home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Události


17. - 18. 10. 2015Léčení III - Mysl. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ - MYSL se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla, projasnění své mysli a konstruktivnímu užití mysli. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Léčení není o napravování toho, co je porušené, ale o vzpomenutí si na to, jaké to je být celistvým. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

31. 10. - 1. 11. 2015Mistrovství služby. PRAHA. MISTROVSTVÍ SLUŽBY. Tento kurz je pro pracovníky světla, léčitele, učitele, terapeuty, pracovníky s energií, kteří jsou připraveni si rozvinout své schopnosti práce se světlem. Zaměříme se na nástroje, které nám pomohou vypnout svého autopilota a spustit spiritpilota. Budeme pracovat s posvátnou energetickou formou torusu, který nám pomáhá dobře se cítit ve svém energetickém poli a lépe se orientovat ve více dimenzích. Témata:
Sloup světla, energetická trubice, životní síla, sebevědomí duše, empowerment, 5D komunikace a tvorba, torus, struktura duše, práva duše, vaše úloha ve vzestupu planety, práce s dušemi, světelný kruh a krystalická mřížka. Tento kurz bude hodně praktický a bude probíhat v období dušiček! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4.
Cena: 2500,-. 9 - 17h.
Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. - 15. 11. 2015Klíče k ráji I. BRNO. Ráda bych vás pozvala na kurz, na kterém se budeme věnovat budování světelného těla a rozvoji spirituální zralosti. Prozvučíme své tělo, procvičíme spirituální svaly, prosvětlíme neosvětlené části duše a budeme meditovat. Budeme se zabývat 6 základními tématy: 1. PROROCTVÍ, přítomnost, osvobození, osirifikace, lidský anděl a "the shining one", Chrám zvuku a barev - "Zpívej píseň své duše, aby tě všichni slyšeli". 2. KHAT, tělo jako materiální vyjádření duše, léčení jako rekalibrace frekvence duše, skenování těla, ticho - "Mluv hlasem ticha a přes ticho užívej jazyk lásky a světla". 3. REN, tvoření přes vibraci, tón duše, sonická meditace, architektura těla - "Všichni duševně dozráváme přes fyzické, emoční, mentální a spirituální cvičení v každodenním životě, čímž postupně probouzíme a procvičujeme své spirituální svaly". 4. SHEW, stín, posvátná rekalibrace, Atlantští andělé, prosvícení temnoty - "Pokud nepoznáme stín druhého člověka, jako bychom ho neznali. Do té doby, než přijmeme člověka, který nám svůj stín ukázal, se vším všudy, nevíme, co je láska". 5. SEKHEM, odvaha, životní síla, užití ohně, smíření, spirituální kompas, spirituální spokojenost, světelná síť univerzální mysli - "Žít v souladu s božskou vůlí znamená, že ve svém těle nastavíme soulad, který přináší hluboké léčení jak naší osobnosti, tak planety. Pokud nám přináší radost soulad osobní a božské vůle, rezonujeme původní, kořenovou vibrací." 6. KA, očista světlem, bohyně Maat, laskavost vesmírné existence, inteligence duše, srdeční koherence - "To nejdůležitější vidíme srdce. Každou situaci, ve které chybí láska, přeměňuji na situaci, která je plná lásky." Těším se na osobní i kolektivní práci se světlem. 9:30 - 17:30. Místo: Centrum Manaia, Riegrova 6, Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

18. 11. - 16. 12. 2015Změna je život. PRAHA. Večerní kurz. Na podzimním kurzu Změna je život se otevřeme svému světlu, abychom se zaměřili na vyrovnání základní, sakrální a solární čakry. Uzemníme se a propojíme se svým instinktem, abychom se podívali na svůj život a našli způsob, jak si tu na Zemi zajistit stabilitu a pocit bezpečí. Budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich najdeme způsob, jak využít svou životní energii k naplnění svého životního plánu; abychom udělali rozhodnutí, ze kterého budeme mít dobrý pocit. Budeme se zabývat přechodem vědomí z 3D do 5D, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

5. - 6. 12. 2015Klíče k ráji II. PRAHA. Na tomto kurzu se zaměříme na rozvoj schopnosti „zářit“, na rozvoj spirituální zralosti a spirituální spokojenosti. Budeme tónovat, procvičovat spirituální svaly a meditovat. Budeme se zabývat 6 základními tématy: 1. AB, hojnost, empatie, magnetické pole srdce - myšlenka vytváří realitu a emoce ji aktualizuje; alfa a théta vlny mozku, důležitost vize - "Zdroj je GPS, při modlitbě mluvíme se zdrojem, při meditaci zdroji nasloucháme." 2. BA, nadčasová láska, JÁ JSEM, portál starodávných civilizací, inteligence duše - "Zastavme proud svých slov, otevřeme okno svého srdce a nechme mluvit duši. Jsi už tak daleko, běž dál, tvoř, miluj, neohlížej se zpátky, přišel jsi, abys rozpoznal svou duši, pozoruj, usmívej se, miluj, a neohlížej se zpět." 3. SAHU, nebeský průvodce v každém z nás, Anubis, dech jako pojítko mezi hmotou a duchem, krystalická podoba - "Všechno, své buňky, tkáně, svaly, kosti, vodu v těle, krev, emoce, čakry a svou DNA transformuji do krystalické podoby, do vysoké frekvence lásky a světla." 4. AKHU,  vědomí, šišinka a oko Hóra, transcendence, tělocvična duše, bohyně Nut, naši předci - "Jsme hvězdami a je naší přirozeností zářit."  5. BRÁNA K RÁJI, rozvíjíme se do zralejšího vědomí, interdimenzionální cestování pomocí merkaby, rituální sonická meditace a vize Venuše - "Těch 12 bran bylo jako 12 perel. Každá z nich zářila nádherným leskem. Těch 12 klíčů otevíralo 12 bran do 12 věčných srdcí. Široké ulice zlatého města byly z čistého zlata, protože byly vytvořeny pravdou a upřímností. Byly tak jasné a čisté, že všichni, kdo po nich šli, vzývali světlo posvátného osvícení a nesli tuto frekvenci v sobě. Toto město bylo vyrobeno na počest boha a bylo obydleno těmi zářivými, kteří žili v těch nejvyšších vibracích." 6. VZESTUP, posvátná láska, božské kvality, co si přejete vytvořit jako vyjádření vaší duše, ztělesnění ducha. Těším se na naše propojení a pokud půjde vše hladce, na společnou práci se světlem. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

5. 1. - 1. 3. 2016. PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE II. PRAHA. Večerní kurz. Plejádská světelná terapie II zahrnuje napojení na Plejády, Sírius, multidimenzionální Já, Zemskou hvězku a galaktický střed; uzdravení vztahu mezi mužem a ženou; aktivaci vzorce posvátné geometrie žláz a orgánů těla a kanálů delfíní/sluneční tantry; vzpomínku na svůj příběh stvoření; uzdravení a probuzení Ba neboli nebeské duše; čištění a aktivaci diamantového světelného těla; ukotvení kristovského já v těle. Pomáhá nám vnímat a prociťovat svou vlastní krásu a pročistit bloky, které nám brání v přijímání a dávání lásky a najít vnitřní a vnější rovnováhu mezi mužskými a ženskými energiemi ve všech oblastech života. Cílem kurzu je plné probuzení multidimenzionality a svého galaktického Já. Dovolme lásce, aby proudila naším životem. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

6. 1. - 2. 3. 2016. Léčení - Tělo. PRAHA. Večerní kurz. Na kurzu LÉČENÍ - TĚLO se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla a uctívá život na Zemi. Propojíme se s kosterní, močovou, lymfatickou a pohlavní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

9. - 10. 1. 2016Alchymie hlasu a tón duše. PRAHA. Kurz, který je zaměřený na práci se zvukem a hlasem, kde se po dva dny můžeme věnovat sobě, spojení svého hlasu a své duše, kdy nemusíme na nic myslet a jen se nechat unášet tóny a léčit světlem. Zvuková terapie zahrnuje poslech, zpěv, tónování, hraní hudby a tanec, proto, jestli umíte hrát na nějaký nástroj, přineste ho s sebou. Budeme se věnovat tématu alchymie hlasu, vztahu mezi tóny a svalovým napětím, dýcháním, architekturou těla a páteří, ušima a nasloucháním, vaší osobní písní a tónem duše, veřejným projevem a strachem z mluvení na veřejnosti, léčením pomocí zvuku, barvy a pohybu, schopností materializace pomocí zvuku, harmonické rezonanci a vnímání hudby sfér. Přijďte se rozeznít a naplnit se všemi barvami zvuku! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

13. 1. - 9. 3. 2016. Spirituální psychologie. PRAHA. Večerní kurz. Ráda bych vás pozvala na kurz Spirituální psychologie, která nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše. Na kurzu si projdete celý svůj život a objevíte vyšší záměr situací, které vám (zatím) nedávají smysl. Na kurzu budete mít příležitost se vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abyste poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme dělat praktické cvičení, abychom se otevřeli své duši a poznali, jaké to je vidět druhé spíše přes jejich duši, než přes jejich charakter. Témata: Základy spirituální psychologie, přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace - upřímnost, tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda - zodpovědnost, laskavost, spřízněné duše, spirituální rodina, dohody na úrovni duší, plán duše, co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce, práce s emocemi, bezpodmínečná láska, 7 etap života, spirituální komunikace, deja vu. Přijďte se naplnit světlem své duše! 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. - 17. 1. 2016. Léčení - Mysl. ZLÍN. Na kurzu LÉČENÍ - MYSL se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla a uctívá život na Zemi. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) V pátek 15.1. nabízím individuální sezení ve Zlíně. 9 - 17h. Místo: Zlín. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

30. - 31. 1. 2016Léčení - Tělo. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ - TĚLO se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla a uctívá život na Zemi. Propojíme se s kosterní, močovou, lymfatickou a pohlavní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

6. - 7. 2. 2016Mistrovství služby. BRNO.Tento kurz je pro pracovníky světla, léčitele, učitele, terapeuty, pracovníky s energií, kteří jsou připraveni si rozvinout své schopnosti práce se světlem. Zaměříme se na nástroje, které nám pomohou vypnout svého autopilota a spustit spiritpilota. Budeme pracovat s posvátnou energetickou formou torusu, který nám pomáhá dobře se cítit ve svém energetickém poli a lépe se orientovat ve více dimenzích. Témata: Světelná trubice, životní síla, sebevědomí duše, empowerment, 5D komunikace a tvorba, torus, multidimenzionální Já, energetická struktura duše -  indigový, křišťálový, fialový, hvězdný aspekt, lidský anděl, práva duše, vaše úloha ve vzestupu planety, léčebné metody, sloup světla, komunikace s dušemi zemřelých, odvádění duší, světelný kruh a krystalická mřížka. Místo: Brno. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

20. - 21. 2. 2016. Životní cíl. PRAHA. Každý člověk má osobní a celosvětový cíl. Na tomto kurzu se budeme zabývat vaším celosvětovým cílem, tedy odhalením, rozvíjením a využíváním vašeho vrozeného nadání a zájmů. Uděláme vše proto, abyste objevili svůj největší talent a své životní poslání, uvolnili strach z užívání svých schopností a zjistili, jak můžete uplatnit své schopnosti ve společnosti. Na kurzu otevřeme třetí oko; budeme se věnovat schopnostem indigových jedinců, kteří druhým pomáhají se dostat ke své vnitřní pravdě; zjistíte, co vám chtějí říct příznaky zvýšeného vědomí a jak druhým asistovat při psychospirituální krizi; jak pečovat o své duševní zdraví; jak cíleně užít schopnosti intuice, jasnozřivosti a telepatie k naplnění svého životního plánu. Je to tady, už se můžeme scházet, už nemusíme skrývat své schopnosti, už jsou na Zemi vítány ;) 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

12. - 13. 3. 2016.  Klíče k ráji II. BRNO. Na tomto kurzu se zaměříme na rozvoj schopnosti „zářit“, na rozvoj spirituální zralosti a spirituální spokojenosti. Budeme tónovat, procvičovat spirituální svaly a meditovat. Budeme se zabývat 6 základními tématy: 1. AB, hojnost, empatie, magnetické pole srdce - myšlenka vytváří realitu a emoce ji aktualizuje; alfa a théta vlny mozku, důležitost vize - "Zdroj je GPS, při modlitbě mluvíme se zdrojem, při meditaci zdroji nasloucháme." 2. BA, nadčasová láska, JÁ JSEM, portál starodávných civilizací, inteligence duše - "Zastavme proud svých slov, otevřeme okno svého srdce a nechme mluvit duši. Jsi už tak daleko, běž dál, tvoř, miluj, neohlížej se zpátky, přišel jsi, abys rozpoznal svou duši, pozoruj, usmívej se, miluj, a neohlížej se zpět." 3. SAHU, nebeský průvodce v každém z nás, Anubis, dech jako pojítko mezi hmotou a duchem, krystalická podoba - "Všechno, své buňky, tkáně, svaly, kosti, vodu v těle, krev, emoce, čakry a svou DNA transformuji do krystalické podoby, do vysoké frekvence lásky a světla." 4. AKHU,  vědomí, šišinka a oko Hóra, transcendence, tělocvična duše, bohyně Nut, naši předci - "Jsme hvězdami a je naší přirozeností zářit."  5. BRÁNA K RÁJI, rozvíjíme se do zralejšího vědomí, interdimenzionální cestování pomocí merkaby, rituální sonická meditace a vize Venuše - "Těch 12 bran bylo jako 12 perel. Každá z nich zářila nádherným leskem. Těch 12 klíčů otevíralo 12 bran do 12 věčných srdcí. Široké ulice zlatého města byly z čistého zlata, protože byly vytvořeny pravdou a upřímností. Byly tak jasné a čisté, že všichni, kdo po nich šli, vzývali světlo posvátného osvícení a nesli tuto frekvenci v sobě. Toto město bylo vyrobeno na počest boha a bylo obydleno těmi zářivými, kteří žili v těch nejvyšších vibracích." 6. VZESTUP, posvátná láska, božské kvality, co si přejete vytvořit jako vyjádření vaší duše, ztělesnění ducha. Těším se na naše propojení a pokud půjde vše hladce, na společnou práci se světlem. Místo: Brno. Cena: 2500,-. 9 - 17h. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

15. 3. - 10. 5. 2016Mistrovství služby. PRAHA. Večerní kurz. Tento kurz je pro pracovníky světla, léčitele, učitele, terapeuty, pracovníky s energií, kteří jsou připraveni si rozvinout své schopnosti práce se světlem. Zaměříme se na nástroje, které nám pomohou vypnout svého autopilota a spustit spiritpilota. Budeme pracovat s posvátnou energetickou formou torusu, který nám pomáhá dobře se cítit ve svém energetickém poli a lépe se orientovat ve více dimenzích. Témata: Světelná trubice, životní síla, sebevědomí duše, empowerment, 5D komunikace a tvorba, torus, multidimenzionální Já, energetická struktura duše -  indigový, křišťálový, fialový, hvězdný aspekt, lidský anděl, práva duše, vaše úloha ve vzestupu planety, léčebné metody, sloup světla, komunikace s dušemi zemřelých, odvádění duší, světelný kruh a krystalická mřížka. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

16. 3. - 11. 5. 2016Léčení - Emoce. PRAHA. Večerní kurz. Na kurzu LÉČENÍ - EMOCE se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla, uctívá život na Zemi, uznává důležitost emocí a učí se je zvládat. Propojíme se s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

19. - 20. 3. 2016. Zasvěcení. ZLÍN. ZASVĚCENÍ znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Je to převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, je to spojení s jádrem duše a s jednotou. Zasvěcení je cesta za světlem, proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz. Vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je připravovat, probouzet a ovládat nervové centra; aktivovat nejvyšší mozkové centra; rozvinout své pokročilé schopnosti práce s životní a vesmírnou energií a použít ji ve prospěch celku; poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení. Propojení středu Země, energetických linií, Slunce, cílené užití energie, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. Kurz je spojen s oslavou jarní rovnodennosti. 9 - 17h. Místo: Zlín. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. 3. - 18. 5. 2016. Láska a komunikace. PRAHA. Večerní kurz. Činnost srdce se skládá ze tří hlavních složek - první nám dává odvahu a chuť do života, druhá nás plní touhou po kontaktu s ostatními a třetí nás udržuje ve spojení se zdrojem. Na kurzu Láska a komunikace (4.-5. čakra) se otevřeme všem těmto složkám, abychom prožívali všechny odstíny lásky. Budeme se věnovat 21 bodům komunikaci, která vyjadřuje *vidím tě, *uznávám tě, *podporuji tě a budeme pracovat s posvátnou formou torusu. Budeme procvičovat soucítění, empatii, vděčnost a respekt ke všemu živému, spojení přes srdce mezi mužem a ženou a budeme cíleně tónovat. Budeme si také všímat nižších center a pocitů, které z nich vychází, abychom je integrovali a prostřednictvím lásky a pochopení došli ke klidu a harmonii. Pojďme se otevřít tomu, co si doopravdy přejeme :)  18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

9. - 10. 4. 2016Léčení - EMOCE. PRAHA. Na kurzu LÉČENÍ - EMOCE se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla, uctívá život na Zemi, uznává důležitost emocí a učí se je zvládat. Propojíme se s trávicí, kardiovaskulární a dýchací soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 9 - 16h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

23. - 24. 4. 2016. Plejádská světelná terapie I. PRAHA. Plejádská světelná terapie pracuje s vysokofrekvenčním světlem, které jemně působí na energetická těla a uvolňuje bloky, emoce a energii druhých lidí, které jsme na sebe nabrali, regeneruje orgány a žlázy, uvolňuje bloky v páteři, podporuje sebeúctu a sebevyjádření. Na kurzu budeme aktivovat kanály KA, které přitahují vysokofrekvenční energii a světlo z našeho multidimenzionálního Já do fyzického těla, což otevírá multidimenzionální komunikaci s vyšším Já a ostatními světelnými bytostmi a umožňuje nám přijímat přímé poselství z hvězdných soustav. Témata: Zdravé hranice, uzemnění, páteřní dráha, energie KA, neuromuskulárně kortikální převzorování, synchronizační komora fyzické/emocionální/mentální/spirituální úrovně, interdimenzionální komora světla, komora delfíního hvězdného napojení, komora multidimenzionálního léčení a integrace, komora lásky a sjednocení, podosobnosti - vnitřní pečovatelka, vnitřní dítě, vnitřní bojovník, vnitřní duch, buněčné léčení, léčení s mřížkou kvantové konfigurace, propojení s hvězdným Já. 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. - 15. 5. 2016Změna je život. PRAHA. Na jarním kurzu Změna je život se otevřeme svému světlu, abychom se zaměřili na vyrovnání základní, sakrální a solární čakry. Uzemníme se a propojíme se svým instinktem, abychom se podívali na svůj život a našli způsob, jak si tu na Zemi zajistit stabilitu a pocit bezpečí. Budeme pracovat s živly - zemí, vodou, vzduchem a ohněm a pomocí nich najdeme způsob, jak využít svou životní energii k naplnění svého životního plánu; abychom udělali rozhodnutí, ze kterého budeme mít dobrý pocit. Budeme se zabývat přechodem vědomí z 3D do 5D, svou mužskou/ženskou stránkou, vědomým obchodem, empowermentem, odpuštěním a sebepřijetím. Těším se, až se otevřeme posvátné energii, abychom znovu procítili své tělo a uctili život na Zemi :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

24. 5. - 21. 6. 2016Alchymie hlasu a tón duše. PRAHA. Večerní kurz. Kurz, který je zaměřený na práci se zvukem a hlasem, kde se po dva dny můžeme věnovat sobě, spojení svého hlasu a své duše, kdy nemusíme na nic myslet a jen se nechat unášet tóny a léčit světlem. Zvuková terapie zahrnuje poslech, zpěv, tónování, hraní hudby a tanec, proto, jestli umíte hrát na nějaký nástroj, přineste ho s sebou. Budeme se věnovat tématu alchymie hlasu, vztahu mezi tóny a svalovým napětím, dýcháním, architekturou těla a páteří, ušima a nasloucháním, vaší osobní písní a tónem duše, veřejným projevem a strachem z mluvení na veřejnosti, léčením pomocí zvuku, barvy a pohybu, schopností materializace pomocí zvuku, harmonické rezonanci a vnímání hudby sfér. Přijďte se rozeznít a naplnit se všemi barvami zvuku! Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,-. 18 - 20:30. Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

25. 5. - 22. 6. 2016. Léčení - Mysl. PRAHA. Večerní kurz. Na kurzu LÉČENÍ - MYSL se budeme zabývat atlantským léčením, aktivací vlastního světla a principem kněžího/kněžky, který vnímá posvátnost svého těla a uctívá život na Zemi. Propojíme se se svalovou, nervovou, endokrinní a kožní soustavou, abychom poznali jejich hlavní funkci, význam pro organismus a spojitost s ostatními orgány. Budeme se zabývat krystaloterapií, barevnou, zvukovou/sluchovou/hlasovou terapií a léčení pohybem a dotekem. Budeme tančit, zpívat, tónovat a poznávat potřeby svého těla, funkci lidského těla a jemnohmotné úrovně těla. Budeme procvičovat, jak se soustředit na každý orgán a nasměrovat energii těla ve prospěch svého zdraví a celku. Pokud bude třeba, nahlédneme do vašeho života v Atlantidě. Těším se na skupinu, kterou vytvoříme :) 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

4. - 5. 6. 2016. PLEJÁDSKÁ SVĚTELNÁ TERAPIE II. PRAHA. Plejádská světelná terapie II zahrnuje napojení na Plejády, Sírius, multidimenzionální Já, Zemskou hvězku a galaktický střed; uzdravení vztahu mezi mužem a ženou; aktivaci vzorce posvátné geometrie žláz a orgánů těla a kanálů delfíní/sluneční tantry; vzpomínku na svůj příběh stvoření; uzdravení a probuzení Ba neboli nebeské duše; čištění a aktivaci diamantového světelného těla; ukotvení kristovského já v těle. Pomáhá nám vnímat a prociťovat svou vlastní krásu a pročistit bloky, které nám brání v přijímání a dávání lásky a najít vnitřní a vnější rovnováhu mezi mužskými a ženskými energiemi ve všech oblastech života. Cílem kurzu je plné probuzení multidimenzionality a svého galaktického Já. Dovolme lásce, aby proudila naším životem. 9 - 17h. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

18. - 19. 6. 2016KRYSTALOTERAPIE. BRNO. Kurz slouží k hlubšímu seznámení s účinkem krystalů a léčení pomocí krystalů, k posílení energetického pole, k jemné aktivaci krystalického těla, k pročištění pomocí krystalů a uzemnění a k propojení s kristovským vědomím. Témata: Barva, tvar a vnitřní struktura krystalů, vytvoření sítě z krystalů, stalilizace a uzemnění, detoxifikace organismu, podpora imunity, léčení těla, krystaly a orgány, vyrovnání mysli, jak se vypořádat se změnou, krystaly a spirituální tělo, výživa duše, život v harmonii, krystaly a Atlantida, krystaly Země. Těším se, až se otevřeme svému křišťálovému aspektu :) 9 - 17h. Místo: Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

14. 9. - 9. 11. 2016. Zasvěcení. PRAHA. Večerní kurz. ZASVĚCENÍ znamená stát se vědomým na vyšším duchovním stupni, kdy se dosud nevědomé části stanou vědomými. Je to převedení z běžné úrovně vědomí do úrovně vyšší, spojení bytí a nebytí, viditelného a skrytého, je to spojení s jádrem duše a s jednotou. Zasvěcení je cesta za světlem, proces uskutečňování pravého Já, schopnost nahlížet do mnoha realit a spojit celý obraz. Vše závisí na naší vůli, jestli se některá síla projeví nebo ne. Cílem kurzu je připravovat, probouzet a ovládat nervové centra; aktivovat nejvyšší mozkové centra; rozvinout své pokročilé schopnosti práce s životní a vesmírnou energií a použít ji ve prospěch celku; poznat, jaké to je, když všichni ve skupině jednáme v souladu s celkem. Témata: Mysterijní školy, chrámy, zasvěcenci, vytváření kruhů světla, 3D a 5D pochopení času a historie, Aeskulapova hůl, Ankh, Velká pyramida, velké zasvěcení. Propojení středu Země, energetických linií, Slunce, cílené užití energie, cvičení v koncentraci, vaše specifické schopnosti, Atlantské záznamy. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

21. 9. - 16. 11. 2016Klíče k ráji. PRAHA. Večerní kurz. Na tomto kurzu se ponoříme do svého světla a necháme se prozářit světlem z vyšších dimenzí. Zaměříme se na rozvoj práce se světlem a rozvoj spirituální zralosti. Budeme tónovat, procvičovat spirituální svaly a meditovat. Budeme se zabývat 6 základními tématy: 1. PROROCTVÍ, přítomnost, osvobození, osirifikace, lidský anděl a "the shining one", Chrám zvuku a barev - "Zpívej píseň své duše, aby tě všichni slyšeli". 2. KHAT, tělo jako materiální vyjádření duše, léčení jako rekalibrace frekvence duše, skenování těla, ticho - "Mluv hlasem ticha a přes ticho užívej jazyk lásky a světla". 3. REN, tvoření přes vibraci, tón duše, sonická meditace, architektura těla - "Všichni duševně dozráváme přes fyzické, emoční, mentální a spirituální cvičení v každodenním životě, čímž postupně probouzíme a procvičujeme své spirituální svaly". 4. SHEW, stín, posvátná rekalibrace, Atlantští andělé, prosvícení temnoty - "Pokud nepoznáme stín druhého člověka, jako bychom ho neznali. Do té doby, než přijmeme člověka, který nám svůj stín ukázal, se vším všudy, nevíme, co je láska". 5. SEKHEM, odvaha, životní síla, užití ohně, smíření, spirituální kompas, spirituální spokojenost, světelná síť univerzální mysli - "Žít v souladu s božskou vůlí znamená, že ve svém těle nastavíme soulad, který přináší hluboké léčení jak naší osobnosti, tak planety. Pokud nám přináší radost soulad osobní a božské vůle, rezonujeme původní, kořenovou vibrací." 6. KA, očista světlem, bohyně Maat, laskavost vesmírné existence, inteligence duše, srdeční koherence - "To nejdůležitější vidíme srdce. Každou situaci, ve které chybí láska, přeměňuji na situaci, která je plná lásky." Těším se, jak prozvučíme celé tělo. 18 - 20:30. Místo: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz

 24. - 25. 9. 2016. Spirituální psychologie. BRNO. Ráda bych vás pozvala na kurz Spirituální psychologie, která nám nabízí náhled na svůj život z úrovně duše. Na kurzu si projdete celý svůj život a objevíte vyšší záměr situací, které vám (zatím) nedávají smysl. Na kurzu budete mít příležitost se vypořádat s tím, co se děje na spirituální rovině, abyste poté mohli udělat změny ve fyzické realitě. Budeme dělat praktické cvičení, abychom se otevřeli své duši a poznali, jaké to je vidět druhé spíše přes jejich duši, než přes jejich charakter. Témata: Základy spirituální psychologie, přijetí, změna, bytí, dobročinnost, komunikace - upřímnost, tvorba, hranice, integrita, láska, důvěra, pravda - zodpovědnost, laskavost, spřízněné duše, spirituální rodina, dohody na úrovni duší, plán duše, co se děje v noci, sny, sex, početí, noční práce, práce s emocemi, bezpodmínečná láska, 7 etap života, spirituální komunikace, deja vu. Přijďte se naplnit světlem své duše!  9 - 17h. Místo: Brno. Cena: 2500,- Přihlášky nejpozději dva dny před konáním kurzu na www.atlantskaskola.cz