitům a snům. Spojíme se s krásou a silou druida a avalonské kněžky. Vstoupíme do prostoru, kde ženy léčí a vyživují a muži s rozvahou užívají své spirituální dary. Kde máme přístup k hlubším částem sebe, intuici a posvátnosti těla. Kde je rovnováha Boha a Bohyně, mužské a ženské síly. Spojíme se s Anglií, Skotskem, Walesem, Irskem, oblastí Milesia (dnešní severní Španělsko (místy, kudy prochází svatojakubská cesta) a oblastí Brittany (dnešní Francie). Spojíme se s částí duše, ve které sídlí moudrost Merlina, síla a vedení Jezerní paní a transformace Kerridwin. Spojíme se s nejcennější, nejsilnější, nejvíce milující a nejtalentovanější částí sebe. Uděláme vše pro to, abyste uvolnili strach z užívání svých schopností a v hloubce duše objevili sebe. Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 1500,-. 9 – 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

28. 10. 2017. Lemurie. BRNO. Spojit se s částí duše, které je LEMURIE blízká, nám může pomoci přijmout svůj dar, ale i to nepříjemné, co z něj plyne. Můžeme rozvinout to, s čím jsme se už narodili a něco z toho předat ostatním. Zvědomnit principy, ve kterých tyto bytosti žily. Být spojený se zemí, sluncem, krystaly a hvězdami. Vše vnímat přes rozvinuté třetí oko. Milovat pevninu, oceán a mořské bytosti a žít v souladu s živly. Vnímat své předky a řídit se jejich radami. Žít podle principu všichni jsme jedno a všichni jsme děti země. Vzpomínky na Lemurii nám pomáhá vnést na Zem vědomí bezpodmínečné lásky a popojenosti se vším. Z období Lemurie může pocházet váš smutek z oddělení se od své druhé poloviny, kdy jste si museli vybrat se fyzicky inkarnovat do mužského nebo ženského těla a nedokázali si udržet spojení se svým druhým protipólem. Od té doby můžeme stále hledat někoho, kdo nám fyzicky tuto část zastoupí... Na kurzu se spojíme s částí duše, které je Lemurie blízká. Spojíme se s lemurskými krystaly, které nám pomáhají se naladit na vibrace lásky, jednoty, rovnosti a rovnováze spojení se zdrojem a planetou. Spojíme se s oblastí Nového Zélandu, Austrálie a Havaje a budeme se věnovat havajskému učení. Potkáme se s lidmi, kteří jsou na stejné úrovni, abychom se vzájemně podpořili a něco vytvořili. Těším se :) Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

29. 10. 2017. Atlantida. BRNO. Zvu vás na atlantské setkání, na kterém se ponoříme do atlantského vědomí a atlantského léčení. Poznat, jaké to je být mezi sebou ve spojení na všech úrovních a mít k sobě blízko. Znát své určení ve společnosti. Všechnu činnost vidět jako posvátnou. Zažívat plnost atlantské zkušenosti. Vzájemně si dodávat to, co každý potřebuje. Pokud vidíme na druhém energetickou nečistotu, odstranit ji. Vidět, slyšet a cítit píseň druhého. Nechat se vést svým duchem. Být schopen vidět své budoucí životy a vyslat do budoucnosti poselství. Pracovat s intergalaktickými bytostmi. Vzpomenout si na rituály, které jsme prováděli jako odkaz pro budoucí generace a dokončit svůj úkol. Spojíme se s oblastí Azorských ostrovů, řeckého ostrova Santorini a jinými oblastmi. Propojíme se s částí duše, která si pamatuje Atlantidu, a spojíme se se svými dary. Budete mít možnost vyrovnat se s náhlým koncem Atlantidy a lekce, které s tímto obdobím souvisí. Teplo a světlo znovu proudí na uklidněný svět. Naladěním se na celek teprve naše společná tvorba začíná. Těším se :) Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz