home   lightworker   spirituální psychologie   události   pátá dimenze   atlantida

Vítejte doma!

Tato stránka je určena všem.
Je o vzpomenutí si na světlo v sobě. Všichni ho máme v sobě. Je to proud síly, určený k tomu, abychom žili v lásce a jednotě, ve spojení se svým božstvím.

Světlem svítíme, když vidíme něco krásného, nebo když děláme něco, co nás naplňuje. Je to stav, když něco děláme a čas jako by se zastavil. Vstoupíme do jakéhosi meziprostoru a tvoříme. A pak se o ten náš dar dělíme s ostatními, a tak s nimi sdílíme své světlo, a tak se také s nimi spojujeme. Je naplňující, když přijímáme služby nebo výrobky od člověka, který je udělal s láskou.

Pokud v sobě objevíme světlo, vzpomeneme si, jak jednoduše se dá žít a budeme dělat to, co je pro nás nejpodstatnější. Myslím si, že každý z nás si tu na Zem přišel vytvářet ráj na Zemi. Tvoří si ho tím, že je ve spojení se svou vnitřní touhou, která ho vede a kdy je sám sebou.

Všichni víte, co chcete, a víte, jak si to vytvářet. Všichni máme kolem sebe lidi, kteří nám pomohou si vzpomenout. Někteří lidé jsou nám bližší, a přes kontakt s nimi si můžeme vzpomenout na náš domov. Na to, jaký je náš původ, kým jsme, co na této planetě chceme dělat a co chceme zažívat.

Pokud svítíme svým světlem, nemáme se sebevědomím problém, protože jsme sami sebou a z této úrovně také vnímáme druhé lidi. Pokud jsme v energii své celistvosti, naše sebevědomí je vždycky vysoké. Poté, co toto sebevědomí poznáme, postupně najdeme způsob, jak si je udržet v každodenním životě.

Pokud cítíme sebevědomí duše, lépe vyjádříme svou pravdu a lépe odrážíme svou velkolepost. Člověk, který zažil sebevědomí duše, umožňuje druhým, aby zažili tu samou podporu.  V současnost máme možnost se otevřít svým schopnostem, darům, sobě, domovu uvnitř sebe. Staňme se sebevědomými a pojďme vyjádřit své světlo, svou příchuť boha, svou vůni na Zemi. Lidé potřebují, abychom zářili svou krásou a dělali věci, které nás opravdu vyjadřují.

V současné době máme schopnost vytvářet vztahy na vyšší úrovni, aniž bychom se od ostatních lidí odpojovali. Je tu prostor k vytváření vztahů založených na nově objevené důvěře, odevzdanosti a ochotě otevřít se novým zkušenostem. Je tu možnost potkávání členů spirituální rodiny, spřízněných duší, sdílení a spolupráce. 

Potkávají se lidé, kteří spolu strávili spoustu minulých životů, během nichž si rozvinuli tzv. hlubší kontakt, který se při jejich setkání spontánně spouští. Pokud hlubší kontakt zažijeme s jedním člověkem, můžeme ho zažívat i lidmi, které vidíme poprvé, a kteří jsou tomuto kontaktu otevření.

Když jsme v klidu, jsme ve své síle. Z tohoto klidu nás nikdo nemůže vyvést ani ovlivnit. Skutečná síla pochází z nitra, z poznání kým skutečně jsme a do jaké míry se přijímáme. Člověk, který žije v souladu s vnitřní sílou, ji šíří dál, podporuje ji v druhých a posílá ji dál. Můžete se jí otevřít. Děkuji, že jste přijali svou sílu.

Světlo není opakem tmy. Světlo je vše.

* 10 minutové video na téma duše a stinné stránky a indigový aspekt. To nejdůležitější je ale za slovy... www.youtube.com/watch?v=pzX1pOy2QPQ

* Rozhovor s moderátorkou Avou Chrtkovou o žití a tvorbě v 5D, o aktuálních příznacích transformace a o důležitosti setkávání lidí, kteří si navzájem pomáhají poznat svůj potenciál. Děkuji vám všem. Cítím vděčnost. www.youtube.com/watch?v=qlcqYzCX1sw

* Rozhovor s Jitkou Mandysovou ze stránek Průvodci zdravím. Už samotné otázky jsou mi inspirací. Tento rok vážně vycházím se svým světlem ven do světa :) pruvodcizdravim.cz/magazin/povidani-s-ivanou-valovouVědomí lásky a jednoty
Lásku a jednotu zažíváme pokaždé, když se dostaneme otevřením srdce do vědomí páté dimenze. Všechen život v této dimenzi si uvědomuje jednotu, i když je tu zkušenost Já jako individuální člen skupiny. Není tu iluze oddělení nebo omezení. Je tu vědomí jednoty.
celý článek

Vzestup
Vzestup znamená zvýšení vibrací na úroveň světla. Každá myšlenka, slovo, emoce a čin jsou vibrace, a toto vše vytváří naši auru. Vzestup znamená čištění našich myšlenek, emocí a výběr láskyplných činů pro nejvyšší dobro. Poté budeme žít v radosti a svobodě. Ti, kteří žijí na čistě fyzické úrovni porozumění, ti, kteří věří pouze tomu, co vidí, slyší a cítí, jedou životem, jako kdyby měli v autě zařazený třetí stupeň rychlosti. Z vyšší perspektivy svírají volant a děsí se toho, co se může stát.
celý článek

Impuls k probuzení
Je důležité být schopný vidět a utvářet svůj život v rámci větších celků, znát jeho naplnění a smysl nejen v souvislosti s individuálním prospěchem, ale v souladu se společností a celým vesmírem. Spirituální vhled nám dovoluje pronikat za hranice známého světa a dodává nám odvahu vytvářet nový svět, nové struktury a myšlenky.
celý článek

Jak se vyznat v životě
Život na Zemi můžeme přirovnat k životu v džungli. Kdysi nám byla ukázána mapa této džungle a dána krátká instruktáž. Poté nám byla mapa odebrána. Pokud se chceme v této džungli vyznat i bez mapy, musíme si uvědomit své připojení na tzv. vysílačku, a být s ní v každodenním kontaktu. S ní budeme po celou dobu vedeni a dostaneme radu kdykoli ji budeme potřebovat.
celý článek

Očista
Abychom byli připraveni k vzestupu, potřebujeme být čistí jak jen to je možné, a to spirituálně, mentálně, emočně a fyzicky. Emoce, které jsme v průběhu života potlačili, se usazují v buňkách našeho těla a v naší auře, a do našeho života přitahují negativní lidi a situace. Pokud chceme nový vztah a ještě jsme připoutáni k tomu starému, je třeba ho uvolnit.
celý článek

Svoboda
Pokud jsme připoutáni k osobě, věci nebo emoci, jsme uvězněni a chodíme s otěžemi a řetězem kolem nohy. Pokud byste viděli ptáka, který by byl zachycen v trnitém keři, určitě byste mu pomohli se osvobodit, aby mohl letět. Pokud byste viděli toho samého ptáka a uvědomili si, že nebyl zachycen trny, ale vlastním strachem létat, byli byste překvapeni, ale určitě byste jej osvobodili a pokusili ho přesvědčit, aby letěl.
celý článek

Vnitřní klid
Pokud jste v klidu, vyzařujete vibraci, neboli kvalitu, která umožňuje všem kolem vás se cítit v bezpečí. Pokud jste úzkostliví a v napětí, podvědomě vysíláte zprávu, že něco není v pořádku, že je tu něco, čeho se bát, a lidé kolem vás podvědomě na tuto zprávu odpovídají. Naladí se na váš strach a zvýší ho, nebo se od vás odtáhnou, a vy se cítíte osaměle. Napětí vás odděluje od vnitřního zdroje a vaše problémy se zdají nepřekonatelné.
celý článek

Jednoduchost
Jednoduchost je klíčem k vzestupu. Buďte klidní. Buďte sami sebou. Dveře se otevřou. Sledujte východ slunce, jako připomínku, že příroda v její jednoduchosti nabízí krásu. Slyšela jsem příběh jedné staré paní, která se pokoušela cítit přítomnost Boha. Zkusila spoustu technik. Jednou mluvila s mladým knězem a řekla mu o jejím přání.
celý článek

Váš životní cíl
Náš vyšší smysl, jinými slovy naše životní cesta, je to, co nám přináší radost a naplnění. Pokud máme chuť do života a jsme plni nápadů, jsme na své cestě. Pokud děláme to, co nás naplňuje, a nepřijmeme nic menšího, naplňujeme svůj plán. Své poslání jsme si vybrali před narozením a velmi pečlivě se na něj připravili. Pak jsme si vybrali čas a místo narození a dále rodiče, kteří nám nabídli ty nejlepší startovací podmínky pro realizaci našeho osobního a životního cíle.
celý článek

Hojnost
Vědomí chudoby pochází ze slibů žít v chudobě přijatých v minulých životech, nebo systémů přesvědčení uložených v podvědomí, že jsme bezcenní, nebo povědomí ve společnosti, že je špatné žít v hojnosti. Opak je pravdou. Podstatou zdroje je žít v hojnosti. Hojnost je žít v lásce, štěstí, prosperitě a naplnění, což přirozeně vede ke zdraví. Vědomí 5D je vědomí hojnosti.
celý článek

Materializace
Základem materializace je ovládnout své myšlenky a emoce. Čím více je ovládáme, tím jsme si více vědomi schopnosti spoluvytváření. Pokud ovládneme mysl a emoce, budeme zaměřovat myšlenky s jasností a záměrem. Jsme jako lukostřelec s lukem a šípem. Pouhá jedna zbloudilá myšlenka může zastavit šíp manifestace od toho, aby dorazil do cíle. Pokud se jednoduše necháme "svést z cesty", ať už svou nepozorností nebo názory a poznámkami ostatních, zaváháme, a šíp mine cíl.
celý článek

Soudnost
Soud je myšlenková projekce na jinou osobu nebo o ní, na sebe sama nebo o sobě, která neguje hodnotu podstaty dotyčné osoby. Identifikuje druhého nebo vás samé s tím, co nemáte rádi a co podle vás nemá žádnou hodnotu. Pokud říkáte nebo si myslíte "Je to paličatý, umíněný člověk", ztotožňujete toho člověka s tím, jak jste ho nazvali. Zavrhujete hodnotu jeho podstaty a označujete ho nálepkou podle jeho postoje nebo chování.
celý článek

Ochrana
Poté, co jste se vydali na spirituální cestu, jste osobou nesoucí lampu kráčící neohraničenou cestou. Na jedné straně světlo lampy vám ukazuje cestu a osvětluje cesty ostatních. Na druhou stranu jste viditelní a "zranitelní", nevidíte všechny své záměry, proto se potřebujete chránit.
celý článek

Být mistrem
Úroveň světla v těle snižují pomluvy, pocit nedostatku, negativní myšlení, odmítnutí udělat rozhodnutí, lenost, přepracovanost, bezcitnost, zmatenost, připoutanost ke zranění, napětí, zloba. Je třeba tyto systémy vědomě uvolňovat. Úroveň světla v těle zvyšuje štědrost, hojnost, zpívání, smích, obklopit se hezkými věcmi, být v přírodě, klid, láska, jasnost myšlení, relaxace, objetí od srdce, meditace, radost, dělat rozhodnutí, myslet na ostatní v dobrém.
celý článek

Spirituální průvodci. Andělé a Archandělé
Každý člověk má spirituální průvodce, které si přitahujeme podle úrovně světla. Jak se vyvíjíme, přitahujeme si nové průvodce. Náš průvodce je vždy spirituálně vyvinutější než jsme my. Poté, co se probudíme ze spánku duše a začneme se očišťovat, osvětlovat a více zaměřovat na to, co je opravdu podstatné, začneme ke své vibraci přitahovat vyšší průvodce.
celý článek

Spirituální hierarchie pro Zem
Nanebevzestoupení Mistři jsou osvícené bytosti a většina z nich byla inkarnována na Zemi. Někteří Mistři prošli lidskou zkušeností, testy a ovládli všechny lekce, které Zem nabízí. Někteří Mistři přicházejí z jiných vesmírů a tyto bytosti nezažily zkušenost v lidském těle.
celý článek

Spirituální rodina. Monáda
Ve vyšších vibracích jsme si vědomi, že jsme součástí celku, a podle toho jednáme. Ve vědomí propojení s ostatními jsme kdysi žili na Zemi. Poté se vibrace na Zemi začaly snižovat. Čím více se vibrace snižovala, tím více jsme spojení se sebou a ostatními ztráceli. Začínali jsme zapomínat na svůj původ a začali jsme se oddělovat, zažívat svou individualitu a začali jsme se poměřovat. Čím více se vibrace na Zemi zvyšují, tím více si zpětně uvědomujeme spojení s ostatními.
celý článek

Most mezi osobností, vyšším Já a Monádou
Představte si kontinenty, které jsou odděleny oceány. Na jednom kontinentě je osobnost člověka a na druhém kontinentě je vyšší Já. Pokud se osobnost nezajímá o spirituální život, potuluje se po kontinentě a cítí se v izolaci. Pokud ale dostane impulz k probuzení, a tak získá motivaci, aby se osobnost začala spojovat s vyšším Já, čímž začne budovat most přes oceán pomocí různých cvičení.
celý článek

Přívaly světla
Někteří lidé jsou tzv. hvězdní lidé. Jsou to vysoce vyspělé bytosti, které se na Zemi inkarnují, aby tu zažili zkušenost člověka a aby asistovali vzestupu Země. Spousta hvězdných lidí bylo i v minulosti na Zemi inkarnovaných, aby asistovali v časech transformace. Před inkarnací souhlasili s přidělením úkolu, jinými slovy "podepsali smlouvu". Všichni hvězdní lidé jsou tu proto, aby pomohli planetě splněním této smlouvy, kterou uzavřeli před narozením.
celý článek

Kódy a klíče
Proudy vědomí vyplavují na povrch symboly, které nám poskytují hlubší pravdy a informace. Pokud jsou naše myšlenky roztříštěné a emoce v nerovnováze, nedostáváme žádné kódy nebo dostáváme zkreslené informace. Mistři vždy dovedou zklidnit mysl a přijímají vysokofrekvenční pravdu. A jelikož jsme součástí jednoty, z naší mysli proudí vědomí, které má vibrační frekvenci, které se manifestuje.
celý článek

Úcta a respekt
To, zda jste sami sebou, přirozeně vyplývá ze skutečnosti, že žijete pro smysl své existence, a ne pro uznání. Čím více se otevíráme vyšším frekvencím Ka a energiím Vyššího Já, hustší energie zadržované v našem těle a auře se začnou přirozeně spalovat. Čím více zvyšujeme své vibrace, tím více „spalování“ (vnitřního ohně) to obnáší.
celý článek

Vnitřní dítě
Vnitřní dítě je naší částí, kterou si neseme ze své minulosti, z dětství. Vnitřní dítě může být obrovským zdrojem pozitivní síly, pokud je mu dobře a jsme s ním v kontaktu, nebo naopak, může být zdrojem smutku, úzkostí a nepohody, pokud trpí nebo ho zanedbáváme. Dětské prožívání je barevnější než dospělé. Při práci s vnitřním dítětem můžeme znovu zažít radost z jednoduchých věcí, hravost a dychtivost, spontánnost a otevřenost ve vztazích.
celý článek

Cesta k jednotě
Všichni jsme součástí jednoty. Tato energie proniká každou buňkou a atomem. Kámen nebo rostlina obsahuje tu samou esenci jako živočich, člověk nebo anděl. Jsme nerozdělitelní. Nemůžeme poranit strom, slimáka nebo člověka bez dotknutí se každého člověka, včetně sebe. Než rozpoznáme, že jsme všichni částí univerzálního vědomí, a že na energetické úrovni jsme obsaženi v čemkoli, a že každá bytost je naší součástí, nemůžeme vzestoupit. Rostliny mají smysl pro cit a vibrují.
celý článek

Úcta a respekt II
Dokonalé obrazy vznikají, když vezmeme ideál nebo cíl týkající se něčeho, co chcete nebo čím chcete být, a uděláte z něj absolutní. Když podle tohoto ideálu nebo cíle nežijete, zatracujete se za to. Máte například ideál v podobě soucitné a chápavé osoby. Ale pokud si na své cestě k soucitu a pochopení budete dávat vinu a stydět se za každý nedostatek, nejspíš do cíle nikdy nedojdete.
celý článek

Podosobnosti
Podosobnost je každá vaše část, která se vyznačuje specifickou funkcí, postojem nebo identitou a projevuje se individuálním a poznatelným způsobem. Díky jejich vnímání ctíte rozmanitost uvnitř jedince. Jsou dvě kategorie podosobností – první sestává z částí vás samých, které se vyvíjejí ve vztahu k potřebám či vyjádření vaší individuální osobnosti.
celý článek

Láska
Jediným zdrojem léčení je láska. Láska je dávání bez očekávání, jako přirozený jev základní podstaty já, která má péči o ostatní, aniž k tomu potřebuje důvod, přirozená reakce na zažívání podstaty druhé osoby, zvířete, rostliny.
celý článek

Hlubší kontakt
V současné době je otevřena možnost komunikovat s druhými lidmi na úrovni duše, což dříve nešlo. Člověk může druhého člověka kontaktovat tím, že se mu podívá do očí, a prohlédne clony osobních vlastností, které mu často brání vidět to, co ho s druhými spojuje, a ne to, co ho od druhých odděluje.
celý článek

Děti dnešní doby
Naše mysl a vědomí přeskočily na vyšší vývojový stupeň, a podle toho se rodí děti. Tito jedinci se v menší míře rodili i dříve, např. říká se, že Johanka z Arku byla indigová. Pro generaci indigových dětí je důležité rozvinutí šesté čakry, třetího oka. Tyto děti přicházejí na svět s výrazně vyvinutějším vědomím. Jejich úkolem je ocenit a vážit si rozdílů mezi pohlavími.
celý článek

Vnitřní krása
Vnitřní krása je naše část, kterou jsme v minulosti málokdy viděli. Byla před námi ukryta, protože bylo součástí velkého plánu cítit se od sebe odděleni. Vnitřní krása reflektuje energii našeho domova (5D) v její nejčistší formě. Každý z nás v sobě nese specifický paprsek světla z domova. Je to naše vnitřní krása.
celý článek

Druhy léčení
Spirituální léčení. Ve vesmíru je místo naplněné světelnou energií. Pokud se na něj napojíte, tato energie může být použita k uvolnění fyzických, mentálních, emočních a spirituálních bloků. Ti, kteří se na tuto frekvenci napojují, ji pouze nechávají sebou protékat. Tato energie cestuje v čase, proto jí můžeme léčit minulost a posílit budoucnost.
celý článek

Nezrušené závazky. Cizí implantáty
Pokud něco slíbíme, hluboce to ovlivní naše vědomí, a proto by sliby nikdy neměly být brány na lehkou váhu. Jeden třicetiletý muž byl u terapeutky, u které si vzpomenul na slib manželství, který udělal na pláži, když mu bylo dvacet let. Tento vztah byl pouhou prázdninovou romancí a daný slib byla pro něj pouhá zábava.
celý článek

