home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


3. - 4. 9. 2016. LÉČENÍ A TĚLNÍ SOUSTAVY - EMOCE. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na břicho, hrudník a přítomnost. Propojíme se s orgány a žlázami, které souvisí s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou. Budeme se věnovat atlantskému vědomí a atlantskému léčení. Necháme se léčit přítomným světlem a necháme si aktivovat samoúzdravné schopnosti těla. Budeme pracovat s krystaly, barvami, budeme tónovat a léčit se pohybem a dotekem. Přítomné léčení podpoří (podle možností) naše zdraví, zdraví naší rodiny i planety. Témata: Žlutá, zelená, růžová barva. Osobní síla, trávení, chuť. Krystaly a emoce. Přítomnost, jít do akce, 21 díků. Vyváženost, buňky, tkáň, DNA, geny. Síla přeměny, vliv zvuku na buňku, tón duše. Vnitřní jing a jang, čtyři komnaty srdce. Vzájemné propojení, stabilizace dechu. Síla vašeho jména. Těším se na naše setkání! 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

10. - 11. 9. 2016. Egypt - KA. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Témata: Proroctví, přítomnost, osirifikace. Lidský anděl, Chrám zvuku a barev. Khat, tělo, tělo jako materiální vyjádření duše. Léčení jako rekalibrace frekvence duše, skenování těla. Ren, píseň duše, jméno. Tvoření přes vibraci, tón duše. Sonická meditace, architektura těla. Shew, stín, posvátná rekalibrace. Atlantští andělé, prosvícení temnoty. Sekmet, odvaha, vůle. Přiměřené užití síly, užití ohně, smíření. Ka, životní energie, dvojník. Očista světlem, bohyně Maat. Inteligence duše, srdeční koherence. Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

13. 9. - 8. 11. 2016. INDIGO A TŘETÍ OKO. PRAHA. Třetí oko je čakrou mysli a představivosti. Zastupuje rozum, intuici, schopnost vize a rozhledu, kreativitu, pružnost, jasnost, přístup k moudrosti a vnitřní klid. Souvisí se sebeoceněním a schopností učit se ze své zkušenosti. Při rozvinutí třetího oka mizí pocit oddělenosti od nedělitelného celku, získáváme hlubší vhled a vnímavost. Indigoví jedinci jsou vizionáři, mají silnou vůli a velikou emoční a energetickou citlivost, přístup k obrovské vnitřní energii a moudrosti, touhu dívat se na život z vyšší perspektivy a žít podle vyšších zákonitostí, vrozenou schopnost zesilovat energii druhých a vnímat vše na několika úrovních. Na kurzu rozvineme schopnosti třetího oka a intuice, otevřeme se svému největšímu talentu a procvičíme telepatii. Témata: Intuice, jasnozřivost, indigoví jedinci, telepatie, životní cíl, příznaky zvýšeného vědomí, psychospirituální krize, duševní nemoci, péče o energetické pole, vědomí je nová měna. Těším se na naše setkání. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. 9. - 9. 11. 2016. LÉČENÍ A TĚLNÍ SOUSTAVY - DUCH. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na spirituální tělo, ducha a duši a propojení všech tělních soustav - kosterní, močové, lymfatické, pohlavní, trávicí, oběhové, plicní, svalové, nervové, endokrinní a kožní. Témata: Jít tam, kde je energie. Být každou chvíli vědomý. Získávat přirozenou imunitu vůči věcem, které vám škodí. Být v harmonii s okolím. Duch léčí tělo - čisté myšlenky=zdravé tělo. Poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Mysterijní školy a chrámy. 3D a 5D pochopení času a historie. Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida. Cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. Nejdůležitější je láska, proto se můžeme uvolnit :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

17. - 18. 9. 2016. Spirituální psychologie. PRAHA. Spirituální psychologie nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše. Na kurzu si projdete celý svůj život. Budete mít možnost objevit vyšší záměr situací, které se vám v životě staly, a které vám nedávají smysl. Spirituální psychologie nám dává příležitost se nejprve vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abychom poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme se spojovat se svou duší, naslouchat zprávám své duše a věnovat se spirituální komunikaci. Přijďte se naplnit světlem své duše! Témata: Základy spirituální psychologie, pochopení základní životní lekce - přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace (upřímnost), tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda (zodpovědnost), laskavost, dohody na úrovni duší, plán duše, co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce, 7 etap života. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

20. 9. - 15. 11. 2016.  Krystaloterapie. PRAHA. Večerní kurz. Krystaloterapie je způsob harmonizace energie člověka pomocí kamenů. Přikládáním jednotlivých kamenů na kůži orgánů, žláz a částí těla i mimo něj probíhá spojení vibrací kamene a člověka. Tato forma velmi příznivě pomáhá navrátit k přirozeným procesům, jež jsme v průběhu svého života ztratili. Pomocí krystaloterapie lze obnovovat a napravovat proudění energie lidského těla, relaxovat a doplňovat energii. Budeme sa zabývat základními tématy: stalilizace a uzemnění, detoxifikace organismu, podpora imunity, krystaly a orgány, vyrovnání mysli, jak se vypořádat se změnou, výživa duše, žvot v harmonii, krystaly a Atlantida a Lemurie, křišťálový věk, křišťáloví lidé, křišťál uvnitř hrudi, aktivace křišťálové energie, krystalická mřížka kolem planety, posvátná geometrie. Těším se na setkání křišťálových lidí :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

21. 9. - 16. 11. 2016. Egypt - KA. PRAHA. Večerní kurz. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Témata: Proroctví, přítomnost, osirifikace. Lidský anděl, Chrám zvuku a barev. Khat, tělo, tělo jako materiální vyjádření duše. Léčení jako rekalibrace frekvence duše, skenování těla. Ren, píseň duše, jméno. Tvoření přes vibraci, tón duše. Sonická meditace, architektura těla. Shew, stín, posvátná rekalibrace. Atlantští andělé, prosvícení temnoty. Sekmet, odvaha, vůle. Přiměřené užití síly, užití ohně, smíření. Ka, životní energie, dvojník. Očista světlem, bohyně Maat. Inteligence duše, srdeční koherence. Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

24. - 25. 9. 2016. Plejádská světelná terapie. BRNO. Plejádská světelná terapie nám pomáhá vnímat a prociťovat svou vlastní krásu a pročistit bloky, které nám brání v přijímání a dávání lásky. Pomáhá nám najít vnitřní a vnější rovnováhu mezi mužskými a ženskými energiemi ve všech oblastech života a uzdravit vztah mezi mužem a ženou na Zemi. Aktivuje vzorce posvátné geometrie žláz a orgánů těla. Nechává nás si vzpomenout na svůj příběh stvoření, umožňuje nám přijímat přímé poselství z hvězdných soustav a pomáhá nám ukotvit kristovské Já v těle. Spojuje a integruje aspekty, které se nám otevírají při kontaktu s vyššími dimenzemi. Pomáhá nám uvědomit si spojitost mezi sexuální energií, energií duše a vln, které proudí ze středu galaxie. Tento kurz je pro všechny hvězdné lidi, kteří jsou vnímaví k multidimenzionální realitě a ví, že sem přišli přinášet světlo, vzpomínají si na život na jiných planetách, znají smysl určitých velmi starých staveb a mají schopnost léčit. Dovolme lásce, aby proudila naším životem :) V pátek 23. 9. nabízím individuální sezení v Brně. 9 - 16h. Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

1. 10. 2016. Integrace mateřského zranění. ZLÍN. Tento kurz je pro všechny matky, dcery a babičky, které by se rády spojily se svou vnitřní matkou a získaly ženskou podporu, kterou jako dcery potřebovaly a nedostaly. Na našem setkání identifikujeme potřeby, které nebyly od naší matky naplněny. Uvědomíme si skutečné pocity k vlastní matce, uznáme je a vyjádříme je. Poté se spojíme se svou vnitřní matkou a vyživíme ji láskou a pozorností. Převezmeme zodpovědnost za svou bolest a vstřebáme ji, čímž ji vymažeme ze svých buněk pro budoucí generace, aby naše dcery už nemusely toto zranění nést. Vytvoříme prostředí, kde můžeme vyjadřovat svou pravdu. Kde matky a dcery mohou spolu komunikovat beze strachu, že pravda o vyjádření svých emocí ukončí jejich vztah. Kde bolest nemusí být potlačovaná, aby se z ní stal náš stín, který se manifestuje jako manipulace, soutěžení, porovnávání se s ostatními ženami, sebenenávistí nebo neschopností říct ne. Kde jsme schopné nastavit ostatním zdravé hranice, vyvinout hluboký soucit se sebou a ostatními, cítit se dobře ve své kůži a pocítit plné vlastnictví své energie. Poznejme, jaké to je být bezpodmínečně milující matkou vašeho vnitřního dítěte a jaké to je nalézt sílu v ženské linii. V pátek 30.9. nabízím individuální sezení ve Zlíně. Místo: Zlín. Cena: 1500,-. 9 - 16h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

15. 10. 2016Uzemnění a stabilita. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na spojení se zemí, uzemnění a stabilitu. Budeme se věnovat posílení základního, sakrálního a solárního centra - kostrče, pánve, břicha a nohou. Spojíme se s živlem země, ohně, vody a vzduchu. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu uctili své tělo a život na Zemi. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 10. 2016Spojení s instinktem. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na posílení základního, sakrálního a solárního centra - kostrče, pánve, břicha a nohou. Budeme se věnovat tématu mužských archetypů a přechodovým rituálům pro muže, ženských archetypů a cykličnosti, vnímání sexuální energie v těle, autenticitě a sebepřijetí. Těším se, až se v době úplňku otevřeme posvátné energii v těle. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

28. 10. 2016. Avalon. PRAHA. Avalon vychází z hlubin, ve formě touhy a radosti. Spojuje s krásou, divokostí a čistotou, která vychází z temnoty. Všechno cenné nemusí být vždy čisté. Přináší moudrost země, srdce a duše. Zároveň v nás může vzbuzovat strach a nejistotu, že se necháme špatně vést, a že je naivní důvěřovat vizím, pocitům a snům. Zvu vás na návštěvu Avalonu a setkání, na kterém se budeme věnovat archetypu druida a avalonské kněžky. Vstoupíme do prostoru, kde ženy léčí a vyživují a muži s rozvahou užívají své spirituální dary. Kde máme přístup k hlubším částem sebe, intuici a posvátnosti těla. Kde je rovnováha mužské a ženské síly - Boha a Bohyně. Kde se můžeme otevřít znalostem kamenů a minerálů, významu pohybů nebeských těles a komunikací s nebeskými bytostmi, léčení bylinkami a krystaly a komunikací s živly a s elementály. Během tohoto setkání se spojíme se s Merlinem a Jezerní paní. Spojíme se s nejcennější, nejsilnější, nejvíce milující a nejtalentovanější části sebe. Uděláme vše pro to, abyste uvolnili strach z užívání svých schopností a objevili svou sílu. Přijďte se osvěžit na hluboké úrovni. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

29. 10. 2016. Lemurie. PRAHA. Bytosti Lemurie byly velmi spjaté se zemí, sluncem, krystaly a hvězdami. Vše vnímali přes rozvinuté třetí oko. Milovali oceán a mořské bytosti a žili v souladu s živly. Vnímali své předky a řídili se jejich radami. Žili podle principu všichni jsme jedno a všichni jsme děti země. Prožívali harmonický vztah mezi stavem snění, stavem probuzení a hlubokým spánkem. Lemurské vědomí pomáhá vnést na Zem vědomí bezpodmínečné lásky a popojenosti se vším. Z období Lemurie může pocházet váš smutek z oddělení se od své druhé poloviny, kdy jste si museli vybrat se fyzicky inkarnovat do mužského nebo ženského těla a nedokázali si udržet spojení se svým druhým protipólem. Od té doby můžeme stále hledat někoho, kdo nám fyzicky tuto část zastoupí. Na kurzu se v meditaci spojíme s částí duše, které je Lemurie blízká. Spojíme se s lemurskými krystaly, které nám pomáhají se naladit na vibrace lásky, jednoty, rovnosti a rovnováze spojení se zdrojem a planetou. Budeme se věnovat havajskému učení a huna modlitbě. Potkáme se s lidmi, kteří jsou na stejné vibrační úrovni, abychom se ve svých vibracích podpořili a něco vytvořili. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

30. 10. 2016. Atlantida. PRAHA. Atlanťané byli soustředěné bytosti, rozvinuté mysli a ducha. Duch prozařoval jejich těla a nechali se jím vést. Lehce skloubili jemnost s moudrostí. Znali svůj potenciál a své určení ve společnosti. Všechnu činnost viděli jako posvátnou. Cestovali časem a prostorem a byli schopni vidět své budoucí životy a vyslat do budoucnosti své poselství. Lidé se silnými atlantskými kořeny rozumí práci s energií, vidí věci z vyšší perspektivy a spoustu věcí ví, aniž by si o nich něco přečetli. Jsou velmi citliví a musí si být vědomi svých myšlenek, protože mají silnou energetickou vibraci. Na kurzu se propojíme s částí duše, která rezonuje s touto civilizací. Budete moci potkat vibračně podobné lidi. Pokud chcete znovu zažít čistotu Atlantidy, nebo se ještě potřebujete vyrovnat s náhlým koncem Atlantidy a s lekcemi, které s tímto obdobím souvisí, je tento kurz pro vás. Atlantida v energetické formě povstává z moře, jako vize z jiné dimenze. Je to dimenzionální síla, která koexistuje s tou naší. Vyzařuje k nám velmi jemnou vibraci. 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

12. - 13. 11. 2016. Egypt - BA. PRAHA. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Témata: Ab, srdce, magnetické pole srdce. Hojnost, chrám ohně. Alfa a théta vlny mozku, vizionářství. Ba, božské já, JÁ JSEM. Portál starodávných civilizací, duše světa. Váš nejvyšší potenciál, spirituální vír. Sahu, dech boha, Anubis. Dech jako pojítko mezi hmotou a duchem, nebeský průvodce. Akhu, spojení s hvězdami, nekonečno. Naši předci, spirituální očista, emoční upřímnost. Ttělocvična duše, celistvost, bohyně Nut. Šišinka a oko Hóra. 5 - Merkaba, být ve svém středu. Interdimenzionální cestování, vize Venuše. Božská alchymie, zlaté město. Posvátná láska, ztělesnění ducha. Hudba a duše, já konám. Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

22. 11. - 20. 12. 2016. Egypt - BA. PRAHA. Večerní kurz. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly a prosvětlíme neosvětlené části duše. Témata: Ab, srdce, magnetické pole srdce. Hojnost, chrám ohně. Alfa a théta vlny mozku, vizionářství. Ba, božské já, JÁ JSEM. Portál starodávných civilizací, duše světa. Váš nejvyšší potenciál, spirituální vír. Sahu, dech boha, Anubis. Dech jako pojítko mezi hmotou a duchem, nebeský průvodce. Akhu, spojení s hvězdami, nekonečno. Naši předci, spirituální očista, emoční upřímnost. Ttělocvična duše, celistvost, bohyně Nut. Šišinka a oko Hóra. 5 - Merkaba, být ve svém středu. Interdimenzionální cestování, vize Venuše. Božská alchymie, zlaté město. Posvátná láska, ztělesnění ducha. Hudba a duše, já konám. Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. 11. - 21. 12. 2016Změna je život. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na spojení se zemí, uzemnění, stabilitu a spojení s instiktem. Posílíme základní, sakrální a solární centrum - kostrč, pánev, břicho a nohy. Spojíme se s živlem země, ohně, vody a vzduchu. Budeme se věnovat tématu mužských archetypů a přechodovým rituálům pro muže, ženských archetypů a cykličnosti, vnímání sexuální energie v těle, autenticitě a sebepřijetí. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu uctili své tělo a život na Zemi. Tento kurz končí oslavou zimního slunovratu. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

26. - 27. 11. 2016. LÉČENÍ A TĚLNÍ SOUSTAVY - DUCH. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na spirituální tělo, ducha a duši a propojení všech tělních soustav - kosterní, močové, lymfatické, pohlavní, trávicí, oběhové, plicní, svalové, nervové, endokrinní a kožní. Témata: Jít tam, kde je energie. Být každou chvíli vědomý. Získávat přirozenou imunitu vůči věcem, které vám škodí. Být v harmonii s okolím. Duch léčí tělo - čisté myšlenky=zdravé tělo. Poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Mysterijní školy a chrámy. 3D a 5D pochopení času a historie. Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida. Cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. Nejdůležitější je láska, proto se můžeme uvolnit :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

3. - 4. 12. 2016. Spirituální psychologie. BRNO. Spirituální psychologie nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše. Na kurzu si projdete celý svůj život. Budete mít možnost objevit vyšší záměr situací, které se vám v životě staly, a které vám nedávají smysl. Spirituální psychologie nám dává příležitost se nejprve vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abychom poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme se spojovat se svou duší, naslouchat zprávám své duše a věnovat se spirituální komunikaci. Přijďte se naplnit světlem své duše! Témata: Základy spirituální psychologie, pochopení základní životní lekce - přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace (upřímnost), tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda (zodpovědnost), laskavost, dohody na úrovni duší, plán duše, co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce, 7 etap života.  V pátek 2.12. od 17h nabízím individuální sezení v Brně. 9 - 16h. Místo: Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz V pátek 2. 12. od 17h nabízím individuální sezení v Brně.

10. - 11. 12. 2016. LÉČENÍ A TĚLNÍ SOUSTAVY - MYSL. PRAHA. Na kurzu se zaměříme na krk, šíji, hlavu a budoucnost. Propojíme se s orgány a žlázami, které souvisí se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou. Budeme se věnovat atlantskému vědomí a atlantskému léčení. Necháme se léčit přítomným světlem a necháme si aktivovat samoúzdravné schopnosti těla. Budeme pracovat s krystaly, barvami, budeme tónovat a léčit se pohybem a dotekem. Přítomné léčení podpoří (podle možností) naše zdraví, zdraví naší rodiny i planety. Témata: Světle modrá, indigo, fialová barva. Hlasová terapie, tóny a svaly. Krystaly a uvolnění vzorců chování. Energetické cvičení, vertikální osa. Zklidnění mysli pomocí krystalů, vize. Sluchová terapie, spánek. Zvuková alchymie, naplnění. Hormony a krystaly, zvědomění. Těším se na naše setkání!  9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

7. 1. 2017Vede nás vědomí - naslouchat a pozorovat. PRAHA. Tento kurz je o spojení se svou duší, o poznaní svých silných stránek, na kterých můžeme stavět a touto schopností prospět společnosti. O vnímání svých potřeb a pocitů, o uvědomění, že síla duše pochází ze sebeuvědomění, a že pouhé uvědomění mění situaci. Je o naladění se na inteligenci, která je všude a o překročení potřeby dobra a zla a nutnosti bojovat za něco nebo proti něčemu. Pokud se necháme vést vědomím, mysl, tělo, chování a projev začnou splývat v jedno. Objevuje se synchronicita - podpora neviditelné inteligence, kterou poskytuje duše, která nás umísťuje na správné místo ve správný čas a která nás přenese na vyšší úroveň daleko za hranice očekávaných výsledků. Tuto podporu na Zemi může získat každý. Témata: Naslouchat a pozorovat, potřeby skupiny, emoční sbližování, pozvednutí skupiny. "Moc sdělila světu: Jsi můj. Láska řekla světu: Jsem tvoje." Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

8. 1. 2017Vede nás vědomí - empowerment. PRAHA. Tento kurz je o spojení se svou duší, o poznaní svých silných stránek, na kterých můžeme stavět a touto schopností přispět společnosti. O vnímání svých potřeb a pocitů, o uvědomění, že síla duše pochází ze sebeuvědomění, a že pouhé uvědomění mění situaci. Je o naladění se na inteligenci, která je všude a o překročení potřeby dobra a zla a nutnosti bojovat za něco nebo proti něčemu. Pokud se necháme vést vědomím, mysl, tělo, chování a projev začnou splývat v jedno. Objevuje se synchronicita - podpora neviditelné inteligence, kterou poskytuje duše, která nás umísťuje na správné místo ve správný čas a která nás přenese na vyšší úroveň daleko za hranice očekávaných výsledků. Tuto podporu na Zemi může získat každý. Témata: Jít do akce a rozhodování, empowerment, zodpovědnost za stav svého vědomí, být přístupný jakémukoliv výsledku svého konání. "Moc sdělila světu: Jsi můj. Láska řekla světu: Jsem tvoje." Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 1500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz