home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida
Home


Jasnozřivost

Jasnozřivostí nazývám úplné smyslové vnímání, což je rozšířená schopnost pěti smyslů obsáhnout nefyzické energie, bytosti, pocity, zvuky a vize. Je to přirozené a rozsáhlejší využití našich smyslů.

Jasnovidnost je úplná smyslová funkce vidění toho, co není fyzicky viditelné. Je to vidění třetím okem a zahrnuje schopnost vidět auru, čakry, energetické bloky, průvodce, anděly, a to otevřenýma i zavřenýma očima. Jasnovidnost je schopnost mentálního vidění a zahrnuje schopnost vidět do minulosti i budoucnosti. Pomocí jasnovidnosti přijímáme informace přes jasné obrazy, dojmy, myšlenky a symboly, vidět vnitřním zrakem energie kolem vás, nebo si uvědomit, že s někým telepaticky hovoříte. Každá živá věc vyzařuje auru, neboli elektromagnetické energetické pole, kde je znázorněna naše minulost, nejhlubší myšlenky, strachy, naděje a současné pocity. Pokud se za něco stydíme, pokoušíme se to držet v tajnosti, a kvůli strachu, že se na to přijde a že budeme souzeni, uzavřeme své srdce. Pokud otevřeme své srdce a vyzařujeme lásku, přeneseme ji na každého, koho potkáme.

Jasnosluch je plně rozšířená smyslová funkce slyšení (schopnost mentální naslouchání), jež zahrnuje fyzicky neslyšitelné zvuky jako vysokofrekvenční tóny, slovní poselství od průvodců a vyššího Já, a to v podobě vzdáleného hlasu, který je často slyšet za pravým nebo levým uchem, nebo v podobě nápadu, který vám "z ničeho nic" přijde na mysl. Je to také schopnost slyšet, co si druhá osoba skutečně myslí, když říká něco jiného. 

Jasnocit je úplná smyslová funkce cítění, jež zahrnuje energie a nevyjádřené pocity jiných, které jsme zachytili jinak než prostřednictvím fyzického kontaktu. Jsou to rozšířené. Je to schopnost vnímat ve svém těle, co se kolem děje, ve formě pocitů. Pokud vstoupíte na znepokojující místo a přejede vámi husí kůže, pociťujete atmosféru toho místa. Pokud něco cítíte až do morku kostí, je to jasnočivost. Pokud se vaše tělo napne, když se setkáte s určitou osobou, vaše smysly vám říkají, že máte být opatrní. Jste jasnočiví, pokud vás při změně počasí začne bolet hlava nebo můžete vědět, že vaše dítě vyplňuje správně test, pokud se cítíte uvolněně. Orgány v těle jsou jako antény, které pociťují nebezpečí. Citliví lidé mohou cítit napětí v různých orgánech při katastrofách, které se dějí na druhém konci světa, i když nemusí vědět, co se děje. Jakmile se podívají na zprávy a vidí, co se stalo, napětí zmizí. Naše tělo je barometr světa kolem nás. Pokud jsme si vědomi zpráv, které od našeho těla dostáváme, procházíme životem s lehkostí. Ten největší dar, který můžeme dát svým přátelům, rodině a partnerovi, je být upřímný, a jednat ve shodě se všemi částmi své osobnosti. Pokud nevnímáme a nerozumíme řeči těla, můžeme onemocnět nebo se s námi může rozejít partner, aniž bychom věděli proč. Proto je nezbytné si všímat signálů, které máme před sebou. Pokud si budeme všímat signálů těla, intuice a jasnozřivé vnímání se nám otevře jako květ.

Jasnohmat se projevuje vnímáním doteků andělů, kteří nás konejší. Jasné vědění znamená, že vám přijde informace, o které víte, že je to pravda.

Psychometrie. Každý předmět je prostoupen energií majitele. Někteří lidé mají schopnost najít předmět, který neznají a podle jeho energie poznat, kterému člověku předmět patří.

Vzdálené vidění je mentální schopnost, která umožňuje osobě předat detaily o cíli, které (kvůli velké vzdálenosti, času nebo ukrytí) jsou nedostupné pěti smyslům. Mysl je schopna sledovat ve vesmíru událost, věc nebo bytost. Umožňuje nám přesně zažít, pocítit, chutnat, cítit, slyšet a podrobně popsat jakoukoli událost, osobu, bytost, místo nebo věc, která kdy existovala, existuje nebo bude existovat. Není nic, co by nemohlo být vzdáleně viděno. Vzdálené vidění zahrnuje užití všech pět smyslů - vidíte žádaný obraz a také vnímáte jejich myšlenky a cítíte jejich pocity. Zážitek vzdáleného vidění zahrnuje mimotělní zkušenost, což znamená, že část vědomí je tam, kde se momentálně nacházíte, a další část vědomí je u sledované události. Procvičování vzdáleného vidění zesílí vědomí vašich jemných smyslů a intuice, a také může být užito pro osobní a spirituální vývoj. Někteří lidé využívají této schopnosti a pomocí astrologie, numerologie a posvátné geometrie pro zvážení možností pro nejlepší místo a čas pro začátek stavby, dále pro určení místa ložiska minerálů, ztracených osob, pro léčebnou diagnostiku (skenování těla člověka pro určení jeho nerovnováhy), diagnostiku mechanických problémů strojů, v otázkách bezpečnosti a možnosti problémů pro životní prostředí.