Zákon příčiny a důsledku
Spousta lidí už splatila nevyřízené resty, které si přinesli do tohoto života, a proto jsou řízeni zákonem příčiny a důsledku neboli okamžitým uvědoměním. To znamená, že jakékoli nové dluhy, které vám přibývají, jsou ihned splaceny, a nic vám proto "neprojde". Každá myšlenka, slovo nebo čin má důsledek, a při zákonu příčiny a důsledku si můžete ihned uvědomit příčinu a důsledek vašich myšlenek, slov a činů.
celý článek

Devět myšlenek k přístupu k dětem
Dítě má pravdu. Ať už dělá cokoliv, má k tomu pádný důvod. Opravováním v něm vyvoláváte pocit selhání. Podstatné je najít pravou příčinu jeho jednání a tu napravit. Zpravidla za ní stojíme my ― většinou jsme dítě něco nevědomky naučili nebo máme nerealistické očekávání. Dítě je naše zrcadlo.
celý článek

Jasnozřivost
Jasnozřivostí nazývám úplné smyslové vnímání, což je rozšířená schopnost pěti smyslů obsáhnout nefyzické energie, bytosti, pocity, zvuky a vize. Je to přirozené a rozsáhlejší využití našich smyslů. Jasnovidnost je úplná smyslová funkce vidění toho, co není fyzicky viditelné. Je to vidění třetím okem a zahrnuje schopnost vidět auru, čakry, energetické bloky, průvodce, anděly, a to otevřenýma i zavřenýma očima.
celý článek

 
[ Archiv newsletterů ]

Kontakt            
Mgr. Ivana Valová 
Tel.
731 237 605 
Adresa: Atlantská škola, Bartoškova 4, Praha 4 (nejbližší zastávka MHD je Náměstí Bratří Synků - tramvaj č. 6, 11,18, nebo Otakarova - tramvaj č. 7, 24). Před domem se dá dobře zaparkovat.
ivana.valova@lightworker.cz

Jmenuji se Mgr. Ivana Valová, narodila jsem se ve Zlíně a žiji v Praze. Vystudovala jsem Pedagogickou Fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (biologii těla, psychologii a sociologii). Vedu kurzy Atlantské školy a učím angličtinu soukromě a ve firmách.

Nabízím:
1.
Individuální sezení v oblasti léčení nemocí, pochopení základní životní lekce, poradenství v oblasti psychospirituální krize, spojení s nitrem, poznání svého poslání, rozvoje jasnozřivých schopností a intuice, odkazu starodávných civilizací, přijetí smrti a nevyléčitelné nemoci. 

2. Individuální sezení s krystaloterapií - po uvolnění bloku a pro posílení toho, co klient potřebuje, rozložení krystalů na tělo a kolem těla. Individuální a skupinové sezení stojí 1200,-. V Praze po celý rok, v Brně a ve Zlíně po domluvě. Pokud jsem v Praze, jsem ochotná vzít člověka na individuální sezení do 24 hodin.

3. Individuální konzultace po telefonu - 800,-

4. Pro firmy sestavený kurz pro zaměstnance - Spirituální psychologie.
5x 2h - 7500,-

5. Individuální výuka kurzu Atlantské školy v češtině nebo angličtině, po dohodě.

6. Poskytuji dárkové poukazy na individuální sezení a kurzy.

Co se týká výuky angličtiny, dva a půl roku jsem  žila v Londýně. V roce 2003 jsem složila zkoušku CAE u Britské rady v Praze. Angličtinu učím od roku 2002. Anglie je mi velmi blízká, je to můj druhý domov. Ten třetí je na řeckém ostrově Santorini :)

Nabízím: Individuální nebo skupinová (firemní) výuka angličtiny - obecná, obchodní angličtina, angličtina pro hotel a zásobování jídla, angličtina pro zdravotnictví, angličtina pro osobní rozvoj, kurzy na přípravu zkoušky KET, PET, FCE a CAE. Cena individuální výuky – 1h - 500,- a skupinové výuky – 1,5h - 800,-

Poté, co projdeme tmou a světlem, přichází láska.